Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

17. AOÇ

Davacı               : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu   : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.1.2007 tarih ve 207 sayılı kararla kabul edilen “Atatürk Orman Çiftliği Arazileri ve Doğal Sit Alanına ilişkin 1\25.000 nazım imar planı ve 1\10.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına” ait işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından öncelikli olarak yürütmenin durdurulması, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması, Yürütmenin durdurulması istenen işlemlerin,  şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptali, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen planların dayanağı olan 5524 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi talep edilmiştir.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 13. İdare Mahkemesi 2007\ 2394E.

Akış ve Son Durum  : Açılan AOÇ davalarının birleştirilmesine karar verildi. Ankara 1. İdare Mahkemesi 2007\449 E. Numarası ile görülen dosya 13. idare mahkemesine gönderildi. Dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Plan, 28.11.2008 tarihinde iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi kararı temyiz etmiş olup, karar 17.03.2010 tarihinde onanmıştır. Davalı idare karar düzeltme yoluna başvurmuş olup, karar düzeltme talebi reddedilmiştir, karar kesinleşmiştir.

Okunma Sayisi : 1773
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları