Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
25 Ocak 2013

Kent İzleme Merkezi çalıştayları başladı

“İmar Haklarının Menkule Dönüştürülmesi”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi, kentsel ölçekte gelişmelerin takip edilmesi kapsamında, yapı üretim sürecini ve kent mücadelesini yakından etkileyecek konularla ilgili bir dizi çalıştay planladı. Çalıştayların ilki, imar haklarının menkule dönüştürülmesi temasıyla gerçekleştirildi. Prof. Aziz Konukman, Doç.Dr Tarık Şengül (Şehir plancısı), Yard.Doç. Emel Akın (Mimar), Ahmet Müfit Bayram (Şehir plancısı),  Ali Ulusoy (Mimar), Oya Erişen( Mimar), Yönetim Kurulunu temsilen Tezcan Karakuş Candan ile Ali  Hakkan’ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2B  Yasası , Bütünşehir Yasası ve  Yapı Denetim Kanunu taslağı, ekonomik, kentsel ve siyasal olarak bütünlük içerisinde ele alındı.

Bu yasalarla birlikte, 2012 yılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneğinin (GYODER) Türkiye Gayrimenkul Sektörüne İlişkin değerlendirmeleri yapı üretim sürecinde ve yapılı çevrede  hem kentsel ölçekte hem de ülke düzeyinde bir dizi sorunları açığa çıkartacağı tespit edildi. GYODER’ in  2012 Yılı Değerlendirmesi ve 2013 yılı öngörülerini içeren yapı üretim sürecinde  yabancı yatırımcılar ve yabancı sermayeli şirketlerin hareket alanlarını daraltan düzenlemelerinin kaldırılması, konutun bir ihtiyaç olmaktan öte bir yatırım aracına dönüşmesi sebebi ile Tüketici Yasasından çıkarılıp Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hukuki altyapısında yapılacak değişikliler ile  finansal enstrümanlar ile geliştirilmesi ve  İmar Haklarının  Menkulleştirilerek  Bono-Tahvil aracı olarak teşvik edilmesi Kentsel dönüşümün ise Şehir ölçeğinde ele alınması söylemi kentlerin Uluslararası  sermayeye açılması, yabancı sermayenin karşılıklık ilkesinin genişletilerek, arsalarla birlikte imar haklarının da satılmasını öngördüğüne dikkat çekildi.  

“kentler, yabancı sermayeye teslim ediliyor”

Tamamen ülke topraklarının talanını öngören ve yabancı sermayenin mütekabiliyet olmadan, her türlü imar hakkından yararlanmasını getiren bu öneriler, yabancı sermayeye teslim olmuş bir yapı üretim sürecinin habercisi olarak ele alındığı vurgulandı.  Çalıştayda  genel olarak Kentleşme ve Kentleşmenin  Demokrasi ve Siyaset boyutu ile  Kentsel Dönüşüm ile birlikte İnşaat Sektörünün ülke ekonomisini var etme süreci, Kentlerin ve Bireylerin  Üretim -Tüketim ilişkileri açısından Fabrikaya ve menkul bir değere dönüşmesi, İmar haklarının Uluslar arası satışı ve tahkim yasaları ile ilişkileri konularında üst ölçekten tartışmalar yapıldı. Neo liberal politikalar, dünyadaki örnekleri  ve kentleşme sürecindeki yeni işletim ve tüketim modelleri ele alındı.  Çalıştaylardan beklenenin önümüzdeki süreçte, yapı üretim sürecinin ve buna bağlı olarak mimarlık, kentleşme, yerel yönetim, sosyal ve ekonomik  politikalar açısından   tespitlerin yapılarak  çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğu kaydedildi.  Kayıt altına alınan sunuşlar, Kent İzleme Merkezi birimi tarafından broşür olarak yayınlanacağı da belirtildi. 

Okunma Sayisi : 14377
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları