Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

182. BAYINDIR BARAJI-MAVİ GÖL-PLAN İPTALİ

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı-Mamak Belediye Başkanlığı

Dava Konusu            : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 tarih ve 1225 sayılı Mamak İlçesi Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu planlama alt bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve dayanağı 11.02.2014 tarih ve 165 sayılı meclis kararı ile onaylanan 16.05.2014 tarih ve 846 sayılı meclis kararı ile değiştirilen Mamak ilçesi Bayındır Barajı mavi göl Kuzeydoğu planlama alt bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 7. İdare Mahkemesi 2015\640 E.

Akış ve Son Durum  : Bağlantı kararı ile Ankara 7. İdare Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Mahkeme dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Davalı idare tarafından yd kararına itiraz edilmiş ancak itiraz reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 2701
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:10:00
Şu an 45 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları