Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

25. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 15.12.2008 TARİH 2965 S. DAVA AÇANLARIN HALKA DUYURULMASINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ DAVASI

Davacı               : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu   : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 15.12.2008 tarih ve 2965 sayılı kararı ile “Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği veya ihale hazırladığı açılan davalar neticesinde engellenen hizmetlerin pankartla ve el ilanlarıyla bütün Ankara halkına duyurulmasına ilişkin teklif, davayı açanların Ankara halkına duyurulmasına” ilişkin teklif tarzında ilave ile oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Kararın açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesinin durdurulması hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 10. İdare Mahkemesi 2009\203 E.

Akış ve Son Durum  :  Mahkeme, 02.04.2009 tarihinde dava konusu işlemde Anayasanın 2.maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi ve hak arama hürriyetini düzenleyen 36.maddesi ile temel hak ve hürriyetlere dokunulmayacağına ilişkin 12.maddesine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.16.09.2009 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı Belediye kararı temyiz etmiş olup, karar onanmıştır. Davalı idarenin karar düzeltme talebi reddedilmiş, karar kesinleşmiştir.

Okunma Sayisi : 1827
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları