Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN VE ANMA MEKANI PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışma kentsel mekânlarda güzel sanatlar eserlerini elde edebilmek amacıyla açılmıştır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) ve/veya sanat dalının ortak çalışmasını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli proje yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu nedenle de “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Hıfzısıhha ve eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parkları, yarışma alanını çevrelemektedir. Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Dünya genelinde büyük bir sağlık krizine yol açan ve yakın gelecek için ciddi sosyal ve ekonomik yıkım tehdidi barındıran COVID-19 salgını karşısında yürütülen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları yer almaktadır. Görevlerini gece gündüz demeden özveri ile yerine getiren her meslekten sağlık emekçileri zorlu bir görevi sürdürürken yüksek düzeyde enfeksiyon riskiyle yüz yüze kalmaktadır.

Salgınla mücadele sürecinde yaşamını kaybeden sağlık emekçilerinin sayısı giderek artmaktadır.
Yarışma, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenlenmektedir.

Farklı trajediler sonucu tasarlanmış anma mekânları, kayıplara saygı duymanın, hatırlamadan öte unutmamanın ve zor zamanlarda dayanışmanın gerekliliğini hatırlatan birer imkan olarak görülmelidir.
Bu yarışmada, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışına sahip proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden, katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır.
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 7. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir.
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 10. ve 13. Maddelerinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.
 • Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır:
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
  • Yarışmayı açan örgütlerde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
  • Meslekten men cezası bulunanlar,
  • Jüri üyeleri ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
  • Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar,
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 17.02.2021, Çarşamba
 • Soru Sorma İçin Son Tarih: 17.03.2021, Çarşamba
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 26.03.2021, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 17.05.2021, Pazartesi
 • Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19.05.2021, Çarşamba
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29.05.2021, Cumartesi
 • Sergi ve Kolokyum: 12.06.2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri:

 • Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
 • Bekir ÖDEMİŞ, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
 • Sinan ADIYAMAN, Hekim, Türk Tabipler Birliği Üyesi
 • Ayşe SAKTANBER, Sosyolog, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Kıymet GİRAY, Sanat Tarihçisi, Sanat Yazarı, Küratör ve Eleştirmen, Ankara Üniversitesi
 • Lale ÖZGENEL Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Burhan ALKAR, Heykeltıraş, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği

Asıl Jüri Üyeleri:

 • Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
 • Bülent BATUMAN, Mimar, Jüri Başkanı
 • Erdal DUMAN, Sanatçı
 • Ersen GÜRSEL, Mimar
 • Can KUBİN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
 • Necla RÜZGAR, Sanatçı
 • Zeynep YASA YAMAN, Sanat Tarihçisi

Yedek Jüri Üyeleri:

 • Serkan DEMİR, Sanatçı
 • Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
 • Hatice KARACA, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
 • Ekin PINAR, Mimar

Raportörler:

 • B. Beril KAPUSUZ BALCI Mimar, Gazi Üniversitesi
 • Ebru TİMUROĞLU, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.
 • Süleyman ALTIN, Sanat Tarihçisi, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.

Ödüller ve Ödeme Şekli
1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 90.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
Mansiyon: Eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 40.000 TL‘dir.
Satın Alma ödülleri için jürinin kullanımına 80.000 TL ayrılmıştır.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yer Görme
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önerilmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Adres: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA
Telefon: +90 (312) 507 4001 / +90 (312) 507 4016 / +90 (312) 507 4031
E-posta adresi: yarismayla@ankara.bel.tr
Web adresi: www.yarismayla.ankara.bel.tr, www.ankara.bel.tr
Detaylı bilgi için, yukarıda yer alan yarışma web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Okunma Sayisi : 187464
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 27.02.2021 - 12:28:34
Şu an 42 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları