Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

54. AOÇ-1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi İPTAL DAVASI

Davacı                : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO-Ankara Barosu

Davalı                 : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu    : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen planların ve eklerinin dayanağı olan 5524 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 5. İdare Mahkemesi 2011\879 E.

Akış ve Son Durum  : Başbakanlık davaya müdahil olmuştur. Keşif gerçekleştirilmiş olup, bilirkişi raporu lehe gelmiştir, ancak Mahkeme raporu genel ve soyut nitelikte bulduğundan ikinci kez keşfen bilirkişi incelemesi yaptırmıştır, ikinci bilirkişi raporu da bir karşı oy ile lehe gelmiştir, Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Dava kabul edilmiş, davalı idare kararı temyiz etmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1729
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları