Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

2. SİVAS OTOGAR ALANI PLAN İPTALİ

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Sivas Büyükşehir Belediyesi

Dava Konusu            : Sivas Belediyesi Başkanlığı’nca hazırlanan Sivas Otogar Alanı İmar Planı Tadilatı talebi doğrultusunda;  Sivas Belediye Meclisinin 11.06.2008 Tarih 102-103 Sayılı Kararı ile kabul edilen;  Sivas İli Otogar Alanına ait 28 pafta 668 ada, muhtelif parsellerde yapılan 1/5000 ve 1/1000 plan tadilatı işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptali,  iptali istenen işlemin, açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Sivas İdare Mahkemesi 2008\825 E.

Akış ve Son Durum:  29.08.2008 tarihinde dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. 31.12.2008 tarihinde, “mevcut Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinin üzerinde yer aldığı parsellerin resmi tesis alanı olan tahsis amacının ticaret alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine karşı açılan davada 30.12.2008 tarihli 2008/824E. 2008/1568K. sayılı kararıyla iptaline karar verildiğinden, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Okunma Sayisi : 1532
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 08.07.2020 - 15:47:33
Şu an 40 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları