Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

274. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN  644 SAYILI KHK’NIN 2. (ğ) MADDESİ CE 3194 S. KANUNUN 9. MADDESİ KAPSAMINDA RESEN ONAYLADIĞI  644, 831,919,920,921,3189,3198,3320,3321 VE 28060 ADA 2 NOLU PARSELLER MÜHYE  (GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ) 1/25000 ÖLÇEKLİ BAŞKENT NAZIM İMAR PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Çevre Şehircilik Bakanlığı

Dava Konusu            : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  644 sayılı KHK’nın 2. (ğ) maddesince 3194 sayılı Kanunun 9. Maddesi kapsamında resen onayladığı 644, 831,919,920,921,3189,3198,3320,3321 ve 28060 ada 2 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçeli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 5. İdare Mahkemesi 2015\3052E.

Akış ve Son Durum  : Yürütmeyi durdurma istemi hakkında mahkeme keşif ve  bilirkişi incelemesinden sonra karar verecektir. Bunun dışında TOKİ davalı Çevre Şehircilik Bakanlığı yanında müdahillik talep etmiştir.

Okunma Sayisi : 1350
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:10:00
Şu an 50 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları