Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
06 Ekim 2016

Yargı Ulus’ta tarihin tarumar edilmesine izin vermedi

Ulus’ta zafer kamu yararının oldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği müjdesini verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Ulus’ta kamu yararının kazandığını” söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2014 tarih ve 1871 sayılı kararı ile onaylanan Ulus Tarihi Kent Merkezi  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus ‘ta kamu yararının kazandığını bildirdi.

Ulus’ta  vurulan her kazma ve çakılan her çivi hukuksuzdur

Ankara 7. İdare Mahkemesi,  koruma ve şehircilik ve hukuka aykırılığı nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu  Ulus Tarihi Kent Merkezi  Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptal kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Yargı, Ulus’un tarihinin ve kültürünün tarumar edilmesine izin vermedi” dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Ulus Tarihi Kent Merkezi  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile hükümlerinin kamu yararına, plan açıklama raporunun hukuka, imar hukukunun temel ilkelerine ve uygulama esaslarına aykırı olması, geleneksel dokuya ilişkin izler ve yapılaşmalarla uyumlu olmaması, planın koruma amaçlı imar planı mevzuatına uygun şekilde hazırlanmaması nedeniyle açtığımız davada verilen iptal kararı sevindiricidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ulus gibi kent için tarihi ve kültürel değeri yüksek bir alanı birilerinin rant emellerine teslim etmedik, etmeyeceğiz. Bu kararla birlikte sonra Ulus’ta  vurulan her kazma ve çakılan her çivi hukuksuzdur.”

Yargı Gökçek’e bir kez daha  ders verdi

Yargı iptal gerekçesinde Ulus'un tarihi özelliklerini göz ardı ederek plan yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir kez daha ders vermiştir, ancak öğrenci anlamıyor” diyen Candan, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin  Ulus Tarihi Kent Merkezi  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçelerini sıraladı:

“Nazım İmar Planları bilimsel araştırmaların sonucunda ve yerleşim yerlerini her türü ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan kapsamlı planlardır. Bu planlarda yapılacak değişiklikler, plan hazırlanırken öngörülen ana kullanım kararları, planın bütünselliğini ve sosyal donatı dengesini bozucu nitelikte olamazlar. Nazım İmar Planı’nda yapılacak değişikliklerin planlama teknikleri,  şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından zorunlu olduğunun bilimsel olarak gerekçeleriyle ortaya konulması gerekmektedir. Söz konusu meclis kararının dayanağı Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmış olması ve bu karar uyarınca kabul edilen imar planlarının yargı kararlarıyla iptal edilmiş olması nedenleriyle yasal dayanaktan yoksun hale gelen davalı idare işlemlerinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Dava konusu işlemlerin iptaline ve 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 05. 09 2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Candan ayrıca Ulus Tarihi Kent Merkezindeki hukuksuz aymazlığa karşı meşru mücadeleye devam edeceklerinin de altını çizerek, "Ulusta’ki iptal kararı tüm Ankaralılar'a hayırlı olsun" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 3665
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları