Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

MİMARLAR ODASI

UIA-2005 İSTANBUL KONGRESİNE DOĞRU

TÜRKİYE KONGRELERİ

 

KONYA KONGRESİ

25-26 Haziran 2004

 

BASIN BİLDİRİSİ

2005-İSTANBUL DÜNYA MİMARLIK DORUĞUNA

ULUSAL HAZIRLIK İÇİN DÜZENLENEN

“TÜRKİYE KONGRELERİ”NİN

İLKİ

TARİHİN BAŞKENTLERİNDE

ANITSAL YAPILAR ve YENİ MİMARİ ÇEVRE”

TEMASIYLA

KONYA’DA YAPILIYOR…

Habitat-II den sonra en büyük uluslar arası buluşma olan “Dünya Mimarlık Kongresi”, 120 yi aşkın ülkeden 10 bin kişiyi bulması beklenen bir katılımla 2005 yılı Temmuz ayında İstanbul’da yapılacak.  

 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından her 3 yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen bu buluşmanın    Türkiye adına  evsahipliğini üstlenen Mimarlar Odamız, aynı kongrenin ana teması olan “Kentler ve Mimarlık” konusunda yurt düzeyinde ve en geniş katılımla bir düşünsel hazırlığın gerçekleşmesi için “UIA-2005 İstanbul’a doğru Türkiye Kongreleri”ni gerçekleştiriyor.

Ülke düzeyinde planlanan Türkiye Kongreleri’mizde, yörenin kentleşme, kültür, imar ve çevre konuları ışığında; “Kentlerimize hak ettikleri değerin verildiği” bir ortamın düşünsel, yasal ve yönetsel öncelikleri tartışılacak; yine her bölge için öne çıkan konuların, sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle birlikte, 2005-İstanbul Dünya Mimarlık Kongresine taşınacak ulusal görüşlerimiz ve tezlerimiz olgunlaştırılacaktır.

 

KONYA’DAN BAŞLIYORUZ

Türkiye Kongreleri’mizin ilkini, Mimarlar Odamızın Konya, Antalya ve Kayseri Şubelerinin ev sahipliğinde, 25-26.Haziran.2004 tarihinde Konya’da yapıyoruz.  

Bu çalışmalarımız için görev yapan komitemiz ve tematik danışma kurulumuz, geçmişimizin görkemli kent ve mimarlık eserleriyle bezeli olan bu kentlerimizin günümüzdeki imar ve gelişme gerçeklerini göz önüne alarak, Konya Kongremizin temasını   “Tarihin Başkentlerinde Anıtsal Yapılar ve Yeni Mimari Çevre” olarak belirledi.

Çünkü, günümüzde çoğu kentimiz gibi Konya’da, Antalya’da ve Kayseri’de de  tarihsel yapıların oluşturduğu genel kültürel kimliği ve özgün peyzajı yeterince gözetmeyen sözde “çağdaş” yapılar gerçekleştirdik. Aynı kimliğin sosyal yaşam tarihini belgeleyen eski evlerimizi ve sokaklarımızı ise önemli oranda yitirdik…

Geçmişin büyüklüğünü simgeleyen yapılarımız, “kendilerinden daha büyük kütleli” yeni binaların arasında kayboldular ve ezildiler. Yine geçmişin “insan” değerlerini içeren evler ve dokular da bugünün “rant” değerlerini hedefleyen apartmanlara feda edildiler…

 

Oysa gerçekten insana ve onun yaratıcılığına saygılı bir çağdaş kentleşmeyi sağlamak ve bunun kültürel kazanımlarını yaşayabilmek için, anıtsal ve sivil tüm tarihi yapılarımızla uyumlu ve onları kentsel peyzajda sürekli etkin kılacak bir yeni yapılaşma anlayışını artık benimsememiz gerekiyor.

Konya, Antalya ve Kayseri,   bu  konudaki olumlu ve olumsuz deneyimleriyle, tüm   kentlerimizde izlenmesi gereken mimarlık ve imar politikaları için “dersler çıkartılabilecek” gözlem ve tartışmalara da  kaynak olacak..

Aynı tartışmaların ışığında ortaya çıkacak yeni görüş ve önerilerin 2005 yılında İstanbul’daki dünya mimarlar buluşmasında sunulacak ulusal tezlerimize katkıları ise Konya Kongremizin  işlevini güçlendirecek…

Bölgedeki ve  tüm ülkedeki kentlerimizin “kimlik ve gelecek” arayışları açısından da yaşamsal değer taşıyan bu etkinliğimize çok önemli ve içten desteklerini esirgemeyen Konya Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, ilçe belediye başkanlıklarına, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Konya Ticaret Odası yöneticilerine ve diğer katkıda bulunan kurumlara ve dostlarımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

Meslektaşlarımızın yanı sıra, kentlerimizin ve mimarlık kültürümüzün geleceğinden sorumlu ve duyarlı tüm kesimleri Konya’dan başlamak üzere Türkiye Kongrelerimize katılmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

MİMARLAR ODASI

 

Ekleri:

Konya Kongresi Programı

Türkiye Kongreleri Genel Takvimi


           

KONYA KONGRE PROGRAMI

 

24 Haziran 2004 / Perşembe

10:00                  Türkiye Kongreleri Basın Tanıtım Toplantısı

                          Mimarlar Odası Konya Şubesi

                         

25 Haziran 2004 / Cuma - I.GÜN

(Toplantı Yeri : Konya – Ticaret Odası)

09:30-10:00      Kongre Kayıt

10:00               Açılış ve Saygı duruşu

10:15-11:00      Açılış Konuşmaları

                       Abdullah NALTEKİN  / MO Konya Şube Başkanı

                       Oktay EKİNCİ / MO Genel Başkanı

                       Osman Nuri DÜLGERLER / Selçuk Üniv. Müh.-Mim. 

                       Fak.Mim.Böl.Başkanı

                       Konuk Belediye Başkanları

                       Süleyman OKUDAN / Selçuk Üniv. Rektörü

                       Tahir AKYÜREK / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

                       Ahmet KAYHAN / Konya Valisi

11:00-11:30     UIA 2005 İstanbul Kongresi Sunuşu / Mimarlar Odası UIA/2005 Org.Komitesi

11:30-11:45     Çay/Kahve arası

11:45-12:45     Konya Kenti ve Mimarlar Odası

           Antalya Kenti ve Mimarlar Odası

           Kayseri Kenti ve Mimarlar Odası

12:45-13:30     I.OTURUM / Yöneten : Prof. Dr. Haşim KARPUZ

                       Kentler ve Mimarlık-Tematik Sunuş /

                       Prof.Dr. Gülsün  SAĞLAMER

                       Konya Kenti ve Mimarlık / Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR

13:30–14:30     Öğle Yemeği / Konya Büyük Şehir Belediyesi

14:30 – 15:15   II.OTURUM /  Yöneten : Prof.Dr. Kerim ÇINAR

            Kayseri Kenti ve Mimarlık / Prof.Dr. Güven BİLSEL

                       Antalya Kenti ve Mimarlık / Mimar Hakime YILDIZ

15:15-15:30     Türkiye Kongreleri Konya Toplantısı  AİLE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

16:15-18:00     PANEL / FORUMGenel Değerlendirme

                       (SİLLE / Selçuklu-KONYA) /

           Yöneten : Oktay EKİNCİ  / MO Genel Başkanı

                       Tahir AKYÜREK / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Adem ESEN /Selçuklu Belediye Başkanı

Oturum Başkanları

UIA 2005 İstanbul Süreci Eşgüdüm Kom. Tematik

Danışma Kur. Üyeleri

Katılımcılar

20:00               Akşam yemeği / SİLLE – Konya Pilavı / Selçuklu Belediyesi

26 Haziran 2004 – CUMARTESİ - II. GÜN

 

08:30                Hilton Oteli – Çatalhöyük’e hareket

09:30 - 11:00    Çatalhöyük çevre gezisi

11:00 - 12:00    Çatalhöyük’ten hareket - Konya’ya varış

12:00 - 12:45    Mevlana Müzesi

12:45 - 14:00    Öğle yemeği - Konya Mutfağı (Konya Evi)

14:00 - 15:00    Kilistra’ya varış

15:00 - 16:30    Kilistra çevre gezisi

16:30 - 17:30    Konya’ya dönüş

17:30 - 18:30    Konya kentiçi turu


2005 TÜRKİYE KONGRELERİ

TARİH

: 25-26 Haziran 2004

ŞEHİR

: KONYA

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: KONYA / KAYSERİ /ANTALYA

TARİH

: 27-28 Ağustos 2004

ŞEHİR

: TRABZON

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: TRABZON / SAMSUN / ORDU / GİRESUN

TARİH

: 22-23 Ekim 2004

ŞEHİR

: İZMİR

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: İZMİR / ÇANAKKALE / BALIKESİR / DENİZLİ

TARİH

: 17-18 Aralık 2004

ŞEHİR

: DİYARBAKIR

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: DİYARBAKIR / GAZİANTEP / VAN

TARİH

: 25-26 Şubat 2005

ŞEHİR

: ANTAKYA

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: ADANA / MERSİN

TARİH

: 15-16 Nisan 2005

ŞEHİR

: KOCAELİ

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: KOCAELİ / BURSA /ESKİŞEHİR

TARİH

: 27-28 Mayıs 2005

ŞEHİR

: ANKARA

EVSAHİBİ ŞUBELER:

: ANKARA

Okunma Sayisi : 9208
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 05.04.2024 - 12:45:59
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları