Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

18. AKM

Davacı                  : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                   : Altındağ Belediye Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Dava Konusu      : Altındağ İlçesi Atatürk Kültür Merkezi Alanı sınırları içinde bulunan 7559 ada, 7 no.lu parselin bir kısmı ile Ankara Adliye Sarayı’nın bulunduğu 7559 ada, 8 parselin bir kısmı için yapılan ve 10.07.2007 tarih 26578 sayılı Resmi Gazete ilanı ile askıya çıkarılan parselasyon planının ve bu plana yaptığımız 7.8.2007 tarihli itirazımızın zımnen reddinin ve parselasyon planının dayanağı olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 11.12.2006 tarih ve 060113245 plan numarası ile onaylanan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2007 tarih ve 2366 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.

Mahkeme ve Dosya No: Danıştay 6.Daire 2007\ 9260E.

Akış ve Son Durum  : Kararın yürütülmesi durdurulmuştur. Davalıların itirazı Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından yerinde görülmemiştir. 24.06.2009 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalılar tarafından temyiz edilmiş olup, temyiz talebi reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 1717
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları