Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

10. TCDD-KORUMA KURULU KARARI İPTAL DAVASI

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Davalı                          : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu             : Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.5.2007 tarih ve 2347 sayılı Ankara Gar Meydanının yeniden düzenlenerek motorlu taşıt trafiği için bir yönde kesintisiz trafik sağlamak üzere yeraltı geçişi oluşturacak şekilde bir köprülü kavşak yapılması konusundaki kararının iptali ile dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 7. İdare Mahkemesi 2007\748 E.

Akış ve Son Durum  :   19.12.2008 tarihli bilirkişi raporunda, TCDD Gar Önü Köprülü Kavşak Projesi ile Gençlik Parkı Giriş Alanına Yapılacak Olan Yer altı Otopark Projesinin uygun olmadığı belirtilmiştir. 26.01.2009 tarihinde oyçokluğu ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiştir. 01.04.2009 tarihinde yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına karşı yaptığımız itiraz Bölge İdare Mahkemesi nezdinde reddedilmiştir. 25.06.2009 tarihinde, bilirkişi raporunun hüküm vermeye elverişli olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiş olup, karar 19.02.2010 tarihinde onanmıştır. Davalı karar düzeltme talep etmiştir. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir. 

Okunma Sayisi : 1778
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları