Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Eylül 2015

2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri

Mimarlar Odası Ankara Şubemiz ve Şubemiz etkinlik bölgesi içinde bulunan her il için ayrı ayrı düzenlenerek Valiliklere bildirilecek olan 2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri için liste düzenleme esasları aşağıda detaylı* olarak açıklanmıştır.

2016 yılında listede yer almak isteyen üyelerimizin, Şubemiz tarafından 2015 Sonbahar dönemi için duyurusu yapılmış olan Kamulaştırma Bilirkişiliği Temel Eğitimine veya Kamulaştırma Bilirkişiliği Güncelleme Eğitimine katılmış olmaları gerekmektedir.

Listeye başvurular eğitimler sırasında alınacaktır.

*Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar

1.         Bilirkişilik için başvuracak üyelerden, bu konudaki uzmanlık ve yeterliliklerini belirlemek üzere düzenlenmiş olan bilgi formu, bilirkişi seçildikleri takdirde uyacakları kuralları kabul ettiklerine ilişkin taahhütname, SMGM tarafından verilen Sertifika (yetki belgesi) ve 2015 yılında bilirkişilik yapmış ise bunların listesi istenecektir.

2.         Bilirkişi listeleri, yapılan başvuruların ve bilgi formlarının değerlendirilmesi sonucunda Şube veya Temsilcilik Yönetim Kurullarınca, Mimarlar Odası Bilirkişilik Yönergesi doğrultusunda belirlenecek ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilecektir.

3.         Bilirkişilik başvurusunda bulunacak üyelerden alınacak başvuru ücreti 240,00 TL’dir.

4.         Yıl içinde birimlerden istenilecek bilirkişilerin bu listelerden ve eşitlik ilkesi gözetilerek belirlenmesine dikkat edilecek; liste dışı bilirkişi, hakem, eksper vb. görevlendirmeler listelerin yetersizliği ve özel uzmanlık gerektirmesi durumunda ilgili birim yönetim kurullarınca yapılacak; bilirkişilik hizmetleri Şubelerce yakından takip edilecektir.

5.         Odaca belirlenecek listelerde yer alacak bilirkişiler, kayıtlı bulundukları Şubeye yaptıkları bilirkişilik çalışmaları hakkında bilgi verecekler; düzenleyecekleri raporların bir örneğini Odaya iletecekler; bilirkişilik konusunda SMGM tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına katılarak sertifika almış olacaklardır;

6.         Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti karşılığında alacakları ücretin %5’ini Oda Yönetmeliğinin 79/i maddesi gereğince Odaya ödeyeceklerdir;

7.         Daha önceki yıllarda, düzenledikleri raporların bir örneğini Odaya vermeyen, aldıkları ücretin %5’ini Odaya ödemeyen, disiplin cezası almış olan ve aidat borcu bulunan üyeler bilirkişi listelerine alınmayacaklar; başvuru sırasında üyeler bu konuda uyarılacaklardır;

8.         Bilirkişi listelerinin il ölçeğinde düzenleneceği dikkate alınarak, birden fazla Oda birimi bulunan illerde birimler birbirleri ile ilişki kurarak il için geçerli tek liste düzenleyeceklerdir. Oda birimi bulunmayan iller için üye başvuruları etkinlik alanı itibariyle bağlı oldukları Şube Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir;

9.         Her il için en az sayıda bilirkişi bildirilmesi için birimler çaba göstereceklerdir;

10.       Şubelerce hazırlanacak il bilirkişi listeleri en geç 1 Aralık 2015 Salı gününe kadar Genel Merkeze iletilecektir;

11.       Bilirkişi listelerine alınmayan üyelerin başvuru ücretleri üye aidatına aktarılacaktır.

Önemli Notlar:

1.         Bilirkişi sayısı illerden nüfusu beşyüzbinin altında olanlar için 25’den az 50’den fazla, nüfusu beşyüzbin ile birmilyon arasında olanlar için 50’den az 100’den fazla, nüfusu birmilyon ile üçmilyon arasında olanlar için 100’den az 150’den fazla, nüfusu üçmilyonun üzerinde olanlar için 150’den az 350’den fazla kişi olmamalıdır.

2.         Bilirkişi listelerinde, bilirkişilerin Oda sicil no., SMGM yetki belge no., mezun olduğu okul ve yılı, adresi ve telefon no.su belirtilmelidir.

3.         Bilirkişi listeleri Şube Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Genel Merkeze gönderilecektir.

4.         Bir sayfaya birden çok ilin bilirkişileri yazılmamalı, her il için ayrı sayfa(lar)  düzenlenmeli, her sayfaya Şube mühürü basılmalı ve imzalanmalıdır.

5.         İl bilirkişi listelerinin hazırlanmasında üyelerin oturdukları yer (ikamet) göz önünde bulundurulacaktır.

Okunma Sayisi : 14868
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.05.2024 - 15:40:42
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları