Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

128. DEMİR KAFES-İKİNCİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Davacı                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                        : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu           : Çankaya İlçesi 29096 ada 6 nolu parselde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2012 gün ve 1511 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin, 29096 ada 6 nolu parsel ve güneyinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 2188 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 10. İdare Mahkemesi 2013\1131 E.

Akış ve Son Durum  : Dava konusu plan iptal edilmiştir, davalı idare mahkeme kararını temyiz etmiş, mahkeme davalı tarafın temyiz isteminin reddine karar vermiş, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Okunma Sayisi : 1473
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 09.08.2020 - 11:23:00
Şu an 78 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları