Ana SayfaKayıtFotoğraflarBelgelerŞartnameSSSYarışma PaftalarıJüri Raporuİletişim

 Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Jüri Raporu

KENT DÜŞLERİ 10

MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ

JURİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara kentinde işlevsel, ekonomik ve mimari değeri olan, kent merkezi içinde kalmış özellikli yapıların / alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla düzenlenen “Kent Düşleri” mimari fikir yarışmalarının onuncusu Ankara Tabip Odası ile birlikte mimarlık öğrencilerine yönelik olarak Kent Düşleri 10 “Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi Fikir Yarışması” olarak gerçekleştirilmiştir.

"Kent Düşleri” yarışmalarında izlenen özgün yöntem uyarınca iki aşamalı olarak tasarlanan yarışmanın ilk Jüri toplantısı 06.01.2018 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası 5. Kat Toplantı Salonu yapılmıştır. Jüri yarışmanın bir fikir projesi olması, aynı zamanda birincil amacının,  Maltepe Havagazı Fabrikası alanının kamusal bir işlev kazandırılarak korunması ve bu amaca yönelik kamuoyu oluşturulması olması sebebiyle, düşünce zenginliği oluşturmak adına oy birliği ile almış oldukları karar neticesinde Değerlendirme Konferansı’na tüm katılımcılar davet edilmiş olup, 22 projeden 19 proje Değerlendirme Konferansı’na katılıp jüri üyelerine ve dinleyicilere projelerini sunmuştur.

Değerlendirme Konferansı’na katılan Jüri Üyeleri; Ruşen Keleş, Cevat Geray, Cemal Taluğ, Ali Hakkan, Ozan Devrim Yay, Ali İnandım, Cansen Kılıççöte, Tonguç Akış, Tezcan Karakuş Candan, Vedat Bulut, Zerrin Ateş, Gizem Özkan Üstün ve Sertan Demirdağ proje sunumlarının ardından Ali Cengizkan’ın jüri başkanlığında toplanarak, şartnamede belirtilen kriterler;

-        Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,

-        Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,

-        Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik  proje süreçlerine  katılımlarının sağlanması,

-        Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,

-        Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,

-        Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapılarının farkına varılarak bilince çıkartılması,

-        Mekanın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması,

-        Mekanın bellek mekanı olarak kent sağlığı, halk sağlığı açısından bilince çıkartılması

uyarınca değerlendirmelerini sonuçlandırmışlardır.

Değerlendirme yöntemi olarak tüm jüri üyelerinin sıralama gözetmeksizin 6 adet proje belirlemesine ve projelerin alacağı toplam oy sayıları üzerinden ödüllerin sıralanmasına,

Yapılan değerlendirme sonucunda;

1 sıra numaralı projenin, alandaki doluluk boşluk oranı, kavramsal çerçevesi, kentsel analizleri, sadece parsele sıkışmayıp kentin geneliyle kurduğu ilişki, konuya tarımsal reform açısından yaklaşımı, doğal değerleri ve yeşili ön plana çıkartması, kapsamlı ve tutarlı mimari yapı çözümleri, projenin uygulanabilirliği olumlu bulunmuş, aldığı 13 OY ile Birincilik Ödülü ile,

22 sıra numaralı projenin, koruma yönünden kültür varlığına bakışı, sadece alana yoğunlaşmayıp kentsel ölçekte konunun ele alınması, kavramsal çerçevesi, proje alanının doluluk boşluk oranı, araştırma ve tasarımı birleştiren tutarlı yaklaşımı ve projenin mimari olgunluğu olumlu bulunmuş, ziraat-teknoloji-kültür ögeleri güçlü bir bağ kurulmaması olumsuz bulunmuş, aldığı 12 OY ile İkincilik Ödülü ile,

17 sıra numaralı projenin, detaylı anket, araştırma, harita ve analiz çalışmaları, kavramsal çerçevesi, fabrikanın orijinal izlerine yaklaşımı, eğitim ve öğrenci kavramları üzerinden alana kamusal özellik kazandırma, dinamik bir bölge yaratma çabaları ve yaya öncelikli tavrı olumlu bulunmuş, aldığı 11 OY ile Üçüncülük Ödülü ile,

20 sıra numaralı projenin, araştırma ve analizleri, endüstri mirasına yaklaşımları, alandaki eski dekovil hattından referans alınarak kent ile kurduğu ilişki, kamusal alan niteliği kazandırılmak üzere planlanan aktiviteler ve yapı yoğunluğu olumlu bulunmuş, hava temizleme mekanizmalarının tariflendiği gibi çalışamayacağı eleştirilmiş, aldığı 10 OY ile Mansiyon Ödülü ile,

11 sıra numaralı projenin, Yarışma alanın tarihi ile sınırlı kalmayıp kentin tarihini de kapsar araştırma ve analizleri, parselin dışına çıkıp kent ile kurduğu nostaljik ilişki ve değişkenliği olumlu bulunmuş, kent rotasında deneyimlenen tüm aktivitelerin yarışma alanında da aynı çeşitlilikte kurgulanmış olması olumsuz bulunmuş, aldığı 7 OY ile Mansiyon Ödülü ile,

 

19 sıra numaralı projenin, koruma yönünden kültür varlığına bakışı, bölgede halkı ve diğer Ankaralılar ile yapılan anket çalışmaları ve projeye dahil edilme çabaları, proje alanı ile sınırlı kalmayıp çevresi ile kurduğu ilişki olumlu bulunmuş, aldığı 7 OY ile Mansiyon Ödülü ile,

Ödüllendirilmelerine,

Farklı fikirleri ortaya çıkartıp, tartışma ortamını zenginleştirmeyi teşvik etmek maksadıyla üç adet de “Jüri Özendirme Ödülü” verilmesine,

14 sıra numaralı projenin, aldığı 6 OY ile Jüri Özendirme Ödülü

5 sıra numaralı projenin, aldığı 4 OY ile Jüri Özendirme Ödülü

21 sıra numaralı projenin, aldığı 4 OY ile Jüri Özendirme Ödülü

ile ödüllendirilmelerine karar verilmiştir.

Jüri değerlendirme sonucunda;

  • 3 sıra numaralı proje 2 OY, 6 sıra numaralı proje 2 OY, 7 sıra numaralı proje 2 OY, 9 sıra numaralı proje 2 OY, 13 sıra numaralı proje 2 OY, 4 sıra numaralı proje 1 OY, 8 sıra numaralı proje 1 OY, 10 sıra numaralı proje 1 OY almış,
  • 2, 12, 15, 16, 18 sıra numaralı projeler jüri değerlendirmesinde OY alamamıştır.

ÖDÜL ALAN PROJELER VE KİMLİKLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 20a46b rumuzlu proje; Büşra Öner, Dersu Değer, Furkan Erkuş, Melih Gündüz (ODTÜ Mimarlık); Melihcan Öner (Ankara Ü. Tıp)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: PR4000 rumuzlu proje; Okan Alptürk, Esra Gök (ODTÜ Mimarlık), Elif Yıldırım (Hitit Ü. Tıp)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: AF0319 rumuzlu proje; Ayşe Nur Türker, Fatma Zehra Arcaklıoğlu, Hatice Tuğba Karayama (ODTÜ Mimarlık); Ayşe Betül Arcaklıoğlu (Hacettepe Ü. Tıp)

MANSİYON ÖDÜLÜ: EC3009 rumuzlu proje; Ceren Yağmur Yıldırım (ODTÜ Mimarlık)

MANSİYON ÖDÜLÜ: MD6619 rumuzlu proje; Gülşah Birler, Ezgi Kütük, Zeynep Berfin Ersayın (Başkent Ü. Mimarlık); Adnan Kürşat Yıldırım (İstanbul Ü. Tıp)

MANSİYON ÖDÜLÜ: HK5241 rumuzlu proje; Çağıl Ezgi Aydemir, Elif Didem Pamuk, Abdurrahman İlker Yurtcan, Naufal Andi Irsyad (ODTÜ Mimarlık); Işınsu Yılmaz (Ankara Tıp)

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: FN0354 rumuzlu proje; Ayten Doğruyol, Eşref Baloğlu, Mehmet Erdoğan (Selçuk Ü. Mimarlık); Erdem Ertekin (Hacettepe Tıp); Şaban Kadir Köleli (Necmettin Erbakan Ü. Tıp)

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: SS0330 rumuzlu proje; Merve Çetin, Melike Aydemir (Başkent Ü. Mimarlık); Seyhan Demir (Gazi Ü. Tıp)

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: EK2018 rumuzlu proje; Buse Ezgi Sökülmez (ODTÜ Mimarlık)

Ruşen Keleş

(Danışman Jüri Üyesi)

Cevat Geray

(Danışman Jüri Üyesi)

Cemal Taluğ

(Danışman Jüri Üyesi)

Ali Hakkan

(Danışman Jüri Üyesi)

Ozan Devrim Yay

(Danışman Jüri Üyesi)

Ali Cengizkan

(Asıl Jüri Üyesi)

Cansen Kılıççöte

(Asıl Jüri Üyesi)

Güven Arif Sargın

(Asıl Jüri Üyesi)

Tonguç Akış

(Asıl Jüri Üyesi)

Tezcan Karakuş Candan

(Asıl Jüri Üyesi)

Vedat Bulut

(Asıl Jüri Üyesi)

Zerrin Ateş

(Asıl Jüri Üyesi)

Gizem Özkan Üstün

(Yedek Jüri Üyesi)

Sertan Demirdağ

(Yedek Jüri Üyesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek       : Jüri Başkanı Prof.Dr. Ali CENGİZKAN’ın Jüri Notları