Ana SayfaKayıtFotoğrafVideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SSS

1. Arazi alanı nasıl belirlenecek?

Verilen paftalardaki alan kullanılacaktır.

2. Arazi kullanımı ne amaçlı olacak, ihtiyacı biz mi belirleyeceğiz?

Yarışma şartnamesinde verilmiştir.

3. Arazide korunacak yapılar var mı?

Tasarıma bağlı olarak yarışmacının tasarımına bırakılmıştır.

4. Arazi yolları korunacak mı, yolları değiştirebilir miyiz?

Tasarıma bağlı olarak  değiştirilebilir.

5.Tasarım ve ihtiyaç programını biz mi belirleyeceğiz? Program kaç kişinin kullanımına ait olacak? İnsanların sosyal hayatları için yapılar da yapabilir miyiz? cafe,park,futbol sahaları,vb.

Tasarıma bağlı olarak yarışmacı karar verecektir.

6.Arazi yaklaşım sınırı nedir? Nasıl ele alalım?

Bağlayıcı bir sınır yoktur.

7. Vermiş olduğunuz dwg çizimlerinde sekizgen şekiller bulunmaktadır. Şekiller neyi ifade etmektedir? Bizim kullanımımıza bir etkisi var mıdır?

Kullanımı etkileyecek herhangi bir sembol yoktur.

8.Yeni parsel alanına sadık kalacak mıyız?

Önerilen fikir doğrultusunda bölge yeniden tasarlanacaktır.

9. Parselasyon planı ve revize planı arasında bir fark göremedik. Herhangi bir değişim var mı?

Önerilen fikir doğrultusunda bölge yeniden tasarlanacaktır

10. Eğim için verdiğiniz dwg de, izohips aralıkları kaçtır?

1.00mdir.

11. Maket gerekli midir? Modeler mi yaklaşım bekliyorsunuz yoksa kapsamlı bir arazi maketi mi? Modüler ; yani konut içi daha alt ölçekte yaşam birimi tasarımı mı?

Maket getirilmemelidir. Ancak fikrini açıklamak için gerekiyorsa görselleri poster sunumda yer alabilir.

12. Sosyal konutlar kaç katlı olabilir en fazla? Bir metrekare sınırı var mı, en çok kaç metrekare olabilir?

Fikir projesi çerçevesinde yarışmacıya bırakılmıştır.

13.Konut tasarımı için modüler bir yaklaşım mı yoksa daha gökdelen ya da apartman benzeri yaklaşımlar mı yapılmalı? Bu tercih bize mi bırakılmış durumdadır?

Fikir projesi çerçevesinde yarışmacıya bırakılmıştır.

14.Parsel planında belirlenen binalar kullanılacak mı? (web sitesinde eklemiş olduğunuz parsel planına göre)

Tasarıma bağlı olarak yarışmacının kararına bırakılmıştır.

15.Yarışma kapsamında üretilecek konutlarda kullanıcı profili belli midir?

Sosyal konut kavramı doğrultusunda yarışmacıya bırakılmıştır.

16.Mevcut parsel düzeni ile ilgili öneri getirilebilir mi?

Tasarıma bağlı olarak yarışmacının tasarımına bırakılmıştır.

17.Arazi eğimlerini gösteren harita temin edilebilir mi?

Web sayfasından (sosyalkonut@mimarlarodasiankara.org) temin edilebilir.

18.Sosyal donatıya yönelik başka donatılar önerilebilir mi?

Şartnamenin amacı ve konusu doğrultusunda yarışmacıya bırakılmıştır.

19.Yarışma alanında yaşayan nüfus bilgisi nedir? Yarışma alanında yaşaması önerilecek kişi sayısı nedir?

Yarışma alanında 3000 kişi yaşamaktadır. Sınır ve yoğunluk tasarımcı tarafından belirlenecektir.

20.Bizden beklenen tam olarak ne? Yani fikir aşamasında uygulanabilirliği önemli mi? 

Yarışmacıdan beklenen fikir projesidir.Uygulanabilirliği hiçbir şekilde önemli değildir.

21.Kac konutluk bir proje yapılması bekleniyor ve buradaki programi kendimiz mi yazacagiz?

Yarışma alanında 3000 kişi yaşamaktadır.Tasarıma bağlı olarak konut sayısı değişebilir.

22. Şartname eklerinde hali hazır paftalarla birlikte bir parselasyon planı paftası da yer almaktadır. Jüri bu parselasyon planına uymamız gerektiğini mi düşünmektedir, yoksa yeni bir parselasyon planı önerilebilir mi?

Tasarıma bağlı olarak yarışmacı karar verebilir.

23. Yarışma şartnamesi dışında bir ihtiyaç programı bulunmamakta, jürinin bununla ilgili beklentisi nedir? Kaç nüfusluk bir yerleşim beklenmektedir? Bölge sakinleri dışında dışardan gelecek yeni bir nüfusa açık mıdır?

Yarışma alanında 3000 kişi yaşamaktadır. Sınır ve yoğunluk tasarımcı tarafından belirlenecektir.

24. İhtiyaç programı olmadığından bölgeye yönelik istatistiki veriler verilebilir mi?

  a) Bölgede ne kadar nüfus yaşıyor, ne kadarı toprak sahibi, ne kadarı kiracıdır?

  b) Bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanların toplam metrekaresi nedir?

  c) Bölgede kaç adet eğitim yapısı, sağlık tesisi, park, vs bulunmaktadır?

  d) Bölgede oturanlar, alan içinde mi çalışmaktadırlar, yoksa başka ilçelerde mi? Alan içindeyse, ne gibi sektörlerde çalışmaktadırlar?

Tüm soruların cevapları yer görme gezisinde bölgede yapılan görüşmelerin yer aldığı videoda yer almaktadır.Videoya web sayfasından ulaşabilirsiniz.

25.Seçilen bölgede imar plan koşulları mı geçerli olacak yoksa özel planlama koşulları düşünülebilir mi? 

Fikir projesi kapsamında yarışmacının “düşüne” bırakılmıştır.

26. Alanda muhtarın söylediği kadarıyla 3000 kişi yaşamaktadır. Peki biz bu tasarımımızda yaşayacak kaç kişi düşünmeliyiz bir sınırı varmıdır?

Yarışma alanında 3000 kişi yaşamaktadır. Sınır ve yoğunluk tasarımcı tarafından belirlenecektir.

27.Alan sınırında ki yapılarda ihtiyacımıza göre işlev değişikliği yapabilir miyiz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

28. Alana yapılacak yapıların kat yükseklikleri ile ilgili bir sınırlama var mı? İstanbul'da yaşadığımız için kendimiz belediyeye gidemiyoruz bu yüzden alanla ilgili kısıtlamaları gönderebilir misiniz?

Alan ile ilgili bir sınırlama yoktur. Web sayfasında yer alan videodan daha fazla bilgi edinilebilir.

29.Bu yaptığımız projenin Mamak'da uygulanacak gerçek projeyle bir bağlantısı olacak mı? Yani yapılan projelerin uygulanacak olan projeyi etkileme durumu var mı?
 
Yarışmanın amacı bir fikir projesi elde etmektir.

30.Geçen konuşmalar arasında Odtü mimarlık bölümü 5. proje öğrencilerinin ve hocalarının proje dersinde de aynı yeri ve aynı konuyu ele aldıklarını öğrendik. Sizce
hocaları tarafından ele alınan bir projeyle yalnızca öğrenciler tarafından çizilip yarışmaya sunulan projelerin karşılaştırılması etik midir?

Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır. Böyle bir konu üniversitelerdeki mimari tasarım stüdyoları tarafından seçilmiş olabilir.

31: Öğrenci Üyelik nedir?

11: Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak ve mesleki, bilimsel çalışmalarına destek vererek, eğitim sorunlarına yönelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir örgütlenme biçimidir.

Öğrenciler, Mimarlar Odası’na öğrenci üye olarak kayıt yaptırdığında;

  • Öğrencilerin, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nin (SMGM) öğrencilere yönelik program ve çalışmalarından ve Oda’nın sağladığı “meslek pratiği-staj” olanaklarından yararlanabilecek,
  • Öğrenci Üyelik Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar çerçevesinde Oda çalışmalarının yürütüldüğü komisyonlara “öğrenci üye” statüsüyle katılabilmek ve görüş ifade edebilecek,
  • Öğrenim gördükleri kent ve mimarlığı için çalışma olanağı elde ederek, görüşlerini ifade edebilecekleri bir ortam kazanacak,
  • Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere ya da yurtdışındaki mimarlık örgütlerinin/kurumların düzenlediği uluslar arası etkinliklere katılabileceklerdir.
  • 

32: Öğrenci Üyelik için hangi belgeler gereklidir?

12: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrencisi olan öğrenciler, Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olabilirler.

Öğrenci Üyelik için aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

  • ·         4 adet vesikalık fotoğraf,
  • ·         Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • ·         Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirtir, üniversiteden alınmış belge

Bu belgelerle, eğitim gördüğü kentteki Oda birimine başvurmaları halinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul edilenlere, Oda Genel Merkezi’nce hazırlanmış ”Öğrenci Üye Kimlik Belgesi” verilir. Üyelik, öğrenci üyenin istifası veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde biter.

(Not: Kayıt için her hangi bir ücret talep edilmemektedir.)

33: Nasıl Öğrenci Üye olunur?

13: Öğrenci üye olmak için, üniversitelerin mimarlık ve ilgili bölümlerinde lisans öğrencisi olma şartı aranır. Okulunuzun bağlı bulunduğu il kapsamındaki Mimarlar Odası Şubeleri’ne ya da Temsilcilikleri’ne belgeleriniz ile birlikte başvurabilirsiniz.