Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
05 Temmuz 2019

ODTÜ KYK yurdu protesto edildi

"ODTÜ'de KYK istemiyoruz"

KYK projesi durdurulmalı ve ODTÜ kendi yurdunu ekolojik sosyal bütünlüğü gözeten planlamayla yapılmalıdır

ODTÜ’de KYK Yurdu projesinin uygulanmasını, ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Mezunlar Derneği, ODTÜ Eğitim-sen ODTÜ çalışanları, mezunlar, TMMOB'a bağlı meslek odaları, pek çok sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri, ODTÜ’de protesto etti.

Basın Açıklaması için yukarıdaki resime tıklayınız

Yapılan basın açıklamasında ODTÜ yönetimine çağrıda bulunularak şu ifadelere yer verildi:

‘’ Bu metin altında imzası olan ODTÜ Öğrencileri, öğretim elemanları, diğer çalışanları, emeklileri, mezunları ve ODTÜ dostları olarak ODTÜ yönetimine çağrımızdır. ODTÜ’de KYK Yurdu projesinin uygulanmasının üniversitenin yönetsel bütünlüğüne, demokratik kültürüne ve kampüs ekolojisine geri dönülmez zararlar vermesi kuvvetle muhtemeldir. ODTÜ yönetimine çağrımız, mevcut projenin durdurularak, başta öğrencilerin ihtiyaç ve tercihleri olmak üzere ilgili tüm bileşenlerin görüş ve katılımlarıyla şekillenen, ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmasıdır. 

ODTÜ yönetimine sorular

Bu kapsamda bazı sorularımız vardır.

1. ODTÜ’ye bir öğrenci yurdu yapılmalı mıdır?

ODTÜ Rektörlüğü’nün paylaştığı rakamlar (başvuru sayıları, yurda giremeyen öğrenciler ve öğrenci sayısındaki artış) ODTÜ’de yeni bir öğrenci yurduna ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Mevcut projeyle ilgili kaygı ve itirazları olan hiç kimse de zaten “ODTÜ’ye yeni yurt yapılmasın” dememektedir.

2. ODTÜ’ye yapılacak yeni bir yurdun kapasitesi ne olmalıdır ve maliyeti nedir?

ODTÜ Rektörlüğü’nün 17 Mayıs 2019 tarihli açıklamasında, KYK’nın ODTÜ’ye önce 4.000 kişilik bir yurt yapmayı teklif ettiği, ancak ODTÜ yönetiminin ihtiyacı 2.000 olarak bildirip bu sayıyı yarıya indirdiği belirtilmiştir. Aynı açıklamada, 2019 yılı için 1.500 civarı yeni yatak ihtiyacı olduğu, ayrıca ihtiyacı karşılayacak bir yurdun yapım maliyetinin yaklaşık 122 milyon TL olduğu da ifade edilmiştir. Bu kapasite ve maliyet rakamlarının tam olarak hangi veri ve analizlere bağlı olduğu ve mevcut projenin hangi rakamlarla ne ölçüde uyumlu olduğu ODTÜ kamuoyu tarafından bilinmemektedir.

3. Yapılması planlanan yurdun yeri uygun mudur? 

Hayır. Yurt inşaatı için seçilen ve çitle kapatma çalışmalarına başlanmış olan arazi sadece bir kavaklık olmayıp, sulak alan özellikleri taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalı içeren, farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan, sıra dışı bir biyolojik çeşitlilik gösteren bir alandır.

4. ODTÜ’ye yapılmak istenen yurdun niteliklerine nasıl karar verilmiştir?

Yurt binalarının ve sosyal tesislerin tasarımı, odaların sayısı, büyüklüğü, kaç kişilik olacağı, ortak mekanların nicelik ve niteliğiyle ilgili bilgi ve kararlar süreç içinde ODTÜ kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bazı kanallardan kısıtlı bilgilendirmeler yapılmış olsa da, ODTÜ’nün ilgili paydaşlarının sürece katılımı sağlanmamıştır. Her şeyden önce, yurdun asıl yararlanıcısı olacak öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerini tespit etmeye yönelik herhangi bir çalışma yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Yurdun yapım ve yönetim süreçleri için belirleyici olan protokole bile ancak hukuki girişimler sonucunda ulaşılabilmiştir.

5. ODTÜ’lüler KYK yönetiminde bir yurt konusunda neden kaygılıdır?

ODTÜ’nün 1965’ten bu yana, yani yaklaşık 60 yıllık başarılı bir yurt yapım ve yönetimi deneyimi vardır. Mevcut yurt planına ilişkin protokol ise 40 dekarlık, ekolojik değeri son derece yüksek bir ODTÜ arazisini 49 yıl boyunca ODTÜ’nün dışındaki bir kuruma; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan KYK’ya tahsis etmekte, seçim kriterlerinin belirlenmesini, öğrencilerin seçilmesini ve yurdun yönetimini bütünüyle KYK’ya bırakmaktadır. ODTÜ’nün kurumsal kapasitesi ve ODTÜ’lülerin destekleriyle gerçekleşebilecek bir hizmetin, ODTÜ’lülerin talep ve katılımları dışarıda bırakılarak, dışarıdan gelen taleplere göre yapılmak istenmesi üniversitenin demokratik kültürüne ve yukarıda anılan Senato kararına ters düşmektedir.

6. İhtiyaç duyulan bir yurt başka şekilde yapılamaz mı?’’

Bu proje durdurulmalı ve ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmalı

Açıklamada şöyle devam etti:

‘’Yapılabilir. ODTÜ’deki mevcut yurtlar ODTÜ’ye tahsis edilen bütçelerle ve/veya gönüllü desteklerle yapılmış ve yönetimi ODTÜ’ye bırakılmıştır. Yeni yurt planı için de, ihtiyaç analizleri ve fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli görülen yatırım için, ilgili ODTÜ bileşenleri ve potansiyel destekçilerle görüşülerek kaynak bulunabilir. Böylece KYK da yatırımlarını ihtiyaç olan ve talep edilen başka yerlere yönlendirebilir ve kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olur. 

Öğrencilerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarla ilgili tercihlerini, ilgili kesimlerin görüş ve önerilerini ve ekolojik ölçütleri dikkate alan, ODTÜ’nin idari, sosyal ve ekolojik bütünlüğüne zarar vermeyecek bir yurdun katılımcı şekilde planlanması, yapılması ve ODTÜ tarafından yönetilmesi mümkündür. ODTÜ yönetimine çağrımız, mevcut projenin durdurularak, başta öğrencilerin ihtiyaç ve tercihleri olmak üzere ilgili tüm bileşenlerin görüş ve katılımlarıyla şekillenen, ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmasıdır.’’

Basın açıklamasının ardından 3500 kişi tarafından imzalanan dilekçe rektörlüğe iletildi ve Kavaklıkta gerçekleşecek konser için yürüyüşe geçildi

Açıklama ve yürüyüş sırasında "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" "ODTÜ'de KYK istemiyoruz" ve "Rektörlük Yıkılsın, Yurt Yapılsın" sloganlarını attı.’’

Okunma Sayisi : 3078
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları