Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

7.ANKARA OTELİ CEPHE TADİLATINA İLİŞKİN RUHSATIN İPTALİ

Davacı                        : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                         : Çankaya Belediyesi Başkanlığı

Dava Konusu            : Ankara ili Çankaya İlçesi 5708 ada, 42 parsel için 28.08.2006 tarihinde Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından verilen 126 sayılı inşaat ruhsatı verme işleminin kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptali,  iptali istenen işlemlerin, açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesinin durdurulması istemi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 16. İdare Mahkemesi 2006\372E.

Akış ve Son Durum: Odamıza ilgili ada ve parselde bulunan binaya yapılması düşünülen otopark için, ruhsat almak isteyen proje müellifi tarafından, sicil durum belgesi istemiyle 5. 12.2006 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Sicil durum belgesi almak ve bu belge ile birlikte Çankaya Belediyesi’ne ruhsat için başvurmayı düşünen yetkili proje müellifinden ve resen yapılan araştırmalardan edinilen bilgiler ışığında 5708 ada ve 42 parselle ilgili durum araştırılmış, bu araştırma sonucunda, dava konusu cephe tadilatı için ruhsat verildiği aynı gün öğrenilmiştir. 5.12.2006 tarihinde otopark yapımı için ruhsat almak isteyen proje müellifinin önce odadan almaları gereken “sicil durum belgesi” işlemleri sırasında edindiğimiz bilgiler ve araştırmalarımız sonucunda Çankaya Belediyesi’nin, 28.08.2006 tarihinde dava konusu 126 sayılı ruhsat işlemini, proje müellifinin sicil durum belgesi olmadan tesis ettiği anlaşılmıştır. Yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu karara Bölge idare mahkemesine yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. 14.11.2007 tarihinde dava konusu tadilat ruhsatının iptaline karar verilmiştir. Davalı, kararı temyiz etmiş olup, karar onanmıştır. Davalı karar düzeltme yoluna başvurmuştur, 18.06.2013 tarihinde karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Okunma Sayisi : 1749
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları