Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

68. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL-KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

Davacı                     : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                      : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Dava Konusu         : Ankara 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2012 gün ve 352 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği 2100 ada 23 ve 24 parselde planlanan yapılaşma için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ile getirilen resmi kurum alanı için öngörülen resmi veya idari tesis alanları, büyük alan gerektiren kamu kurum ve servis alanları, arşiv, eğitim ve kongre merkezi, halk eğitim merkezi, kütüphane, müze, gibi kültürel amaçlı tesislerle açık ve kapalı spor tesisleri ve depolama alanları kullanımlarının yürürlüktekikoruma amaçlı nazım imar planının tarihi çekirdek alanı kararı ile uyum sağladığına, bu parsellerde yapılacak uygulamalarda alandaki mevcut emsal ve kat yüksekliği esas alınarak eşdeğer yapılaşma getirilebileceğine, alana ilişkin plan önerilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğu” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 10.İdare Mahkemesi- 2013/402E.   

Akış ve Son Durum  : Davalı idarenin cevap dilekçesi beklenmektedir. Başbakanlık müdahale talebinde bulunmuştur.

Okunma Sayisi : 1903
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları