Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu ve Çalışma Grupları

Güçlü ve demokratik yerel yönetim birimleri son zamanlarda siyasal söylem düzeyinde birçok kesim için önemli bir tema oluşturmaktadır. Özellikle 1980 sonrası ekonomik ve politik düzeyde gerçekleşen yapısal dönüşümlerle beraber, siyasal-yönetsel ilişkiler de değişikliğe uğramış ve dolayısıyla yerel yönetimlerin sahip olduğu yetkiler de giderek artmıştır. Şüphesiz bu değişimler birden bire olmamış, belirli tarihsel kesitlerde, dünyada gerçekleşen sınıf çatışması ve kapitalizmin içine düştüğü yapısal krizlere bağlı olarak, ülkemiz tarihinde de farklı şekillerde gelişmiştir.

Yerel yönetimler konusundaki benimsediğimiz yaklaşım, bu kurumların ne tek başına sistemin basit bir uzantısı ne de sistemden bağımsız demokrasi adacıkları olduğudur. Sermaye birikiminin eşitsiz gelişimine bağlı olarak belirli bir mekânsal ölçekte tanımlanan yönetsel, sosyal ve ekonomik ilişkiler bütünüdür. Bu ilişki süreçlerinin bağlamı da yine siyasal mücadelelerin seyrine bağlı olarak Fatsa’da yapılmaya çalışıldığı gibi halktan ve emekten yana değişebilmektedir.

Kuşkusuz devrimci-halkçı belediyecilik deneyimleri anlamında literatürde ciddi tartışmalar bulunmaktadır. Fakat sahip olunan bu birikim düzeyine rağmen, eldeki deneyimlerin sol-sosyalist anlayışla yönetilmeye çalışılan belediyelerile buluşturulması noktasında ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

Bu çerçevede 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde düzenlenen “Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu”, sisteme alternatif olma iddiasında olan yerel yönetim modellerini çok yönlü tartışıldığı, Türkiye ve Dünya ölçeğinde devrimci yerel yönetimlerin tecrübe ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform yaratmıştır.


Sempozyumun üç temel amacı bulunmaktadır:


1. Neoliberal piyasacılık ve İslamcı muhafazakârlık anlayışı temelinde kentleri birer şirket gibi yöneten egemen belediyecilik anlayışı karşısında anti-kapitalist bir belediyecilik alternatifinin hangi eksenler üzerinden inşa edilebileceği ve sahip olduğu potansiyelleri yerel, ulusal ve uluslararası deneyimler ışığında tartışmak;

2. Halkçı-devrimci-sosyalist anlayışlar temelinde yönetilmeye çalışılan belediyeleri bir araya getirerek alternatif deneyimlerin görünür kılınıp, tartışılmasını sağlamak;

3. Emek-meslek örgütlerinin, akademinin ve diğer toplumsal muhalefet kesimlerinin sahip olduğu mesleki ve akademik bilginin sermayenin değil halkın yararına kullanılmasının araçlarını yaratmaktır.

Sempozyum ardından Devrimci-halkçı yönetimlerin (Mazgirt Belediyesi, Pertek Belediyesi, Hozat Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Aknehir Belediyesi)  katkısı ile, alternatif anti-kapitalist yerel politikaların üretilmesi hedefi ile  çalışma grupları oluşturulmuştur. İstanbul, İzmir ve Ankara’da çalışmalarını sürdürülen Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Çalışma Grupları şöyledir:

1- Şehircilik Atölyesi

2- Sosyal ve Kültürel Politikalar Atölyesi

3- Katılım ve Özyönetim Atölyesi

4- Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları Atölyesi

5- Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

6- Ekoloji Politikaları Atölyesi

 

Atölye çalışmaları hakkında gerekli bilgi için: www.devrimcihalkciyerelyonetimler.com

Okunma Sayisi : 5565
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.07.2020 - 18:02:03
Şu an 43 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları