Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

TMMOB Mimarlar Odası
UIA 2005 İSTANBUL DÜNYA MİMARLIK KONGRESİ
KONGRE VADİSİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI
2004, İstanbul

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Tanımı 

1.1. Giriş
  
Mimarlık, şehircilik  ve çevre ilişkileri konusunda Birleşmiş Milletler’in Habitat Konferansı’ndan sonra dünyanın en büyük organizasyonu olan Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Kongreleri, mimarlığın küresel gündeminin tartışıldığı ve mimarlık mesleğini bağlayıcı kararların alındığı önemli ortamlardır.

23. UIA Genel Kurulu ve 22. UIA Dünya Mimarlık Kongresi 2-11 Temmuz 2005 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. TMMOB Mimarlar Odası, 1999 yılında Pekin Kongresinde yapılan seçim doğrultusunda, UIA adına 2005 İstanbul Kongresi’nin düzenlenmesinden sorumludur.

Her üç yılda bir toplanan UIA Kongresi ve Genel Kurulu’na katılım, yaklaşık on günlük bir süre için ortalama 7.000 kişiyi bulmakta, kimi zaman 10.000 kişiyi aşmaktadır.

UIA 2005 İstanbul programının ana bölümlerini Kongre, Genel Kurul, UIA Konseyi Toplantıları, UIA Ödülleri Töreni, Öğrenci Yarışması ve çeşitli sergiler oluşturmaktadır. Kongre ve bağlı etkinlikler ana merkez olarak “KONGRE VADİSİ” adıyla anılan Harbiye Askeri Müzesi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Hilton Convention Center ve İTÜ Taşkışla mekanlarında gerçekleştirilecektir.

Bu binaları birbirine bağlayan açık alanlarda şartnamenin 6. maddesinde belirtilen çeşitli etkinlikler ve işlevler yer alacaktır. Bu alanların bütün olarak  Kongre süresince katılımcılar için canlı bir BULUŞMA yeri olması beklenmektedir. Konu, önemi ve anlamı nedeniyle özgün çözümler ve tasarımlar elde etmek amacıyla, Türk mimarları arasında açık ulusal yarışmaya çıkarılmıştır.

1.2. Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu, 6. madde ana başlıkları ile sınırlanan kongre etkinliklerinin  yer alacağı serbest bir etkileşim ortamını sağlayacak mekan düzenlemelerinin tasarımıdır.

UIA 2005 Kongresinin gerçekleştirileceği Kongre Vadisi kapalı ve açık mekanlarıyla bir bütün olarak algılanmalıdır. Açık alanlarda  gerçekleştirilecek etkinliklerin mekansal düzenlemelerinden beklenen, gelişmiş iletişim teknolojilerinin desteği ile, mimarlar arasında yaratıcı etkileşimi sağlamak,  diğer yandan da mimarlığın toplumsal görünümünü güçlendirecek katılımcı bir ortama ulaşılmasıdır.
Ayrıca, Kongre etkinliklerinin sınırlarını genişletmek, mimarların tüm kent ve kent halkı ile bütünleştiği bir ortam yaratarak, dış mekanlara ve giderek tüm kente yayılan bir etkinlik ağı kurmak, hedeflerden biri olarak  değerlendirilmelidir. Tasarımcılardan beklenen İstanbul’da Mimarlar ile Mimarlar, Mimarlar ile Kentliler, Mimarlık ile Kent arasında kurulabilecek kavramsal ve mekansal çerçeveyi çizmek, bileşenlerini tasarlamak ve kent bütünü ile eklemlendirmektir.

Konunun yarışmaya çıkma amacı, günümüzün mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir.

           Kongre teması ve içeriği ile ilgili bilgiler www.uia2005istanbul.org adresindeki
           Kongre web sitesinde yer almaktadır.

1.3. Yarışmanın Şekli

Yarışma serbest, ulusal, tek kademeli ve Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmektedir.

1.4. Yarışmayı Düzenleyen

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen yarışma, UIA 2005 İstanbul Kongresi Organizasyon Komitesi adına Mimarlar Odası tarafından düzenlenmektedir.

2. Ödüller

Yarışmanın toplam ödülü 100.000.000.000 TL’dir. Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

Birinci Ödül  : 20.000.000.000 TL

İkinci Ödül  : 20.000.000.000 TL

Üçüncü Ödül  : 20.000.000.000 TL

Dördüncü Ödül : 20.000.000.000 TL

Beşinci Ödül  : 20.000.000.000 TL

3. Yarışma Takvimi
  
  Yarışmanın ilanı  : 17 Mayıs 2004   
  
  Kayıtların başlaması  : 24 Mayıs 2004

  Sorular için son gün  : 28 Haziran 2004

  Kayıtların kapanması  : 2 Ağustos 2004 
  
  Teslim tarihi   : 16 Ağustos 2004  

  Jüri değerlendirme  : 23 Ağustos 2004


Yarışma sergisinin ve düzenlenecek kolokyumun yeri ve tarihi katılımcılara duyurulacaktır.
 

4. Jüri 
 
  4.1. Danışman Jüri Üyeleri
  
  Erkan MUMCU, T. C. Kültür Bakanı
  İstanbul Valiliği
  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  Şişli Belediye Başkanlığı
  Beyoğlu Belediye Başkanlığı
  Suha ÖZKAN, Kongre Başkanı
  Gürel TÜZÜN, Kongre Genel Sekreteri
  Necip MUTLU, Mimarlar Odası Temsilcisi
  Melkan GÜRSEL TABANLIOĞLU, Kongre Başkanı Danışmanı
  Ali Güreli, İSEVV Konsorsiyumu Başkanı
 
 4.2. Asıl Jüri Üyeleri
  
  Emre AROLAT, Mimar
  Aydan BALAMİR, Mimar
  Bünyamin DERMAN, Mimar
  Ersen GÜRSEL, Mimar
  Haydar KARABEY, Mimar
  Ahmet ÖZGÜNER, Mimar
  Selim VELİOĞLU, Mimar

 4.3. Yedek Jüri Üyeleri
  
  Can ÇİNİCİ, Mimar
  Nevzat SAYIN, Mimar

 4.4. Raportörler
  
  Çiğdem TÜRKOĞLU, Mimar
  Berrin ŞAHİN, Mimar
  
5. Yarışmaya Katılma Koşulları

5.1.     Katılım
 
Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler. Ekip olarak katılınması durumunda, ekip liderinin mimar olması ve bağlı olduğu Mimarlar Odası biriminden üye kayıt belgesi alması zorunludur.  UIA 2005 Kongresi Organizasyon Komitesi ve Tasarım Kurulu çalışmalarında yer almış olan üyeler ile 1. derece yakınları ve hukuki iş ortakları  yarışmaya katılamazlar.
 
5.2. Kayıt

 
Yarışmaya kayıt ücreti 100.000.000 TL’dir. Yarışmaya katılmak isteyen Oda üyeleri, bu meblağı Mimarlar Odasının Türkiye İş Bankası, Ankara-Meşrutiyet şubesindeki (4213) 9319 nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin dekontun fotokopisini ve üye kayıt belgelerini, aşağıda adres bilgileri verilmiş olan Mimarlar Odası Genel Merkezi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi veya aynı zamanda yarışma sekreteryası olan UIA 2005 Organizasyon Komitesi Sekreterliği’ne teslim ederek, ekip liderinin adresini bırakıp şartname alarak kayıt olabilirler. Aşağıda yer alan adreslere e-mail, faks yoluyla belgelerin ve adresin iletilmesi durumunda, adrese  postalama yoluyla şartname gönderilecektir. 

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur sok., No:4/2
PK: 06650 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 417 37 27
Faks: (312) 418 03 61
E-mail: 
info@mimarlarodasi.org.tr

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1456 sokak, No:8, D:10
Alsancak/İZMİR
Tel: (232) 421 89 95-422 26 61
Faks: (232) 463 52 12
E-mail: 
info@izmimod.org.tr

Yarışma Sekreteryası
UIA 2005 İstanbul Organizasyon  Komitesi Sekreterliği
İstiklal cad., Büyükparmakkapı sok., No:1, K:4
Beyoğlu/İSTANBUL
Tel:  (212) 252 94 24-25
Faks:  (212) 252 94 23
E-mail:  
sena@uia2005istanbul.org

6. Etkinlikler – Temel İşlevler :
Yarışma sınırları içindeki açık alanlar, Kongre katılımcılarının günlük buluşma ve etkileşim ortamları olacaktır.  Kongrenin akılda kalır yüzünü ve kamuya açılımını oluşturacak  bu açık alanlarda yer alacak etkinlikler;
1) Sergi ve gösteri
2) Forum
3) Tanıtım ve  satış olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır.
            
6.1. Sergi ve Gösteri Kapsamında,
1) Kongre akademik programı kapsamındaki kayıtlı afiş sunuşları
2) Kongre akademik programı kapsamındaki görsel – işitsel sunuşlar
3) Kongreye katılan kurumların sergileri (meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları), bireysel sergiler; firma, büro, grup sergileri; UIA yarışma ve ödül sergileri)
• Afiş sunuşları
• Multi – medya gösterileri
• Sergiler (projeler, maketler, yerleştirmeler)
• Sanat etkinlikleri

6.2. Forum Kapsamında,
Forum alanı kamusal olduğu kadar medyatik bir iletişim ortamı olarak da kabul edilmeli, bu nedenle basın duyuruları, TV yayınları vb eylemler için teknik donanım olanakları sağlanmalıdır.
• Buluşma ve sosyal etkinlikler
• İşlikler (örn.: bildirge, manifesto vb. yazım grupları)
• Söyleşi noktaları
• Serbest kürsü noktaları

6.3. Tanıtım ve Satış Kapsamında,
UIA’nın 2011 kongresi için yarışacak ülkelerin tanıtım tezgahları
• UIA 2011 için tanıtım etkinlikleri
• Kitap-dergi fuarı, tanıtım ve imza günleri
• Tasarım ve Yapı Fuarı
• Yiyecek içecek tezgahları
• Anı eşya tezgahları

Bu etkinlikler için ayrılacak alanların sayısı, büyüklüğü, mekansal biçim ve kimlikleri koşullar göz önüne alınarak yarışmacı tarafından önerilecektir. Tasarımlardan beklenen özelliklerden biri de değişken istek ve koşullara uyarlanabilirliktir.

Önerilen mekansal kurgunun veya unsurlarının kalıcılığı veya geçiciliğinin,  tasarımın niteliğine ve idari tasarruflara bağlı olacağı düşünülmelidir.

Öngörülecek mekansal çözüm ve unsurların; barındırdığı etkinliğe, sergilenen ürüne, iklimsel – meteorolojik koşullara, gündüz ve gece kullanımlarına uygunluğu düşünülmelidir.

7. Yarışma Alanı

Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, CRR Konser Salonu’nun belirlediği Darülbedayi Caddesi yarışmanın birinci odak alanıdır.

Kongre Programı süresince bu odak alanın tamamının taşıtlara kapatılacağı bir veri olarak alınmalıdır.

İkinci odak alan ise İTÜ Taşkışla Binasıyla başlayan Açık Hava Tiyatrosu giriş alanı ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi giriş platosunu içine alan güzergahtır.

Kongre etkinliklerinin  kente yayılması beklenmektedir. Yapılacak düzenlemelerin  işaret gücü yüksek bazı öğeleri Kongre sırasında kentin çeşitli alanlarında kullanılabilecektir (Kongre katılımcıları ve kentlinin birbirleriyle ve/veya kent ile doğrudan ilişki kurabilecekleri yerler, örn.: Taksim metro çıkışları, İstiklal Caddesi, Dolmabahçe ve Sultanahmet Meydanları, açılış yemeğinin yapılacağı Topkapı Sarayı, açılış oturumunun yapılacağı Abdi İpekçi Spor Salonu, Yedikule gibi). Ayrıca UIA 2005 Kongresinden İstanbul kentine bir anı olarak bırakılabilecek tasarım arayışlarına girilebilir.

Yarışmacılar, aynı veya benzer araçlar  ile, kentin Kongre Vadisi dışında tasarımcı tarafından öngörülen diğer mekanlarında (örn. bir yalı, Boğaz Vapurları, Kızkulesi, Ayasofya vb.) kentliye Kongre hakkında mesaj iletmek üzere önerilerde bulunabilirler.

8. Değerlendirme Ölçütleri 

Getirilecek öneriler kavramsal düzeyde olay ve insan akışına ilişkin bir senaryo içermeli, Kongreye bu anlamda katkı sağlamalıdır. Dünya mimarlarının 2005 buluşması akıllarda iz bırakacak bir potansiyele sahiptir. Kongre İstanbul kenti için, özellikle de kamuoyuna mimarlık mesleğinin evrenselliğini anlatmak için çok önemli ve bulunmaz bir fırsattır. Bu bağlamda tasarımın kentle ilişki kurabilme, mimarlık hakkında kentliye mesaj iletebilme gücü önemlidir. Getirilen önerilerin uygulanabilir olması, temsil ve işaret gücünün yüksek olması beklenmektedir.  Uygulamada doğrudan sponsorluk alınabilme potansiyeli gözetilmelidir. Yarışma konusunun iletişim, grafik, elektronik, endüstri tasarımı, tekstil vb. alanlardan işbirliği ve danışmanlık alabilme potansiyeli değerlendirilmelidir.

9. Yarışmacılara Verilecek Belgeler
1. Şartname
2. 1/1000 ölçekli harita ( 1. ve 2. odak alanlar )
3. Kavramsal şema
4. Yarışma alanından fotoğraflar

10.  Yarışmacılardan İstenilenler

1. 1/1000 ölçekli çevre düzeni planını da içeren, 2 adet A0 boyutunda fotobloklanmış pafta. Paftalar yatay olarak üst üste asılması düşünülerek tasarlanacaktır. Sunuş tekniği serbesttir.
2. Açıklama raporu, sunuş paftalarında yer alacaktır.
3. Kimlik zarfı (içinde yarışmacıların adı, soyadı, mezun oldukları okul, Mimarlar Odası sicil numaraları, adres ve yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirtir imzalı yazı bulunmalıdır).

11. Proje Teslim Tarihi ve Adresi  

Eserler 16 Ağustos 2004 günü, en geç saat 17.30’a kadar, yarışma sekreteryasının aşağıdaki adresine elden veya bu tarihten önce postaya verilmiş olması koşulu ile, postalama yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihten sonra postaya verilmiş olan veya elden teslim edilerek gelen eserler kabul edilmeyecektir.


Yarışma Sekreteryası : UIA 2005 Organizasyon Komitesi Sekreterliği
    İstiklal cad., Büyükparmakkapı sok., No:1 K:4
    Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (212) 252 94 24-25
E-mail:  
sena@uia2005istanbul.org

12.  Yarışma Süreci
12.1. Önerilerin Gizliliği ve Rumuz
Yarışmaya teslim edilen paftalar ve kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirleyeceği 5 rakamdan oluşan rumuz, 1x4 cm’lik alan içerisinde yer alacaktır.

12.2. Soru Cevaplar
Yarışmacılar yarışma ile ilgili sorularını 28 Haziran 2004 tarihine kadar yarışma sekreteryasının
sena@uia2005istanbul.org adresine elektronik posta yoluyla ileteceklerdir. Jürinin bu sorulara cevapları yarışmacılara elektronik posta yoluyla gönderilecek ve Kongre web sitesinde yer alacaktır.

12.3. Jüri Değerlendirmesi

1. Jüri, 23 Ağustos 2004 günü, saat 10.00’da toplanacak ve yarışma esaslarına
            uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda
    hazırlayacağı raporunu UIA 2005 Kongresi Organizasyon Komitesine
teslim edecektir.

2. Birinci olan projenin Uygulama Alanı Sınırlarının tespitinde, Jüri kararı belirleyicidir. Jürinin danışmanlık ve koordinatörlük görevi, projelerin uygulama süreci tamamlanıncaya kadar devam eder.

12.4. Sonuçların İlanı

UIA 2005 Kongresi Organizasyon Komitesi, yarışma sonuçlarını ve jüri değerlendirme sonuçlarını yarışmacılara bildirecektir. Sonuçlar basın yoluyla ilan edilecek ve  aynı zamanda Mimarlar Odası ve Kongre web sitelerinde yer alacaktır.

12.5. Projelerin Geri Alınması

Sergileme sonrası, dereceye giremeyen projeler Yarışma Sekreteryasından bir ay içinde alınabilecektir. Bu süre içinde alınmayan projelerden düzenleyici kuruluş sorumlu olmayacaktır.

13. Yarışmaya Katılan Projelerin Mülkiyeti ve Telif Hakkı
 

Yarışmaya katılan eserlerin “eser sahipliği” ve telif hakkı yarışmacılara aittir. Yarışmaya sunulan belgelerin yayın hakkı Mimarlar Odasına aittir.

14. İşin Verilme Şekli ve Sözleşme

14.1. Birinci Ödülü Kazanana İşin Verilişi
a)  TMMOB Mimarlar Odası, projenin uygulanmasına karar verilmesi halinde uygulama projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini birincilik kazanan proje müellifine yaptıracak ya da yaptırılmasını sağlayacaktır. İhtiyaç programının veya çevre şartlarının projenin tadilatı ve yeniden yapılmasını gerektirdiği durumlarda, yarışmayı kazanan yarışmacının müelliflik hakkı, TMMOB Mimarlar Odası, jüri ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam edecektir.

b)  Uygulama projelerinin hazırlanması aşamasında müellif, gerekli görmesi halinde kendisi tarafından teklif edilen ve jürice de onaylanan danışmanlarla çalışabilecektir. Bu hizmetlerin bedeli ayrıca ödenecektir.

c)  Birinci seçilen projenin toplam maliyeti üzerinden proje hizmetleri ve kontrollük bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi uyarınca sözleşme yapıldığı yıldaki birim maliyetlere göre hesaplanacaktır.

14.2. Anlaşmazlıkların Çözümü
Kazanan Projeler TMMOB Mimarlar Odasının malı olacaktır. Yarışmanın  sonuçlanmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içerisinde çıkabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözülecektir.

 

 

Okunma Sayisi : 7341
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 01.12.2023 - 09:50:52
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları