Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

31. TUNUS CAD.2513 ADA 51 PARSEL NAZIM İMAR PLANI İPTAL DAVASI

Davacı                    : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                     : Ankara Belediye Başkanlığı

Dava Konusu        : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2009 gün ve 760 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara ili Çankaya İlçesi Tunus Caddesi’nde, 2513 ada 51 nolu parsele ilişkin 1/5000 nazım imar planı değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 8.İdare Mahkemesi 2009\919 E.

Akış ve Son Durum  : Davalının cevap dilekçesine cevaplar sunulmuştur. 17.09.2009 tarihinde yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra karar verilmesine karar verilmiştir. Keşfen bilirkişi incelemesi yapılmıştır, bilirkişi raporu dava konusu plan değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile bağdaşmadığı yönündedir. Mahkeme, dava konusu işlemi iptal etmiştir. Davalı idare kararı temyiz etmiş olup, karar onanmıştır. Davalı idarenin karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 1871
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları