Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

12. ANKARA 2023 NAZIM İMAR PLANI İPTAL DAVASI

 

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                          : Ankara Büyükşehir Belediyesi

Dava Konusu             : Dava, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 16.02.2007 tarihinde onaylanarak, 09.04.2007 tarihinde askıya çıkarılan, 09.05.2007 tarihinde askından inen ve kesinleşen, dava konusu 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na  dayanak davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi idari iptali ile, açıkça hukuka aykırı olan planın uygulanması halinde oluşturacağı, ticari, kültürel, kentsel zararlar ile, Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara’ya ait doğal, kültürel ve simgesel değerlerin yitirilmesi anlamında telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açık olduğundan yürütmesinin durdurulması talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 11. İdare Mahkemesi 2007\850 E.

Akış ve Son Durum:  31.10.2007 tarihinde yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiş olup, itirazımız da kabul edilmemiştir. 22.05.2008 tarihinde duruşması yapılmıştır. Duruşma sonrası dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiş olup, 08.06.2009 tarihli bilirkişi raporu, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planının imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine, kamu yararına uygun olduğu yönündedir. Bilirkişi raporuna tarafımızca itiraz edilmiş ve dosyanın yeni oluşturulacak bilirkişi heyetine tevdii talep edilmiştir. 11.11.2009 tarihinde davanın reddine karar verilmiş olup, karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi aşamasında kısmen bozma kısmen onama kararı verilmiştir. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 2284
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları