Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

8. ANKARA OTELİ- TESCİL

Davacı                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                        : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu           : Ankara Oteli’nin Tescil edilmesine ilişkin müvekkil Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 31.08.2006 gün ve 07-922 sayılı talebinin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile reddine ilişkin işleminin  iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 13. İdare Mahkemesi 2006\578E.-Yeni Dosya No:2011/201

Akış ve Son Durum: Mahkeme, 2.11.2007 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. 28.03.2008 tarihinde, “Büyük Ankara Oteli’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı kararı temyiz etmiş olup, Danıştay 6.Dairesi, 03.02.2009 tarihinde kararın bozulmasına karar vermiştir. Tarafımızca karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir. Mahkeme, 29.09.2009 tarihli kararı ile bir önceki kararında ısrar ederek, dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare Mahkemenin ısrar kararını temyiz etmiş olup, dava daireleri kararının bozulmasına karar vermiştir. Dava Daireleri Genel Kurulunun kararı için tarafımızdan karar düzeltme talep edilmiştir, karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1692
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları