Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

32.TCDD GAR –PLAN İPTALİ

Davacı                 : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu     : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 462 sayılı kararı ile kabul edilen TCDD Genel Müdürlüğünce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edilmesi işleminin iptali ile dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 15. İdare Mahkemesi 2009\1280 E.

Akış ve Son Durum  :  Davalının cevaplarına karşı cevap dilekçesi sunulmuştur. Alanda keşif gerçekleştirilmiştir, bilirkişi raporu dava konusu plan tadilatının şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun olduğu yönündedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilerek, yeni bir bilirkişi heyeti teşkili talep edilmiştir. Yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir, bu karara Bölge İdare Mahkeme nezdinde itiraz edilmiştir. 06.05.2010 tarihinde davanın reddine karar verilmiş olup, karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Danıştay kararı onamıştır, karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 1916
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları