Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

19. ULUS-ANAFARTALAR ÇARŞISI

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                          : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu             : Anafartalar Çarşısı’nın tescil edilmesine ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 13.01.2005 gün ve 07-48 sayılı talebi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9.12.2005 tarih ve 1111 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Dava Konumuz, Anafartalar Çarşısı’nın tescil edilmesi istemimizin reddine ilişkin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9.12.2005 tarih ve 1111 sayılı kararına dair kısmının iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir. 

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 3. İdare Mahkemesi 2006\ 2145E.

Akış ve Son Durum    : Yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiştir. Bu karara yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Mahkeme davayı kabul etmiştir. Davalı kararı temyiz etmiştir, 25.03.2009 tarihinde karar bozulmuştur. Bozma kararına karşı tarafımızdan karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup, karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Mahkeme bozma kararına uyarak davanın reddine karar vermiş, tarafımızdan bu karar da temyiz edilmiştir, Danıştay davalı idare lehine hükmedilen vekalet ücretine ilişkin kısmının bozulmasına karar vermiştir. Mahkeme bozma kararına uyarak 16.04.2014 tarihinde davalı idare lehine vekalet ücreti hükmedilmemesine karar vermiştir.

Okunma Sayisi : 2019
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları