Ana SayfaJüri RaporuŞartnameBelgelerFotoğraflarSSSİletişim

 

 

 

 

 

 


 

ANA SAYFA

MAMAK ASKERİ CEZAEVİ DEĞERLENDİRME MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

Kent düşleri kurmayı ve bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüştürmeyi amaçlayan Kent Düşleri Ulusal Öğrenci Proje Fikir Yarışmaları’nın yedincisi sona erdi. 08 Şubat 2012 tarihinde son teslimleri gerçekleştirilen projeler jüri tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

  • Yarışmaya çıkarılan mekânların etkin olarak kullanımda oldukları dönemlere dair tanıklıkları, işlevleri ve öyküleri konusunda bilinç oluşturulması
  • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
  • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
  • Mimarlık öğrencilerinin kentin farklı kullanımı olan mekanlarına ilişkin fikir üretmesinin teşvik edilmesi
  • Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması
  • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

amacıyla açılan yarışmaya katılan Lisans kategorisinden 32 proje, Mimar kategorisinden 13 proje olmak üzere toplam 45 proje değerlendirilmiş, Lisans kategorisinden 10, Mimar kategorisinden 10 proje 16 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme Konferansı’na davet edilmiştir. Değerlendirme Konferansı sonrasında yapılan Jüri değerlendirmesi sonucu Lisans kategorisinden 6, Mimar kategorisinden 6 olmak üzere toplam 12 proje ödüle değer bulunmuştur.

Değerlendirme sonuçları:

 

Öğrenci kategorisi:

Birincilik ödülü (pafta1 - pafta2): OZAN GÜRSOY (Gazi - 5774) - HALİLCAN KIYAK (Gazi - 5775)

İkincilik ödülü (pafta): MUSTAFA DOĞRU (ODTÜ - 8010) - ÇAĞLAYAN KIZILKAYA (ODTÜ - 7207) - KENAN KÜÇÜK (ODTÜ - 7217)

Üçüncülük ödülü (pafta1 - pafta2): BİRGÜL BEGEN (GAZi - 7538) - SELCEN YENİÇERİ (GAZİ - 7536)

Mansiyon (pafta): ELİF DÜZEL (ODTÜ - 6922) - EBRU CANGAZİ   (İTÜ - 8001)

Mansiyon (pafta): AYCAN TERZİOĞLU (ODTÜ - 8011) - SEYİTHAN ÖZER (ODTÜ - 7999)

Mansiyon (pafta): DİCLE YAZICI (ODTÜ - 6905) - EYMEN ÇAĞATAY BİLGE (ODTÜ - 7124) - FERHAT     ZEYCAN (ODTÜ - 4920)

 

Mimar kategorisi:

Birincilik ödülü (pafta): FULYA SELÇUK (45094)

İkincilik ödülü (pafta1 - pafta2): MİHRİBAN DUMAN (40820) - YELTA KÖM (45159) - ERDEM TÜZÜN (40596)

Üçüncülük ödülü (pafta1 - pafta2): BENGİHAN FINDIK (41995)

Mansiyon (pafta): EFE GÖZEN (37110)

Mansiyon (pafta): RAFET UTKU (43897)

Mansiyon (pafta): UMUT BAYKAN (44489)

 İLK ELEMEDEN BAŞARILI OLANLAR LİSTESİ

KATEGORİİSİMKATEGORİİSİM
PMİHRİBAN DUMAN (40820) - YELTA KÖM (45159) - ERDEM TÜZÜN (40596) ÖELİF DÜZEL (6922) - EBRU CANGAZİ (8001) 
PEFE GÖZEN (37110) - ÖOZAN GÜRSOY (5774) - HALİLCAN KIYAK (5775) 
PZEYNEP DÜNDAR (45109) ÖKÜBRA KÜÇÜK (5559) - NİHAN KÜÇÜKKEÇECİ (5568) - İREM ÇÖREK (5560) - GAMZE GÜLŞEN ARICAN (5558) 
PLALE CEYLAN (45119) - ÇAĞRI HELVACIOĞLU (43183)ÖBİRGÜL BEGEN (7538) - SELCEN YENİÇERİ (7536) 
PRAFET UTKU (43897) ÖCEM ÇİFTÇİ (6986) - ARZU BİLLUR TUNCER (7991) 
PBENGİHAN FINDIK (41995) ÖABDULLAH BOLAT (6381) 
PFULYA SELÇUK (45094)ÖBATUHAN KUMRU (5023) - MELİH ARAS (77) - SERTAÇ ESENBOĞA (76)
PBERNA ÇAPRAZ(35650) - NUMAN ATAKAN PALAŞOĞLU (35863) YARD: BELİN ÇAPRAZÖAYCAN TERZİOĞLU (8011) - SEYİTHAN ÖZER (7999) 
PUMUT BAYKAN (44489) ÖDİCLE YAZICI (6905) - EYMEN ÇAĞATAY BİLGE (7124) - FERHAT ZEYCAN (4920)
PÖZLEM EREN (43082) - AHMET İRFAN ERTİŞ (38158) ÖMUSTAFA DOĞRU (8010) - ÇAĞLAYAN KIZILKAYA (7207) - KENAN KÜÇÜK (7217) ÖNEMLİ DUYURU

Mamak Askeri Cezaevi Ulusal Proje Fikir Yarışması Soru Cevapları SSS (sıkça sorulan sorular) bağlantısı altında yayınlanmıştır.

YARIŞMAYA İLİŞKİN
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde işlevsel ve ekonomik ve siyasi değeri olan özellikli mekânların/ yapıların kamusal olarak yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar mimarlık öğrencilerine yönelik olarak, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı, EGO Hangarları’nın yeniden değerlendirilmesi ve Mamak’ta Sosyal Konut Projeleri elde edilmesi amacıyla fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

12 Eylül davasına dair hesaplaşmanın toplumsal bir süreç olması ve bu sürecin yaşanılanların cereyan ettiği mekânlar üzerinden kurulması, örgütlenmesi ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Düşleri Yarışmaları’nın 7.sinin konusunu siyasal belleğin önemli mekanlarından olan Mamak Askeri Cezaevi olarak belirlemiştir.

Mamak denince akla gelen mekanlardan birisidir Mamak Cezaevi… Hüseyin Gazi Dağı eteklerinde 4.Kolorduya bağlı Askeri Garnizon alanında 28.Tümenin içerisinde yer alır. Askeri tutukevi olarak işlev üstlenen cezaevinin ilk ünlü mahkûmları Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’dır. Sonraları Ulucanlarda infaz edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın da son durakları… 12 Mart ve 12 Eylül dönemi ile siyasal belleğe iyice yerleşen,  12 Mart dönemiyle birlikte sivilleri de ağırlayan Mamak Cezaevi 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle birlikte ülke gündeminde işkencelerle ve insan hakları ihlalleriyle gündeme taşındı. Önceleri sadece asker tutuklululara yer verildiği için tek bina olan ve taştan yapılan bina 1980 sonrasında B-Blok olarak adlandırıldı. İki büyük, iki küçük koğuş ve hücre tipi tecritlerden oluşan B Blok’la birlikte, 1974 yılında temelleri atılan ve daha sonra A Blok adı verilen yapı ile genişletildi.   Mamak Cezaevi A, B, C, D ve E Bloklarda yaşananlarla birlikte ülke siyasal tarihine mekânsal tanıklık etti.

Bu tanıklığın günışığına çıkartılmasını hedefleyen yarışma, 12 Eylül Askeri darbesiyle hesaplaşma sürecinde sahici bir hesaplaşmanın en önemli araçlarından olan mekânın bu hesaplaşma içerisindeki yerini toplumsal bellekte diri tutmayı, toplumsal hafıza alanlarımızın belleklerden silinmesinin engellenmesini, yaşanmış olayları hatırlatarak demokrasi olgusuna vurgu yapılmasını, mimarların mekân üzerinden dönemsel tanıklığını ve kent yaşamına ilişkin ideallerini toplumla paylaşmalarını, tek fikir yerine çok fikrin ortaya çıkartılarak düşlerin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını, katılımcı bir yöntemle toplumsal duyarlılığın, mimarlığın toplumsallaşmasını, kent içindeki tarihsel mekânların

işlevlerinin halk ile tartışarak oluşturulması ve yeniden kullanılması duyarlılığını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu

ve plansız önermeler ile yaşamakta olduğu kültürel yokluk gerçeğiyle, sorunlara başka bir bakış açısıyla önermeler sunmayı, geliştirmeyi ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte çözmeyi önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin, yerel yönetici ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya gelerek kolektif bir süreç içerisinde çözüm önermelerini tartışmayı, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olarak, üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri ve mimarlık bölümünden mezun olmuş profesyonel katılımcılar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.  Yarışmaya katılan her proeje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenilenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve ne şekilde sonuçlandırılacağı ile yarışma takvimi ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri oluşturmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecana dönüşmesini uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm mimarları ve mimarlık öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.