Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

15. KARABÜK ORMAN İŞLETME ALANI-TESCİL

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu            : Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 22.11.2008 gün ve 1097 sayılı kararı ile “ Karabük Orman İşletme Alanının doğal ve kentsel sit olarak tescillenmesi talebinin uygun olmadığına, alanda mevcut olan binaların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermediğinden tescillerinin uygun olmadığına” Kurul Başkanı’nın gerekçeli karşı oyuna rağmen karar vermiştir. Karar hukuka aykırı olup, yürütmenin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Mahkeme ve Dosya No: Zonguldak İdare Mahkemesi 2009\ 319E.

Akış ve Son Durum  : 16.09.2009 tarihli bilirkişi raporunda, Orman İşletme Müdürlüğü binasın ve karşısında yer alan lojman binasının bahçeleri ile birlikte tescile konu edilecek nitelikleri taşıdığı, bir bütün olarak Karabük Orman İşletme alanının doğal sit alanı olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı belirtilmiştir. 20.10.2009 tarihinde, dava konusu işlemin Karabük Orman İşletme Müdürlüğü binası karşısında yer alan lojman binasının bahçeleri ile birlikte tescil talebinin reddine ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulmasına, anılan alanlar dışında kalan alanlara ilişkin kısmı için yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Davalı idarenin itirazı Bölge İdare Mahkemesince 18.11.2009 tarihinde reddedilmiştir. 20.10.2009 tarihinde dava kabul edilmiş olup, davalı tarafından karar temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1521
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 08.07.2020 - 15:47:33
Şu an 53 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları