Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

 

5 Mayıs 1925

Mustafa Kemal tarafından merhum Abidin Paşanın eşi Faika Hanım’dan satın alınan 20000 dekar arazi üzerinde “Orman Çiftliği” adıyla AOÇ’nin kuruluşu ..

 

1925 – 1937

Yeni arazilerin alınması (Etimesgut, Balgat, Çakırlar, Güvercinlik, Macun, Tahar ve Yağmurbaba çiftlikleri) ..

 

11 Haziran 1937

52000 dekar yüzölçümündeki çiftlik arazisinin Atatürk’ün yazmış olduğu vasiyet mektubu ile T.C. Hazinesine hibe ve emanet edilişi ..

 

13 Ocak 1938

3308 sayılı kanunla “Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu”nun (DZİK) kurulması ve Orman Çiftliği’nin bu kuruma devredilmesi (Gazi Orman Çiftliği) ..

 

1938 – 1950

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İdare Meclisi kararlarıyla Çiftliğin 7372 dekar arazisinin çeşitli kuruluşlara devredilmesi ..

 

13 Haziran 1949

5453 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ..

 

1 Mart 1950

Orman Çiftliği’nin DZİK’in kapatılması ile yerine kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bünyesine alınması ..

 

24 Mart 1950

Çiftliğin korunması ve yaşanan hızlı arazi kayıplarının önlenmesi amacıyla 5659 sayılı

“ Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu” nun çıkarılması ve çiftliğin adının “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” olarak değiştirilmesi ..

 

5 Ocak 1953

6000 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmının kamulaştırılmasına yetki verilmesi hakkında Kanun” ile AOÇ arazisinin 195,102 dekarının satılması .. (Karayolları Genel Müdürlüğüne) .. Resmi Gazete : 13 Ocak 1953, sayı : 8307

 

29 Ocak 1954

6238 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 8070 dekarının satılması hakkında Kanun” ile AOÇ arazisinin 8070 dekarının satılması .. (6605 dekar Milli Savunma Bakanlığı’na; 750 dekar Ankara Belediyesi’ne; 560 dekar yapı kooperatiflerine; 155 dekar Etibank ve Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi’ne) .. Resmi Gazete : 5 Şubat 1954, sayı : 8626 ..

 

10 Nisan 1957

6947 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 1148,576 dekarının satılması hakkında Kanun” ile AOÇ arazisinin 1148,576 dekarının satılması .. (240 dekar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne; 175,1 dekar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna; 125 dekar Toprak Mahsulleri Ofisine; 2,8 dekar Etibank’a; 5 dekar Sarıyar Elektrik Tesislerine; 22 dekar Devlet Su İşleri’ne; 0,876 dekar PTT’ye; 120,8 dekar Hazineye; 110 dekar Ankara Belediyesi’ne, Devlet müesseselerine, İktisadi Devlet Teşekküllerine, özel sınai teşebbüse; 297 dekar bölge çiftçilerine veya diğer isteklilere; 50 dekar Şap Mücadele Enstitüsüne) .. Resmi Gazete : 24 Nisan 1957, sayı : 9593 ..

 

29 Mayıs 1959

7310 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 725 dekarının satılması ve evvelce mübadele edilmiş olan bir kısım arazinin ilgili şahıslara ferağının icrası hakkında Kanun” ile  AOÇ arazisinin 725 dekarının satılması .. (150 dekar Devlet Demir Yolları’na; 25 dekar Ankara Belediyesi’ne; 50 dekar Şap Araştırma ve Mücadele Enstitüsü’ne; 300 dekar İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğüne; 150 dekar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna; 50 dekar AOÇ Müdürlüğüne) .. Resmi Gazete : 6 Haziran 1959, sayı : 10224 ..

 

19 Haziran 1976

2015 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm Beşyüz Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanun” ile AOÇ arazisinin 167,5 dekarının satılması .. (Yeni Toptancı Halinin yapımı için) .. Resmi Gazete : 26 Haziran 1976, sayı : 15628

 

6 Kasım 1981

2549 Sayılı “Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun” ile AOÇ arazisinin 536,124 dekarının satılması .. (Milli Savunma Bakanlığına) .. Resmi Gazete : 10 Kasım 1981, sayı : 17510 ..

 

24 Mayıs 1983

2823 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanun” ile AOÇ mülkiyetindeki 1838,961 dekar arazinin çeşitli kuruluşlara satılması .. (1256,208 dekar Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye; 396,312 dekar Gazi Üniversitesine; 186,441 dekar Karayolları Genel Müdürlüğüne) .. Resmi Gazete : 27 Mayıs 1983, sayı : 18059 ..

 

2 Haziran 1992

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2436 sayılı kararı ile AOÇ’nin doğal ve tarihi SİT alanı ilan edilmesi ..

 

20 Temmuz 1993

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 3097 sayılı kararı ile AOÇ’nin sit sınırlarının belirlenmesi ..

 

7 Mayıs 1998

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5742 sayılı kararı ile AOÇ’nin birinci derece SİT alanı olarak ilan edilmesi ..

 

30 Temmuz 1998

“Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelik” in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ..

 

8 Temmuz 2006

5524 Sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu değişiklik ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Atatürk Orman Çiftliğinin “öncelikle üst ölçekli plan ve Koruma Amaçlı İmar Planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapma” yetkisinin verilmesi ..

 

14 Aralık 2006

5524 Sayılı Kanun hükmü doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1 / 25 000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım Planı ile 1 / 10 000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı taslaklarının, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygun görülmesi ..

 

10 Ocak 2007

Hazırlanmış olan planların Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunması ..

 

12 Ocak 2007

Koruma Kurulu tarafından uygun bulunan planların Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 207 sayılı kararıyla onaylanması ..

 

Mayıs 2007

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin AOÇ Arazileri ve Doğal SİT alanına ilişkin 1 / 25 000 ölçekli plan ile 1 / 10 000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının onaylanmasına ilişkin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararı ile söz konusu imar planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesinde dava açılması (2007/2394 E.) ..

 

28 Kasım 2008

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararının ve bu karar ile onaylanan planların Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2007/2394 E. 2008/1795 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi ..

 

17 Mart 2010

Ankara 13. İdare Mahkemesi kararının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının temyiz istemi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesince onanması ve temyiz isteminin reddedilmesi (2009/1245 E. 2010/2720 K.) ..   

 

21 Mayıs 2010

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1 / 10 000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1 / 10 000 ölçekli Ulaşım Şeması ile 1 / 10 000 ölçekli Ulaşım Uygulama Projesinin T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygun görülmesi ..

 

2 Temmuz 2010

Hazırlanmış olan planların Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi ..

 

13 Ağustos 2010

Koruma Kurulu tarafından uygun bulunan planların ve eklerinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2494 sayılı kararı ile onaylanması ..

 

Kasım 2010

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21.05.2010 tarih ve 4035 sayılı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.07.2010 tarih ve 5213 sayılı kararları ile uygun görülen  “ 1 / 10 000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1 / 10 000 ölçekli Ulaşım Şeması ve 1 / 1000 ölçekli Ulaşım (Yol – Kavşak vb.) Uygulama Projesi “ nin kabul edilmesine ilişkin 13.08.2010 tarih ve 2494 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesinde (2010/2300 E.) dava açılması ( Davacılar : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Barosu Başkanlığı )

 

10 Mart 2011

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Eski Fidanlık alanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 ncü maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ..

 

10 Ağustos 2011

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı kararı ile Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesislerinin 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı şerhinin kaldırılması ve sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesi; Tarihi Sit statüsünün kaldırılması ..

 

12 Ağustos 2011

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarihli ve 2484 sayılı kararıyla onaylanarak kesinleşmesi ..

 

21 Ekim 2011

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesinde (2011/2250 E.) dava açılması (Davacılar : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara Barosu Başkanlığı) ..

 

Ekim 2011

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılması (Davacılar : Ekoloji Kolektifi Derneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası) ..

 

Kasım 2011

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılması (Davacı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Davacı yanında müdahil : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi) ..

 

16 Ocak 2012

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ocak 2012 tarihli ve 136 sayılı kararıyla Başbakanlığın, Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesi ile civarındaki toplam 90 hektar büyüklüğündeki alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilanına ilişkin sınır teklifinin kabul edilmesi ..

 

2 Şubat 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara-1 Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 2 Şubat 2012 gün ve 15 sayılı kararıyla; Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit içerisinde yer alan mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 13585 ada 12 parselin bir bölümünü de içine alan ve yaklaşık 7 hektarlık alanın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı şerhinin kaldırılarak sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesi ..

 

3 Şubat 2012

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 3 Şubat 2012 gün ve 468 sayılı kararıyla; Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit içerisinde yer alan mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 13585 ada 12 parselin bir bölümünü de içine alan ve yaklaşık 7 hektarlık alanın yürürlükteki mevzuat ile yürürlükteki ilke kararlarındaki 1. Derece Doğal Sit Alanı özellikleri taşımadığı, bölgedeki bitki dokusunun insan eliyle oluşturulan yapay bir çevre olarak geliştirildiği gerekçeleriyle söz konusu alandaki 1. Derece Doğal Sit şerhinin kaldırılarak sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 02.02.2012 gün ve 15 sayılı kararının uygun görülmesi ..

 

28 Şubat 2012

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri alanının “Başbakanlık Hizmet Binası” yapılmak üzere TOKİ’ye devredilmesine ilişkin Protokolun Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında imzalanması ..

 

30 Mart 2012

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21.05.2010 tarih ve 4035 sayılı ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.07.2010 tarih ve 5213 sayılı kararları ile uygun görülen  “ 1 / 10 000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1 / 10 000 ölçekli Ulaşım Şeması ve 1 / 1000 ölçekli Ulaşım (Yol – Kavşak vb.) Uygulama Projesi “ nin kabul edilmesine ilişkin 13.08.2010 tarih ve 2494 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesinde (2010/2300 E.) Kasım 2010’da açılan davada bilirkişi keşfinin yapılması ( Davacılar : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Barosu Başkanlığı ) ..

 

30 Mart 2012

Ankara-1 Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 02.02.2012 tarihli ve 15 sayılı kararı ile Ankara Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 03.02.2012 tarihli ve 468 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle iki ayrı dava açılması (Davacılar : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası) ..

 

27 Nisan 2012

Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarından toplam 90 hektarlık alanın Başbakanlık Yerleşkesi yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 ncü maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesine ilişkin 16.4.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ..

 

25 Haziran 2012

27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine ilişkin 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılması (Davacılar : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası) ..

 

3 Temmuz 2012

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Atatürk Orman Çiftliğinin kültürel peyzaj alanı olarak tescil edilmesi için Unesco’ya iletilmesini talep etmesi..(Bakanlık bu talebi reddetmiştir, bu konu da yargıya taşınmıştır.)

 

9 Eylül 2012

Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetindeki 376 239 metrekare yüzölçümündeki alanın “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine ilişkin 30.7.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ..

 

13 Aralık 2012

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, o tarihte halen 1.derece sit alanı özelliğini taşıyan Atatürk Orman Çiftliği 2100 ada 23 ve 24 parselde planlanan yapılaşma için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ile getirilen resmi kurum alanı için öngörülen resmi veya idari tesis alanları, büyük alan gerektiren kamu kurum ve servis alanları, arşiv, eğitim ve kongre merkezi, halk eğitim merkezi, kütüphane, müze, gibi kültürel amaçlı tesislerle açık ve kapalı spor tesisleri ve depolama alanları kullanımlarının yürürlükteki koruma amaçlı nazım imar planının tarihi çekirdek alanı kararı ile uyum sağladığına, bu parsellerde yapılacak uygulamalarda alandaki mevcut emsal ve kat yüksekliği esas alınarak eşdeğer yapılaşma getirilebileceğine, alana ilişkin plan önerilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğuna karar verilmesi.. (5 Oda tarafından yargıya taşınmıştır)

 

26 Aralık 2012

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 26.12.2012 tarihli kararı ile Atatürk Orman Çiftliği 1.derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde yer alan 2100 ada 23-24 parsellerin 1.derece doğal sit şerhinin kaldırılması ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tesciline karar verilmesi.. (5 Oda tarafından yargıya taşınmıştır)

 


15 Ocak 2013

AOÇ ana dava bilirkişi raporunun mahkemeye sunulması..

 

11 Şubat 2013

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun, 11.02.2013 tarih ve 74 karar sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca AOÇ 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna karar vermesi.. (5 Oda tarafından yargıya taşınmıştır)

 

8 Mart 2013

Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile AOÇ Gazi Mahallesi 2100 ada 23-24 parseller için hazırlanan “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye ait toplam yüzölçümleri 91.195,00 m² olan 2100 ada 23 nolu parsel ile 12752/12755 hissesi GAYRİMENKUL A.Ş.’ye, 15/63775 hissesi T.C. Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 2100 ada 24 nolu parsele yönelik “Resmi Kurum Alanı (Emsal: 0.50, Hmax:10.50 metre), TCDD Kamulaştırma Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, 1/10000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanması.. (Planlar askıdan indikten sonra 5 oda tarafından dava açılacaktır)

 

14 Mart 2013

AOÇ ana davada ikinci kere keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesi..

 

21 Mart 2013

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin başvurusu üzerine Atatürk Orman Çiftliğindeki Eski Bira Fabrikası Kompleksi, Ülkü Adatepe Evi ve Merkez Lokantasının Ankara 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.derece kültür varlığı olarak tescil edilmesi..

 

30 Mart 2013

OGM Gazi Tesisleri sit düşürülmesi davaları bilirkişi keşfinin gerçekleştirilmesi..(bilirkişi raporu beklenmektedir)

Okunma Sayisi : 9429
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 16.04.2024 - 16:44:00
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları