Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

KİM – KENT İZLEME MERKEZİ SÖYLEŞİLER DİZİSİ – 1

KATILIMCI PLANLAMA VE PAYDAŞ YÖNETİM SÜRECİ: ANKARA İLİ STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMİ

Kent İzleme Merkezi (KİM) söyleşiler dizisinin ilki 16 Nisan 2009 Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şehir ve bölge plancısı Dr. Savaş Zafer Şahin*’in deneyimlerini paylaştığı sunumun başlığı Katılımcı Planlama ve Paydaş Yönetim Süreci: Ankara İli Stratejik Planlama Deneyimi idi. Sunuş ise neden katılımcı planlama sorusunun irdelenmesi, paydaş analizi süreci ve Ankara İli Stratejik Planlama sürecinde paydaş analizi ve yönetimi konularını içeriyordu. Sunuşun devamında katılımcıların soruları ve yorumlarıyla zenginleşen söyleşi, Kent İzleme Merkezi paydaş belirleme sürecine ilişkin önerilerin dile getirilmesiyle son buldu.

Sözlerine uzun zamandır farklı ortamlarda farklı isimlerle gerçekleştirilen kente ilişkin çalışmaların Kent İzleme Merkezi fikriyle somutlaşmasının kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek başlayan Sayın Şahin, katılımcılığın soyut bir kavram olarak algılandığını ve somutlaştırılamadığı için daha işin başında vazgeçilen bir kavram haline geldiğini vurguladı.

Deneyimleriyle bu kavramın somutlaştırılabildiğinde çok verimli sonuçlar doğurduğunu yaşayarak gördüğünü dile getirdi. Konuşmasının birinci bölümünde Neden katılımcı planlama? sorusunu, hakim planlama paradigmaları ve yöntemleri, ulusal planlama kademeleri (ölçekleri) ve değişen dünyanın yeni siyasal ölçekleri, değişen öncelikler ve aktörler bağlamında ayrıntılarıyla açıkladı. Sonrasında da ülkemizdeki durumu, planlama süreç, yetki ve yöntemlerinde parçalanma, yukarıdan aşağıya yönetim biçimi ve katılımın yalnızca yasal zorunluluk nedeniyle “cılız” bir şekilde gerçekleşmesi üzerinden değerlendirdi. Tüm bu eleştirilerin çözümü olarak, karar alma süreçlerinde katılımın kendi başına bir amaç olarak kabullenilmesi ve bilişimin sağladığı olanakların bunun için kullanılması, katılımda sürekliliğin, bütünselliğin önemsenmesi, yenilikçi yöntemlerin kullanılması ve paydaş odaklı bir planlama yaklaşımının geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliğini vurguladı.

İkinci bölümde ise ayrıntılarıyla paydaş analizi sürecini ve bu sürecin Ankara İli Stratejik Planlama Deneyimi’nde nasıl gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu deneyimin başarıları ve süreçteki eksiklikler/hatalar/öğrenilenler üzerine son bir değerlendirmeyle sunuşunu bitiren Sayın Şahin, sorularla Kent İzleme Merkezi’nin paydaş belirleme sürecine ilişkin önerilerde bulundu. Bu öneriler:

  • Bu sürecin içindeki insanların moderatör olmaları ve gerekirse bu konuda eğitim almaları gerektiği,
  • Her zaman yapıldığı gibi paydaş yaratma hatasına düşmeden yalnızca paydaşların bulunması gerektiğiydi,
  • Bu sürecin başlı başına bir öğrenme süreci olduğu, süreklilik, dinamiklik ve kolektif bir çalışma gerektirdiği,
  • KİM-Kent İzleme Merkezi’ni bir yerin sahiplenmemesi gerektiği.

Böylece Kent İzleme Merkezi’nin gerçekleştirdiği ilk söyleşi hem katılımcıların sorularının yanıtlanması hem de merkezin paydaş belirleme süreci açısından çok yararlı oldu.* Ankara İli Stratejik Planlama Deneyimi bu anlamda önemli katılımcı planlama deneyimlerden birini oluşturmaktadır. 2006 Yılında gerçekleştirilen bu planlama deneyimi, 500 kurumu içeren yaygın bir katılımla, 6 ay gibi kısa bir sürede, yenilikçi katılımcılık ve istatistik yöntemleriyle hazırlanmıştır. Sürecin Koordinatörü Dr. Savaş Zafer Şahin bu deneyimde rolü ile JCI (Junior Chamber International - Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu) tarafından 2006 yılında siyaset, hukuk ve kamu yönetimi alanında Türkiye'nin en başarılı genci ödülünü almış, süreç Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve KALDER (Türkiye Kalite Derneği) tarafından katılımcı iyi uygulama örneği olarak kabul edilmiştir.

Okunma Sayisi : 8242
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları