Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

104. İNCEK 111284 ADA 1 PARSEL-111285 ADA 1PARSEL-PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu            : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ayrıcalıklı imar hakkı tanıyan ve yoğunluk artışına neden olan 10.05.2012 tarih ve 735 sayılı Gölbaşı ilçesi 111436 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 17. İdare Mahkemesi 2012\1012 E.

Akış ve Son Durum  : Keşif yapılmıştır. Bilirkişi raporu aleyhe gelmiştir, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir, red kararına Bölge İdare Mahkemesinde yapılan itiraz da reddedilmiştir. Mahkeme davayı reddetmiştir, karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Lehe bozulmuş olup, davalı idare karar düzeltmeye başvurmuştur.

Okunma Sayisi : 1546
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 12.08.2020 - 14:10:00
Şu an 40 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları