Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

56. AOÇ-GAZİ TESİSLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (MÜDAHİL)

Davacı Yanında Müdahil  : Şehir Plancılar Odası yanında Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                                   : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu                      : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 gün ve 1806 sayılı kararıyla kabul edilen ve 12.08.2011 gün ve 2484 sayılı kararıyla kesinleşen “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır

Mahkeme ve Dosya No    : Ankara 11. İdare Mahkemesi 2012\424 E.

Akış ve Son Durum          : Davacı yanında davaya katılma talepli dilekçe sunulmuştur. Katılma talebimiz kabul edilmiştir. Konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Okunma Sayisi : 1660
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları