Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

  2020 ANKARA

  Kent olarak Ankara, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin her zaman ana eylemlilik ve çalışma alanlarından biri olagelmiştir. Bu çalışma alanlarının çoğunda, Ankara’daki son 10 yılda gerçekleştirilen; günübirlik, adeta oldu bittiye getirilen ve katılım süreçlerine kapalı uygulamalara müdahale etmek durumunda kalındığı ve kısır bir gündemin dar ve meşakkatli sınırlarına hapsolunduğu aşikardır.

  Ankara Şubesi bu pratik süreçlerin dayattığı mücadelelerin ötesinde ve bunların yanı sıra; kentin geleceğine kentlinin yön verebilmesini, insanların kente dair olası gelecek tasarılarına hayalleri ve fikirleri aracılığı ile sahip çıkabilmesinin yöntem ve araçlarını keşfetmek üzere 2020 Ankara çalışmasını başlattı.

  2020 Ankara kentle ilişkimizi tekrar tekrar ele almak amacıyla; yeni iletişim stratejileri kullanarak çeşitli ölçekte projeler, eylemlilikler ve örgütlenmelerle kentlinin katılımını, farklı disiplinlerle işbirliğini sağlamayı hedefleyerek uzun erimli bir çalışma olarak tasarlandı.

  İlk aşamada Ankara’ya ilişkin tasarılarını, fikirleri ve hayallerini; projeleri, fotoğrafları, yazıları veya çeşitli çalışmaları ile ortaya koymuş Ankaralılar ile bir dizi ‘Arama ve Fikir’ toplantıları yapıldı.

  En küçük kent parçasından kentin tümünü kapsayan projelere kadar her alanda hayalimizdeki Ankara’ya açılacak pencereler bulabilmek amacıyla, kentle ilgili her şeyin tartışılacağı, kurgulanacağı, kısıtlamaları olmayan, bugünün olumsuzluklarından sıyrılabilmiş, sivil bir oluşum, bir hayal, tartışma ortamı yaratılması hedeflendi.

  Hayallerin de ancak gerçeklikler üzerinden inşa edilebileceği göz ardı edilmeden, Ankara ile ilgili yapılmış, büyük ölçekli kentsel tasarım projelerinden, havagazı fabrikası çalışması gibi eylemlilikleri ve akademik çalışmaları kapsayan projelere kadar, tüm arşiv biraraya getirilerek derleme çalışmasına başlandı.

  Unutmadan,

  Çalışmalar başlar, devam eder, biter, ama hayaller hep sürer.

  Okunma Sayisi : 10133
  Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
  Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
  Son Güncelleme : 22.02.2021 - 10:51:20
  Şu an 87 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları