Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin mimarlık tarihinin ve kültürünün belgelenmesi amacıyla, “Bina Kimlikleri ve Envanter Projesi”ni yürütmektedir. Anti kökenlerinden bir orta Anadolu Osmanlı yerleşimi olarak yaşadığı gelişmelere, Cumhuriyet’in başkenti olarak yeniden yaratıldığı süreçten günümüze kadar, Ankara kentinin geçirdiği tüm dönemleri kapsama planlanan bu projeyle Türkiye mimarları hakkında detaylı bilgi birikimi sağlanmamaktadır. Proje çalışmaları tarihsel dönemler halinde etaplanarak sürdürülmektedir. Cumhuriyet döneminin ilk 25 yılını kapsayacak şekilde tanımlanan ilk etabın çalışmaları tamamlanmış ve sergilenmiştir. Çalışmanın etkisini sergi mekânı ve zamanını aşması ve yaygınlaşması için önemli katkı sağlayacağı umularak hazırlanan bu katalog ise sergilenen ürünleri daha ayrıntılı olarak anlatan bir çalışmadır. Çalışmanın ilk aşaması olarak, dönemim binalarına ait temel bilgiler,  planlar, eski ve güncel fotoğraflar ve benzeri tüm yazılı ve görsel belge derlenmiş ve geniş bir arşiv oluşmaya başlamıştır. Ankara’nın  yapılı çevresini şekillendiren  binalar arasından sergilenecek ve katalogda yer alacak olanlar hem mimarlık alanındaki önemleri,hem de tarihsel gelişmelerde ve kentin günlük yaşamında oynadıkları rol göz önüne alınarak yapılan seçim sonucunda belirlenmiştir.Binaların seçim kriterlerini oluşturulması, sunulacak bilgiyi elde etme ve sunma yollarının belirlenmesi ve belgeleme çalışmalarının bu yönde sürdürülmesi, Prof, Dr. İnci Aslanoğlu’nun akademik direktörlüğünde ve akademisyenlerle diğer uzmanların danışmanlığında ve destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında tamamlanan “Bina Kimlikleri Ankara, Cumhuriyetin 25 yılı” çalışması, bu dönüşümü oluşturan Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar süren dönemde gerçekleştirilen mimarlığın üslûpsal, mekânsal ve işlevsel özelliklerini belgeleyen 44 yapıyı sunarak, kentin en etkin dönüşümü yaşadığı erken Cumhuriyet döneminin yapılı çevresinin genel panoramasını vermektedir. Yapıların kimlik belgeleri olarak tasarlanan tanıtım sayfalarında yapılar hakkında temel bilgi verilerek seyircilerin ilgisini başkentin mimarı ve kentsel özgün karakterine çekilmesi düşünülmüş; projenin hedefleri kapsamında, konun uzmanları yerine geniş kitleler hedeflenerek, yalın bir sunum şekli tercih edilmiştir. Projenin tanımlanan ürünlerin sadece sergiler ve katalog değildir. Proje kapsamında yürütülen ve yürütülecek çalışmalarda belgelenen yapılar hakkındaki tüm görsel ve yazılı bilginin daha da geniş kesimlerce ve sürekli kullanılmasını sağlamak temel hedeftir. Bunun için web sitesi hazırlanmış ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin sayfasından ulaşılarak kullanıma açılmıştır. Kent mimarlık rehberi ve haritası ya da benzer geniş kapsamlı tanıtıcı yayınlar çıkarılması gibi faaliyetler de planlanmaktadır. Bu proje ile Türkiye Mimarlığı hakkındaki bilgi birikimi artmakta ve bu bilgi birikimi kamuoyuna sunulmaktadır. Çalışmanın ana hedefi ise, bilginin geniş kesimlerce paylaşılmasıyla, kentin yapılı çevresi hakkında kamusal bilinç oluşmasına ve hafızasının canlı kalmasına katkı sağlamaktır. Erken Cumhuriyet yıllarının Ankara’sının tanıtıldığı bu ilk çalışmanın diğer etaplarla tamamlanmasıyla Cumhuriyet öncesi dönemlerde ve 1950’lerden günümüze kentte üretilen mimarlık kültürünün belgelenmesi planlanmakta; bu çalışmaların, kentin tarihi ve çağdaş yapılı çevresinin sadece bugün sahip olduğumuz değil, kaybettiğimiz ve bekli de farkında bile olmadığımız değerlerini daha da görünür kılacağı umulmaktadır. 
Okunma Sayisi : 24203
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları