Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

6. DÜNYA GÖZ HASTANESİ

Davacı                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                        : Çankaya Belediyesi Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Dava Konusu           : Ankara ili Çankaya İlçesi Tunus Caddesi’nde, Tapunun 5708 Ada 26 sayılı Parselinde bulunan “özel sağlık tesisi” alanına ilişkin Çankaya Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından tesis edilen, 10.08.2006 tarih ve 26856 evrak sayılı ve 19531 Çap numaralı “İmar Durum Belgesi” işleminin ve bu işlemin dayanağı olan, 7.06.2006 tarih ve 476 sayılı Çankaya Belediyesi Meclis kararıyla kabul edilen,  16.06.2006 tarih ve 1448 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla tadilen onaylanan, 1\1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işleminin ve yine 16.06.2006 tarih ve 1448 sayılı,  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla kabul edilen 1\5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle iptali,  iptali istenen işlemlerin, açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No: Ankara 1. İdare Mahkemesi 2007\52 E

Akış ve Son Durum: Ankara. 3. İdare Mahkemesi 2006\2289 E. Sayılı açılan dava Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2007\52 E sayılı dosyasında görülmektedir. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi aynı mahkemede görülen, 2006\2034 E. sayılı dosya üzerinden Av.Muzaffer Yılmaz tarafından yürütülen Dünya Göz Hastanesi davasının bilirkişi raporuna dayanarak karar verilmiştir. Bu karar uyarınca bilirkişi incelemesi yaptırılmadan davamız reddedilmiştir. Karar tarafımızca temyiz edilmiş olup,  Danıştay 6.Dairesi, dayanak yapılan davada verilen hükmün kesin hüküm oluşturamayacağı, bu davada diğer davadan farklı olarak imar durum belgesinin iptalinin de istenildiği, bu nedenle davanın esasının incelenerek karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur. Davalı karar düzeltmeye başvurmuş olup, karar düzeltme talebi de 12.05.2011 tarihinde reddedilmiştir. Mahkeme bozma kararına uyarak davanın reddine karar vermiştir.

Okunma Sayisi : 1885
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları