Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

42. YENİMAHALLE ALACAATLI VİLLA PARSELLERİ EMSAL ARTIŞI

Davacı                   : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                    : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu       : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 815 sayılı Yenimahalle ilçesi Alacaatlı Mahallesi 287 ada 1, 288 ada 1,289 ada 1, 290 ada 1, 291 ada 1, 291 ada 3, 299 ada 2, 299 ada 3, 317 ada 1, 318 ada 1, 319 ada 1, 320 ada 1, 321 ada 1, 322 ada 1, 322 ada 2, 324 ada 1, 325 ada 1, 327 ada 1, 328 ada 1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 6. İdare Mahkemesi 2011\1594 E.

Akış ve Son Durum  : Davalı idarenin cevap dilekçesine cevap verilmiştir, bilirkişi ve keşif ücreti yatırılmıştır, keşif yapılmıştır, bilirkişi raporu aleyhe gelmiştir, Mahkeme ek rapor talebini kabul etmiştir, ek rapor alınmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar kısmen bozulmuştur. Mahkeme bozma kararına uyarak 5 nolu plan notu hakkında karar verilmesine yer olmadığın, kalan kısım için davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı da tarafımızdan temyize başvurulmuştur. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1759
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları