Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
20 Mayıs 2014

“Üst Geçitler Yasadışı”

Mahkeme Kararı

Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin “Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan üst geçitleri kaldırın” yazısına cevap vermedi. Büyükşehir Belediyesi’nin cevapsız reddi, dava konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin cevapsız reddi dava konusu olunca, reddin iptali ile mahkeme üstgeçitlerin kaldırılmasına hükmetmiş oldu. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin karar gerekçesinde üst geçitlere dayanak imar planları iptal edildiği için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zımni red işlemini iptal edildiği belirtildi.  Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan kararı açıkladı.

Üst Geçitte Eylem Yapmanın Cezası Yok”

Dava sonucuna göre üst geçitlerin kaldırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu belirten Candan, “Meşrutiyet Caddesi üzerindeki üst geçitler, kullanılmayan atıl, giderekte tehlike arz eden bir yapıya bürünmüştü, Büyükşehirden Büyükşehir Belediyesi’ne Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan üst geçitlerin kaldırması gerektiğine dair resmi yazı yazdık. Büyükşehir Belediyesi her zamanki hukuk tanımaz tutumuyla yazımıza cevap vermeyerek zımni olarak üst geçitlerin kaldırılması talebimizi reddetti.  Bu zımni reddi mahkemeye taşıdık. Mahkeme plan kararlarını inceleyerek, plan kararlarında olmayan üst geçitlerin kaldırılması talebimizi reddin, hukuka uygun olmadığına karar verdi.  Bu karar Meşrutiyet Caddesi’ndeki tüm üstgeçitlerin kaldırılması anlamına gelmekte ve yok hükmünde görülmektedir. Bu üst geçitlerde kaza ile düşerseniz sağlık sigortasından yararlanamazsınız, eylem yaparsanız ceza alamazsınız” dedi. Candan “Mahkeme ayrıca ulaşım alanında alınacak her türlü kararın planlara işlenmesi gerektiğinin de altını çizerek karar vermiş bulunuyor. Mahkeme kararına göre Meşrutiyet Caddesi, Karanfil Sokak köşesinde, Konur Sokak köşesinde ve Selanik Caddesinin köşesinde olmak üzere üç adet yaya üst geçitlerinin kaldırılması gerekiyor.  Mahkeme üst geçitlerin yasadışı olduğunu bir kez daha tescil etmiş oldu. Melih gökçek yasadışı olan yerleri reklam için kiraya veriyor bu durumda yasadışı Melih Gökçek acilen bu plansız ve yasadışı üç adet üst geçidi kaldırmalıdır.”  Şeklinde konuşan Candan, Büyükşehir belediyesine mahkeme kararını yazı ile göndererek gereğini yapmalarını istediklerini de belirtti.

Ankara 2.İdare Mahkemesi, 2012/1188E. 2014/502K. sayılı kararıyla dava gerekçesi,  “ulaşım alanında alınacak her türlü karar ve yapılacak hizmetin bu alana ilişkin kuralları öngören mevzuata uygun olması, uygun olup olmadığının denetiminin temini için bu yoldaki kararların imar planlarına işlenmesinin zorunluluğu karşısında, dava konusu üst geçitlerin dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Ankara 8.İdare Mahkemesi'nin 07.03.2008 tarih ve E:2006/1260, K:2008/343 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle dayanağı kalmayan dava konusu üst geçitlerin kaldırılması talebinin reddine ilişkin işlemde bu haliyle hukuka uyarlık görülmediği” ifadeleriyle işlemin iptaline karar verildi. 

Okunma Sayisi : 8053
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları