Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
02 Aralık 2016

İftira değil gerçek, Ankara’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e iftira attıkları gerekçesiyle  oda başkanlarına dava açılmasına “Mesleki, bilimsel ve teknik bilgimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç ‘iftira’ olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. İftira değil gerçek, Ankara’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu mücadele bitmeyecektir” diyerek tepki gösterdi.  Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, mücadeleden geri durmayacaklarını vurgulayarak “Ankapark’ın ihalelerini bu sefer de ihale ihale ortaya koyacağız.  Ankapark sürecinde onun peşini bırakmayacağız. Parsel parsel satışın hesabını verene kadar bu hesap bitmeyecek” dedi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), AOÇ planları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e iftira attıkları gerekçesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör,  Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül İbici Oruçkaptan hakkında açılan davaya ilişkin olarak  basın toplantısı düzenledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yaptığı basın açıklamasına, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan,  katıldı.

Mücadele bitmeyecek

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Melih Gökçek’in Ankapark ile ilgili yargı kararlarına rağmen talan sürecine devam etmensinin  iftira değil gerçek olduğunu vurgulayarak, “Türk Dil Kurumu’na göre iftira; ‘bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme’dir. Cumhuriyet Savcılığı’nın görevi hukuku korumaktır. Yapılması gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan meslek odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı kararlarına uymamakta ısrar eden Gökçek hakkında takibat yapmaktır. Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik bilgimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç “iftira” olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu mücadele bitmeyecektir” diye konuştu.

Koramaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan bugüne birçok saldırıya maruz kalmış bu saldırılar neticesinde hem niteliğinden hem de niceliğinden önemli kayıplar vermiştir. Fakat özellikle 2006 yılında AOÇ Kuruluş Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikle birlikte AOÇ üzerinde plan yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Saray, Ankapark, Ankara Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve gelinen noktada artık bütüncül ve kuruluş amacına hizmet eden bir Atatürk Orman Çiftliği’nden söz etmek zorlaşmıştır.  TMMOB’ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu gibi bilimin ve tekniğin ışığında, Atatürk’ün şartlı bağışı ile halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı da mücadele yürütmüşler, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına açılan dava süreçleri ile birlikte, AOÇ’de hukuka aykırı olarak yapılan Kaçak Saray, Ankapark, yol ve kavşaklarla ilgili yargı kararlarının uygulanmasını da takip etmişlerdir. Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan Ankapark ile ilgili süreç çok açıktır. Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.06.1992 tarih 2436 sayılı kararıyla "Doğal ve Tarihi Sit Alanı" olarak ilan edilmiştir.Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla Atatürk Orman Çiftliği alanı "1. Derece Doğal ve Tarihi Sit" olarak belirlenmiştir. Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 30.07.2012 tarih 2012/3547 sayılı kararıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmiş, söz konusu alana 08.07.2013 tarihli, 28711 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24.06.2013 tarih 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave yapılmıştır.”

2 yıl 20 gün sonra dava açıldı

Bu alanın “Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine ve ilave alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptali istemiyle Danıştay 14.Dairesi’nde açılan dava sonucunda yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu; 10.07.2014 tarihli, E:2012/10367 ve E:2013/7039 sayılı kararlarla; Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesi durdurulduğunu  hatırlatan Koramaz, şunları söyledi:

“5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygulanması için gerekli uyarılarda bulunmuş, yargı kararını uygulamayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyes, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuksuz uygulamalarını kamuoyuna açıklamışlardır. Bu hukuksuzluğu açıklamak 5 Oda başkanın asli ve anayasal görevidir. Atatürk’ün şartlı bağışından bugüne kadar Atatürk Orman Çiftliği’nin toprak varlığının %40’nın kaybedilmiş olması talanın açıkça itirafıdır. Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgili olarak bundan tam 2 yıl 20 gün önce Cumhuriyet Savcılığına ifade vermiş ve yargı kararlarını Savcılığa sunmuşlardır. Dosya 2 yıl 20 gün açık kaldıktan sonra her ne olduysa şube başkanlarımız hakkında Melih Gökçek’e iftiradan dava açılmış olup, bir yıldan 4 yıla kadar hapis, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme hakkından men cezası istenmektedir.”

İç İşleri Bakanlığı Gökçek’i koruyor

Açıklama sonrasında şube başkanlar açılan davaya ilişkin görüşlerini ifade ederken mücadeleyi sürdüreceklerin vurguladı.

 Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek,  ilginç bir belediye başkanı. Dolayısıyla 2 yıl 20 gün sonra bu davanın açılıyor olması başka bir şeylerin habercisidir.  Üstüne üstlük dün gelen 5 oda olarak yaptığımız suç duyurusunda da işleme konulmama  kararı çıktı. Gökçek’i İçişleri Bakanlığı yargı, herkes koruyor. Ama hukuku savunanlarla ilgili yargı kararları işletilmeye çalışılıyor. Bu aslında bir mücadele sürecinde mücadelenin hızlanacağı çok açık ve belli bir rehin alma süreci. Bu hukuk koşullarında bile, buradan çok fazla bir şey çıkartamayacaklarını düşünüyorum. Burada rahatsız etmek ve mücadeleden geri durulmasını sağlamak üzere bu dava açıldı”

Bu hesap bitmeyecek

Candan, Gökçek’e şöyle seslendi:

“Bu iftira mevzusuyla bizi meşgul edip başka işlerle uğraşmayacağımızı düşünüyorsa yanılıyorlar. Ankapark’ın ihalelerini bu sefer de ihale ihale ortaya koyacağız.  Ankapark sürecinde onun peşini bırakmayacağız.  Melih Gökçek, Ankapark’ı 165 gündür hukuksuz ve kanuna aykırı şekilde elinde tutuyor. Sonrasında da Katarlıları çağırıp Ankapark’ı peşkeş çekmek için görüşmeler yapıyor.  Bunların peşini bırakmayacağız. Parsel parsel satışın hesabını verene kadar bu hesap bitmeyecek.”

Yargı kararlarına dayanmayan bir plan var ortada

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim ise, şunları söyledi:

 “Taşınmaz kültür varlıklarının korunması hakkında bir kanunumuz var. SİT alanı ilan edilen yerlerde belediye bir proje gerçekleştirmek istediğini ile bunu Çevre Şehircilik Bakanlığına sunuyor. Bakanlar Kuruluna sunuyor sonra yenileme alanı kararı veriliyor. AOÇ bu yenileme alanı kararının yürütmesi durduruldu. Biz de buna karşı suç duyusunda bulunduk. Şimdi bize karşı gelen suç duyusunda da deniyor ki Ankapark’ta benim ayrı bir planım var, bu plan yürürlükte siz bana iftira atıyorsunuz’ diyor. ‘Yenileme alanı kararına dayanmayan bir plan var ortada. Mesleki ve hukuki açıdan uygunsuz bir durumla karşı karşıyayız. Hukuksuzluk var diyerek yargıya başvurduk bu iftira değil gerçektir”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de,  “Bizlerini korkutacaklarını sanıyorlar ama AOÇ’ye yapılan hukuksuz uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül İbici Oruçkaptan ise “AOÇ  talan edildi yasal olmayan sarayın yeri haline getirildi” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Basın Birimi 

Okunma Sayisi : 7572
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları