Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

4. ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ YENİLEME ALANI PROJESİ

Davacı                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                        :  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu           : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 15.06.2007 tarih ve 1619 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ve 1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 03.08.2007 tarihinde bu plana yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin yürütmenin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve No      :  Ankara 10. İdare Mahkemesi 2007\1494 E.

Akış ve Son Durum:  Bilirkişi raporu, dava konusu işlemlerin yasa, yönetmelik hükümleri ile şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı yönündedir. Ankara 10.İdare Mahkemesi, 12.09.2008 tarihinde dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.04.03.2009 tarihinde ise dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Davalı Büyükşehir Belediyesi kararı temyiz etmiş olup, karar onanmıştır. Davalı idarenin karar düzeltme talebi de reddedilmiş, karar kesinleşmiştir.

Okunma Sayisi : 2034
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları