Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

13. SHERATON-PLAN İPTALİ

Davacı                        : Ali Yiğit, Ramazan Yiğit, Emine Ateş

Müdahil                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Çankaya Belediye Başkanlığı

Dava Konusu            : Çankaya Belediye Meclisinin 5.11.2001 tarih ve 286 sayılı imar planı değişikliği ile plan değişikliği kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin 25.1.2002 tarih ve 25 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 10. İdare Mahkemesi 2009\ 319E.

Akış ve Son Durum  : Çankaya Belediye Meclisi’nin 5.11.2001 tarih ve 286 sayılı kararı ile Ankara, Çankaya ilçesi, 2944 sayılı adanın, 22 ve 23 sayılı parsellerinin birleştirilmesi yönündeki imar planı değişikliğinin ve bu plana yapılan itirazın reddine ilişkin 25.01.2002 tarih ve 25 sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle bu dava açılmıştır. İmar planı değişikliği hukuka aykırı bulunarak idare mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İdare Mahkemesinin bu kararı Çankaya Belediye Başkanlığı ve Belediye yanında müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.  Danıştay 6. Dairesi, 29.9.2003 tarih ve 2003/4533 sayılı kararıyla, ek bilirkişi raporu alındıktan sonra karar verilmesi gerektiği şeklindeki gerekçeye binaen İdare Mahkemesi kararını bozmuştur. Danıştay’ın bu kararına karşı davacılar ve müdahil Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından karar düzeltme yoluna başvuruldu.  Bu başvuru reddedildi. Ankara 10. İdare Mahkemesince,  bozma kararı doğrultusunda ek bilirkişi raporu alındı ve 2004/2386 E. ve 2005/55 K. sayılı karar ile işlemin iptaline karar verildi. Karar davalı tarafından temyiz edildi. Temyiz başvurusu Danıştay 6. Dairesi’nin 2005/2674 E. sayılı dosyasıyla incelendi. Bu dosya kapsamında hakimi red talebimiz reddedildi. Danıştay 6. Daire 22.10.2007 tarih ve 2007\5737 K. Numaralı kararı ile yerel mahkemenin iptal kararını onadı. Davalı karar düzeltme yoluna başvurmuş olup, bu süreçte karar bilirkişi raporlarında çelişki olduğu ve bu çelişkilerin giderilmediği gerekçesiyle karar bozulmuştur. Mahkeme, bozma kararına uyarak, dosyanın yeni bir bilirkişi raporuna tevdiine karar vermiştir. 03.03.2010 tarihinde dava konusu alanda keşif yapılmış olup, bilirkişi raporu, plan değişikliğinin kamu yararına, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı olduğu yönündedir. 12.01.2011 tarihinde dava konusu plan değişikliği iptal edilmiştir. Davalı idare kararı temyiz etmiş olup, temyiz dilekçesine cevap verilmiştir. Karar onanmış, davalı idare onama kararının üzerine karar düzeltme yoluna başvurmuş, karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 1810
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları