Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

11. TCDD KATLI KAVŞAK İHALESİ İPTAL DAVASI

 

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Barosu Başkanlığı, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

Davalı                          : Ankara Büyükşehir Belediyesi

Dava Konusu             : Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.5.2007 tarih ve 2347 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 11.7.2007 tarih ve 1799 sayılı kararı ile onaylanan ve yapılan itirazlar üzerine 23.11.2007 tarih ve 2877 sayılı kararıyla reddedilen itirazlar üzerine kesinleşen TCDD 1/1000 VE 1/5000 ölçekli planlarının düzenleyici idari işlem olarak, halen inşaatı devam etmekte olan TCDD Garı önünde katlı kavşak inşaatı yapılması için Büyükşehir Belediyesi’nce ihaleye çıkılmasına ilişkin idari işlemlerin uygulayıcı idari işlem olarak insan ve yaşam haklarına, temel özgürlüklere, toplumsal eşitlik ilkesine, kamu idarelerinin hiçbir grup ya da zümreye ayrıcalık yaparak, diğerine karşı mağdur düşürmemesi yönündeki temel kamu yönetimi ilkesine, kamu yararına, şehircilik ve ulaşım ilkelerine ve onaylı Ankara Ulaşım Planı’na, ulaşım ve trafik planlama ve mühendisliği ilkelerine aykırı olan ve uygulanması halinde kamunun can güvenliği, sağlığı ve esenliği açısından önemli sorunlar yaratacağı gerekçeleriyle yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 7.İdare Mahkemesi 2009/445 E.

Akış ve Son Durum  :  10.04.2009 tarihinde şartları oluşmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiş olup, itirazımız 06.05.2009 tarihinde reddedilmiştir. Duruşması gerçekleşmiş olup, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare, kararı temyiz etmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1638
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları