Ana SayfaKayıtFotoğraflarBelgelerŞartnameSSSYarışma PaftalarıJüri Raporuİletişim

 Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

ANA SAYFA

Kent Düşleri 10 “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Fikir Yarışması Ödül Alan Projeler

Ankara kentinde işlevsel, ekonomik ve mimari değeri olan, kent merkezi içinde kalmış özellikli yapıların / alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla düzenlenen “Kent Düşleri” mimari fikir yarışmalarının onuncusu olan, mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlenen “Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi Fikir Yarışması”na katılan projeler Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

 

“Ankara kenti içerisinde Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarından olan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 19 Mart 1991 tarihinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maltepe Havagazı Fabrikası alanının korunarak kente kazandırılması ve yaşatılması” ana temasıyla açılan yarışmada

  • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
  • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
  • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik  proje süreçlerine  katılımlarının sağlanması,
  • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,
  • Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,
  • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapılarının farkına varılarak bilince çıkartılması,
  • Mekanın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması,
  • Mekanın bellek mekanı olarak kent sağlığı, halk sağlığı açısından bilince çıkartılması

amaçlanmıştır. Yarışmaya katılan 22 adet projenin 6 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Jüri Değerlendirmesi” sonrası 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Değerlendirme Konferansına” davet edilmesine karar verilmiştir. Değerlendirme Konferansı sonrasında yapılan jüri değerlendirmesi sonucu 6 adet proje ödüle layık bulunmuş; farklı yaklaşımlarıyla tartışma ortamını zenginleştirmesi nedeniyle 3 adet projeye de “Jüri Özendirme Ödülü“ verilmesine karar verilmiştir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 20a46b rumuzlu proje; Büşra Öner, Dersu Değer, Furkan Erkuş, Melih Gündüz, Melihcan Öner

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: PR4000 rumuzlu proje; Okan Alptürk, Esra Gök, Elif Yıldırım

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: AF0319 rumuzlu proje; Ayşe Nur Türker, Fatma Zehra Arcaklıoğlu, Hatice Tuğba Karayama, Ayşe Betül Arcaklıoğlu Temel

MANSİYON ÖDÜLÜ: EC3009 rumuzlu proje; Ceren Yağmur Yıldırım

MANSİYON ÖDÜLÜ: MD6619 rumuzlu proje; Gülşah Birler, Ezgi Kütük, Zeynep Berfin Ersayın, Adnan Kürşat Yıldırım

MANSİYON ÖDÜLÜ: HK5241 rumuzlu proje; Çağıl Ezgi Aydemir, Elif Didem Pamuk, Abdurrahman İlker Yurtcan, Naufal Andi Irsyad, Işınsu Yılmaz

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: FN0354 rumuzlu proje; Ayten Doğruyol, Eşref Baloğlu, Mehmet Erdoğan, Erdem Ertekin, Şaban Kadir Köleli

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: EK2018 rumuzlu proje; Buse Ezgi Sökülmez

JÜRİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ: SS0330 rumuzlu proje; Merve Çetin, Melike Aydemir, Seyhan Demir

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ankara’nın önemli Cumhuriyet dönemi endüstri yapılarından olan Havagazı Fabrikası inşa edildiği 1929 yılından Ankara’da doğalgaz kullanımına geçilmesiyle üretimin durdurulduğu 1990 yılına kadar hizmet veren Havagazı Fabrikası Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 19 Mart 1991 tarihinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 29 Mart 2017 tarihli Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre 26 Mayıs 2006 gün ve 1545 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava sonuncunda iptal edilen karara uyularak Maltepe Havagazı Fabrikası ve ek binalarından soğutma kulesi, vinç havagazı deposu, raylar, pompa istasyonu ve elektrik üretim tesisi bacaları tescillenmiştir.

Alanın bir endüstri mirası örneği ve önemli bir kent öğesi olarak korunarak gelecek nesillere aktarılması ve kent belleğine katkıda bulunması önemlidir. Alanda tek bir yapının korunarak diğer tüm alanın tümüyle farklı bir şekle bürünerek işlevlendirilmesi zaten kısmen yok edilmiş olan endüstri mirasının tamamen belleklerden silinmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile Havagazı Fabrikasına ait şu an varolan tüm yapıların korunacağı ve yıkılan yapıların rekonstrüksiyonunun yapılacağı düşünülerek proje fikirlerinin oluşturulması önemlidir.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Ekler   :

Havagazı yapılar

Havagazı Plan

 

Kent Düşleri 10 “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ” YER GÖRME BULUŞMASI PROGRAMI

09.00   Odada buluşma

09.15   Açılış Konuşmaları

Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Vedat Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Sunum

Asbestten Ankara Halk Sağlığına Bakış, Dr. Ercan Yavuz

10.00   Son Ocak Belgeseli

10.30   Havagazı Fabrikası Alan Gezisi

13.00   Yer Görme Belgelerinin verilmesi

 

Yer: Mimarlar Odası Konferans Salonu (Konur sokak 4/3 Yenişehir ANKARA)