Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

1. HAVAGAZI FABRİKASI

Davacı                       : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                        : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu           : Ankara ili Çankaya İlçesi, EGO Maltepe Havagazı Fabrikası’nı içeren alan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.3.1991 tarih ve 1679 sayılı kararı ve Danıştay 6. Dairesi’nin 1996-102E. 1996-5342K. Sayılı kararı ile “sanayi arkeolojisi” niteliği kazanmıştır. Aynı alan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 26.05.2006 tarih ve 1545 sayılı kararıyla, 2863 sayılı yasa kapsamından çıkarılmış ve tescil kaydı kaldırılmıştır. Dava konusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Hukuka aykırı, 26.05.2006 tarih ve 1545 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya  No: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2006\1559E.-Yeni Dosya No: 2012/376

Akış ve Son Durum  : 01.03.2007 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi raporu, Koruma Bölge Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı yönündedir. İdare Mahkemesi, 17.06.2008 tarihinde davanın reddine karar vermiş olup, karar, tarafımızca temyiz edilmiştir. Danıştay 6.Daire, 23.03.2009 tarihinde kararın bozulmasına karar vermiştir. Davalı karar düzeltme yoluna başvurmuştur, karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Ancak mahkeme ilk kararında ısrar ederek davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı tarafımızca temyize başvurulmuş olup, karar onanmıştır. Tarafımızdan karar düzeltmeye başvurulmuş, karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.

Okunma Sayisi : 1834
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.10.2021 - 16:28:04
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları