Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

İLLER BANKASI KRONOLOJİSİ

1933 - 11 Haziran 1933’de Belediyeler Bankası ismiyle kurulması

1935 - Banka yapısı için uluslar arası yarışma açılmış ve Seyfi Arkan tasarımının birincilik ödülüne layık görülmesi

1936 -  Seyfi Arkan’ın mimari projesinin onaylanması

1937 -  İller Bankası inşaatının tamamlanması

1980 - Koruma Kurulunca 12.04.1980 tarihinde anıtsal kültür varlığı olarak tescil edilmesi

2005 – İller Bankası’nın restorasyonu

2010 - Ankara Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.03.2010 tarih ve 468 sayılı kararı ile Ulus Semti, Kale ve Samanpazarı Bölgesini kapsayan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenmesi

2013 – Hergelen Meydanı Cami projesi sürecinin başlaması ve cami projelerinin Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi

2014 - 28 Ekim 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından “Hergelen Meydan Projesi kısmının hayata geçirilebilmesi için İller Bankası binasının yıkılmasının plana işlenmesi” talebi ile belediye meclisine gönderilmesi

2016 – Ağustos ayında İller Bankasının boşaltılması

07 Kasım 2016 tarihinde İller Bankası Binası etrafının paravanlarla kapatılmaya başlandığının tespit edilmesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’ne, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak İller Bankası binasının paravanlarla kapatılması ve binanın içindeki işlemlere ilişkin bilgi talep edilmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak binanın paravanlarla kapatılmış olmasının ve bina içinde söküm işlerinin başlatıldığının tespit edildiği ifade edilmiş bu konuda müdahale edilmesi talep edilmesi; Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından İller Bankası binasının paravanlarla kapatılmış olması ve içeride söküm işlemlerinin başladığı, binanın tahrip edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması

14 Kasım 2016 tarihinde Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından can ve mal güvenliği açısından ahşap kompozit levhaların konulmasına ilişkin 2317 sayılı kurul kararı alınması

16 Kasım 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 nolu Koruma Kurulundan son durum ile ilgili bilgi talep edilmesi

Aralık 2016 itibariyle cami inşaatının büyük bölümü tamamlanması

2017 – 03 Ocak 2017 tarihinde 07.11.2016 tarihli suç duyurusuna ilişkin 2016/157043 soruşturma dosyası üzerinden suça konu teşkil etmeyen iddiaya konu eylemden dolayı müştekinin dilekçesinin işleme konulmamasına kesin olarak karar verilmesi

 

14 Ocak 2017 tarihi itibariyle de tarihi binanın cephesinde bulunan bakırlarının ve yağmur oluklarının tamamının yerinde olmadığı tespit edilmesi

17 Ocak 2017 tarihinde tahribatın devam etmesi nedeniyle bir kere daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuş, tüm görseller ve bilirkişi tespit raporu dosyaya sonrasında sunulmuş ancak 2017/11459 sayılı soruşturma dosyası üzerinden “genel ve soyut nitelik arz eden dilekçenin işleme konulmamasına” kesin olarak karar verilmesi

18.01.2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreter Üyesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş, soruşturma 2017/11463 sayılı dosya üzerinden dilekçenin işleme konulmamasına kesin olarak karar verilmesi

26 Ocak 2017 tarihinde Mahkeme tarafından görevlendirilen Bilirkişi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ile İller Bankası Binası etrafında, cephe yanlarında keşif yapılması

30 Ocak 2017 tarihinde bilirkişi raporu ile de binadaki tahribatın tescillenmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu tarafından  2429 sayılı kurul kararı ile  ilgili kurumlarca mahallinde gerekli önlemlerin alınmasına, hırsızlık nedeniyle meydana geldiği anlaşılan tahribatı yapanlar hakkında 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal soruşturma açılmasına karar verilmesi

 

17 Şubat 2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Sekreter Üyesi ve iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından İller Bankası’nın tahribata açık hale getirerek yapılan müdahalelerde sorumluluğu bulunan, kültürel mirasın yok olmasına neden olan, koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüm yetkililer hakkında ceza davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulması,

2017/20269 sayılı soruşturma dosyası üzerinden “genel ve soyut nitelik arz ettiği” gerekçesiyle kesin olarak dilekçenin işleme konulmamasına karar verilmesi

31 Mart 2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bina içinde yıkım, söküm yapıldığı, yıkıntı ve molozların bahçe içerisine atıldığı, uyuşturucu bağımlısı kişilerin bina içinde görüldüğü ve bu kişiler için herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığının tespit edilmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak anılan tespitlerin aktarılması, tescilli yapıda güvenlik önlemlerinin alınmasının talep edilmesi

 

06 Haziran 2017 tarihinde eski Tekel Binasının yıkılması

 

14 Haziran 2017 tarihinde yapılan tüm suç duyurularının neticesiz kalması üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması

 

16 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İLLER BANKASININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YIKILMASI; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “Tescilli İller Bankasının tescilsiz 6953 ada, 13 parsele taşınmasına ilişkin talebinin öncelikle nakli gerekli kılan bilimsel ve teknik nedenlerin söz konusu parsellere ilişkin mülkiyet durum belgelerinin varsa ilgili kurumlar arasında yapılan mülkiyet devrinin veya kullanımına dair protokoller ile taşınmazın güncel rölöve çizimlerinin Kurula iletilmesi halinde değerlendirileceği” kararının 1068 sayılı yazısı ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne hitaben yazılması

18 Haziran 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kültür varlığı olarak tescilli bulunan İller Bankası Binasının yıkımı ve aynısının başka yerde yapılmasına  ilişkin kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayisi : 2756
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 05.04.2024 - 12:45:59
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları