Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Şubat 2017

Bir taşla çoklu rant: Sıhhiye adliye binası yıkılıyor.. Yeni adliye binası AOÇ’den hal yapmak için şartlı  alınan  alana yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Ankara Adliyesi'nin yıkılarak ''yeşil alan, toplu taşım transfer alanı ve otopark alanı'' olarak kullanılması, Adliye Binasının da Toptancı hali olarak kullanılan ve aslında AOÇ arazisi olan alan taşınacağı kararının “ kabul edilemez “ olduğunu söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan Toptancı hali olarak şartlı kullanımla kullanılan arazinin bu şart dışında hiçbir kullanıma açılamayacağını ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meclisinin bu yönde bir karar geliştirmeye hiçbir hak ve yetkileri olmadığını söyledi.

Toptancı Hali kurulması için ‘şartlı olarak‘ Ankara Belediyesi‘ne verilen  AOÇ arazisinin, ‘amaç dışı‘ kullanım halinde AOÇ‘ye iadesine hükmedilmesine rağmen başka bir kullanıma açamazsın….

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan arazi 19.06.1976 tarih ve 2015 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 bin 500 Metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine “ toptancı hali “ yapılması amacıyla verilmiş ve Kanunun 1. maddesinde;

Adı geçen arazi, Belediyece, hiç bir şekilde maddede belirtilen hal yapma maksadı dışında kullanılamaz. Belediyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs halinde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çiftliğine iade edilir.” denilmektedir diyen Candan, hiçbir hülleye ve dolambaçlı yollara izin vermeyeceklerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı olan AOÇ arazilerinde Ankara Büyükşehir’in 2006 yılından beri olan göz dikmelerine izin vermeyeceklerini açıkladı.

AOÇ arazileri üzerinden elinizi çekin, Ankapark ve Hal alanını iade et.

 1976 yılında AOÇ arazisinin Toptancı Hal kullanıma verilmesinde bile AOÇ’nin tarımsal faaliyetleri ile olan ilişkisine dikkat çeken Candan; AOÇ’ye ait bir arazinin tarım ve gıda ile ilgisi olmayan amaçlarla kullanılması mümkün değildir" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, toptancı halinin şehir dışına taşınması ve boşalacak arazinin,” Adalet Sarayı” inşası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa devrine karar verecek bir yetkisi yoktur. Atatürk’ün halkına emanet ettiği bir alanda Büyükşehir Belediyesi meclisi 2006 yılından itibaren yaptığı böl-parçala-yönet planları ile Kaçak Saray ve İsraf temalı Ankapark  başta olmak üzere verdikleri her bir onayda Ankara halkına ve Mustafa Kemal Atatürk’ün  şartlı bağışına  ihanet etmiştir diyen Candan:  Bugün Ankara’nın AOÇ arazisi olan ve Yenimahalle ilçesi girişinde olan toptancı hali olarak kullanılan alana getirilecek Adliye Binası yerleşkesi ile 10 yıllık süresi dolan Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olan ve  israf temalı Ankapark’ı acilen geri iade et.”  dedi.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden kopan ve zamanla amacı dışında kullanılmasına olanak sağlanan birçok örnekten sadece bir tanesi olan Toptancı Hal alanının Adliye binası olarak kullanılması kararını şiddetle eleştiren Candan:  ''Şimdiki bina ve servis alanlarının 3 katı büyüklüğünde olacağını iddia ettikleri ''Şimdikinin 3 katı. İdari yargı da oraya taşınacakmış, 100 bin metrekare de o. 400 bin metrekare dev bir inşaat yapılacak. Bakın belediye başkanı ne diyor “ Ankara dışında herhangi bir yer bulabilirdik, ancak Adliye'nin kentin ortasında, rahatlıkla ulaşılabilen, herkesin gelip gidebileceği bir yer olması gerekiyordu. Ben bu konuda bizim fedakarlık yapmamızın uygun olacağını düşündüm ..diyor. Bizim tavsiyemiz “O düşünmeyi bıraksın” Çünkü kendisinin her düşündüğü şey bu kente zarar…İdari yargı da oraya taşınacakmış, 400 bin metrekare dev bir inşaat yapılacak. Sağına 1milyon 500 metrekarelik Pasifik inşaatı alacaksın, aynı yol ve aynı alt yapıya bir de Adliye binasını ve onun getirdiği yoğun yapılaşmayı getireceksin, yarattığın sadece trafik karmaşası ile ben bu kenti yönetiyorum diyeceksin… yok böyle bir bilim yok böyle bir kentleşme tekniği, bilimden ve  değer yargılarından yoksun insanlardan başkent bir an önce kurtulmalıdır, yeter artık bu eziyet  ” dedi .

AOÇ’ nin sahip olduğu tüm araziler başkentin emniyet subaplarıdır diyen Candan “  AOÇ başkentin en önemli ekosistem servis alanıdır,  altından Ankara Çayı geçer ve Ankara’nın bütün dereleri burada birleşir, AOÇ olası afet durumunda bile yarattığı açık alanı ile, deşarj edebilecek coğrafik konturları ile Ankaralı’nın koruyucu mekanıdır, doğal karakteri korunması gereken alandır. Adliye Binasının taşınması ile ilgili imar plan değişikliği yaptılar önce ve meslek odaları kamu adına yargıya taşıdı, Adalet Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davada iki defa keşif yapıldı, alanlarında uzman üç öğretim üyesince hazırlanan bilirkişi raporunda adliye kullanımının Sıhhiye’deki mevcut yerinde yeniden inşa edilmesinin imar mevzuatı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri bakımından uygun olacağı görüşü bildirildi. Bu rağmen AOÇ arazileri üzerindeki bu hınç dolu ısrarı biz anlıyoruz, halk anlıyor ama kendileri anlamamakta ısrar ediyorlar, bu vebali taşıyamayacaklar.

Ankara ile ilgili 25 yıldır yapılan tüm plan değişiklikleri Ankara halkı için değildir.

Şimdiki Adliye Binasının olduğu alanda metro, teleferik, yarın yapılabilecek monoray, otobüslerin durabileceği bir otopark ve toplu taşım vasıtalarının transfer alanı olacağını ilan eden belediye başkanı kent merkezinde böylesi bir depolama alanı ile nasıl bir başkent hayal ettiğini herkese göstermektedir, ama bize çok yabancı değildir bu çağdaş kent planları yapabilme kabiliyetinden yoksun belediye yönetimi,  25 yılda bir metre metro hattı yapamayıp Ulaştırma Bakanlığına sığınan belediye başkanının “ uyanıklık yaptım bakanlığa devrettim “ sözü hala hafızalardadır. Kendisini “ “uyanık”  olarak tanımlayan ve TDK da  “açıkgöz, kurnaz, cingöz”  olarak Türkçe karşılığını bulmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak  ülkesine ve başkentine  sadece bilim ve tekniğin doğrularında, AOÇ arazileri itibar-ı iadesi yapılana Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti yerine gelene kadar Cumhuriyet değerlerini savunacağız, rejim değişikliğine hayır diyeceğiz.  “ dedi.  

TMMOB  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 5985
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları