Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

YAYIN
39. Dönem Yönetim Kurulumuz için mesleki yayın mesleki düşünce yelpazesinin tamamını kapsamaktadır. Bunlar kuram, kritik, uygulama, teknik, tarih vb. konuları içerdiği gibi, güncel konuları da içermektedir. Çok amaçlı bir yayın yaklaşımıyla, yayın faaliyetlerinde, hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemlerin mimarlık ortamında tartışılması hem de üyelerimizin mimarlık ortamında yer alan güncel konulara, söylemlere, Şube gündemine ve çalışmalarına ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yayın çalışmalarının ülke, kent ve Oda gündemindeki çalışmaların iletişimi için bir araç olmasının yanında üyelerimizin ve diğer disiplinlerin mimarlığa bakışlarını ve bilgi birikimini, farklı görüşlerin gündeme geldiği bir tartışma platformu olarak işlev görmesi de sağlanacaktır.

39. Dönem Yönetim Kurulumuz, aylık çıkartılacak bülten, haftalık çıkartılacak e-bülten ve hem etkinliklerimizin, çalışmalarımızın yayına dönüştürülmesi, hem de ortamı besleyecek  bilgilendirici ürünlerin çıkartılmasını da hedefleyen süresiz yayınlar, yaklaşımıyla  kurgulanan yayın faaliyetleri ile ortama kalıcı ürünler bırakmayı ve bu  ürünlerin yaygın dağıtımı ve paylaşımı konusunda da profesyonel bir çaba içerisinde olmayı  önemsemektedir.

Bülten
Bülten Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracıdır. 39. Dönem de Bülten’in güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek, kelimenin tam anlamıyla tasarım ürünü olarak haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanacaktır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanacaktır. Bu ekler kendi içerisinde bir bütünlük içerisinde olacak ve dönem sonunda eklerin dosyalanacağı bir tasarım geliştirilerek dosya konularının biraradalığı sağlanacaktır. Şube çalışmalarının, Şube işleyişinin, mimarlık ortamındaki gelişmelerin, bu gelişmelerin tarihçelerinin, kente dair güncel konuların pratik, kuram ve politik açılımları ile birlikte Bülten’de yer bulması üyelerimize Oda’da üretilen bilgi ve birikimin aktarımında yararlı olacaktır. Şube etkinliklerimizin duyuları Bülten’le birlikte verilen takvimle üyelerimize pratik olarak aktarılacaktır. Bülten’in tüm üyelerimize, kentlilere açık bir platforma dönüştürülmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

E-Bülten
21. yüzyılda kolay ve hızla iletişim yöntemlerinden birisi de elektronik postalardır. Şube etkinlik ve eylemlerin üyelerimize mümkün olduğunca kısa zamanda iletilebilmesi için elektronik posta ile yapılan duyurular bir sisteme bağlanarak, üyelerimize haftalık olarak duyurulacaktır. 39. dönemin yeniliklerinden olan E-Bülten ile haftalık Şube gündeminin duyurulması hedeflenmektedir.

Süresiz Yayınlar
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin gündeminde yer alan konuları, mimarlık, mimarlık mesleğinin gelişimi, mimarlık hizmetleri, kent, kaliteli çevre üretimi, mimarlar örgütlenmesi gibi mimarlığı ve mimarları yakından ilgilendiren konular üzerine 39. dönem boyunca kitap, cd-kitap, kitapçıklar hazırlanılması planlanmaktadır. Bunun dışında 39. dönem boyunca gerçekleştirilecek olan meslek içi eğitim çalışmaların süresiz yayınlar haline dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Diğer Yayın Faaliyetleri
Şubenin yayın alanındaki faaliyetleri yalnızca, Bülten ve süresiz yayınlarla birlikte Bilboard, Afis, Davetiye, Sergi, Takvim, Ajanda, Gazete, Broşür, Sertifika, Pankart, Döviz, ve Ek (Insert) gibi ürünler de yar almaktadır. Bu ürünlerin konuları ile bağlantılı olarak bir ana fikir etrafında tasarlanmış
ürünler olarak kamuoyuna sunulması da yayına dair hedeflerimiz arasındadır.

Okunma Sayisi : 40767
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 25.01.2022 - 18:25:42
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları