Ana SayfaKayıtFotoğrafVideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANA SAYFA

ÖNEMLİ DUYURU

Kent Düşleri-6  SOSYAL@SOSYALKONUT Ulusal Öğrenci Fikir Projesi  Yarışması’nda ödül alan projelerin görsellerine aşağıda yer alan listeden görmek istediğiniz projenin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lisans Kategorisi Ödülleri

1. , 2. ve 3. Ödüller 6 projeye eşdeğer Ödül olarak dağıtılmıştır.

Eşdeğer Ödül : Gizem İçer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Özlem Özdener (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Eşdeğer Ödül :Ferhat Bulduk/Yıldız Teknik Üniversitesi),Ayça Yazıcı (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Eşdeğer Ödül: Ali Sinan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Dicle Taşkın  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),               

Eşdeğer Ödül: Ayşe Hümeyra Baş(Gazi Üniversitesi),Saliha Bayrak(Gazi Üniversitesi)

Eşdeğer Ödül: Tuğçe Alkaş (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Eşdeğer Ödül: Burak Mangut (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),Esra Yavuz ((Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),

Jüri Teşvik Ödülü: Burcu Ateş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),Ceren Demircan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),Aslı Ekiztepe (Orta Doğu Teknik Üniversitesi),

Jüri Teşvik Ödülü(pafta1-pafta2): Merve Taşçıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),Eda Tezcan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü(pafta1-pafta 2): Eyüp Türker (Karabük Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü(pafta1-pafta2):Gökhan Karabacak (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

 

Lisansüstü Kategorisi Ödülleri

1. Ödüle değer proje bulunamamıştır.

2.Ödül (Eşdeğer)(pafta1-pafta 2) :Fatih Özay (Gazi Üniversitesi),Muhammet Başeğmez(Gazi Üniversitesi)

2.Ödül (Eşdeğer):Neris Saadet Parlak(Orta Doğu Teknik Üniversitesi),Melih Emre Acar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), 

3. Ödül :Burcu Seba (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü: Emine Bahar Avanoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi),,Hatice İpek Avanoğlu(İstanbul Teknik Üniversitesi),,

juri raporu için tıklayınız

Kent düşleri kurmayı ve bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüştürmeyi amaçlayan Kent Düşleri Ulusal Öğrenci Proje Fikir Projesi Yarışmaları’nın altıncısı sona erdi. 27 Ocak 2012 tarihinde son teslimleri gerçekleştirilen projeler jüri tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

  • “Sosyal konut” kavramının tartışılması ve sorgulanması
  • Fiziksel ve sosyal dönüşümün aynı anda sağlanacağı mekânsal fikir projelerinin üretilmesi
  • Sosyal konut kavramı çerçevesinde ekonomik ve doğa ile uyumlu özgün fikirlerin üretilmesi
  • Sosyal yaşantıyı zenginleştiren mekânların tasarlanması, sosyal yönetim anlayışının kurgulanması
  • Türkiye’deki sosyal konut uygulamalarına alternatif konut modellerinin geliştirilmesi,

amacıyla açılan yarışmaya katılan Lisans kategorisinden 43 proje, Lisansüstü kategorisinden 10 proje olmak üzere toplam 53 proje değerlendirilmiş, Lisans kategorisinden 6, Lisanüstü kategorisinden 4 proje 03 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme Konferansı’na davet edilmiştir. Değerlendirme Konferansı sonrasında yapılan Jüri değerlendirmesi sonucunda toplam 14 proje ödüle değer bulunmuştur.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Güven Bilsel, Prof. Dr.,Selçuk Üniversitesi Şehircilik Bilim Dalı

Ayşegül Mengi, Prof.Dr. AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Songül Üzgün, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Asıl Jüri Üyeleri

Ercan Ağırbaş, Y. Mimar

Emel Akın, Yrd. Doç. Dr. Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve  Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Gülser Çelebi, Prof. Dr. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı

Özge Yalçıner Ercoşkun,. Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge   Planlama Bölümü

Önder Kaya, Y.Mimar   

Hakan Sağlam, Yrd. Doç. Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü

Güven Arif Sargın, Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri

Z.Ebru Aksoy, Mimar

N.Ayşe Gümüş Aslantaş, Y.Mimar

Mehmet Erdoğan,Y.Müh.Mim.

Seda Temizer Yöntem,Y.Mimar

 

Kolokyum 17 Şubat 2012 günü saat 16.00’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonu, Necatibey Caddesi No: 57, Kızılay- Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Kolokyum’da ödül alanların yanı sıra, yarışmaya katılan herkese TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayınlarından oluşan bir set ve yarışma katılım belgesi verilecektir.

 

Yarışmaya katılan tüm projeler 23 Şubat- 2 Mart 2012 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecektir.

 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın kent merkezinde kalan ve kentsel dönüşüm girişimlerinin hedefi haline gelmiş alanlarda alternatif toplumsal kullanımlar öneren projelerin üretilmesini sağlamak amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir projesi yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi ve son olarak Ego Hangarları ve Çevresine yönelik yarışmalar açılmış, kentsel ölçekte bu alanlara ilişkin gündem oluşturulmuştur.

Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri – ProjeFikir yarışmalarından altıncısının teması, “Türkiye’deki konut anlayışının ve mevcut konut çevrelerinin, ‘sosyal’ kavramı üzerine düşünülerek sorgulanması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği bir bölge olan Mamak ‘ta alternatif konut projelerinin elde edilmesi” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde kentleşme ile ilgili sorunlar Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Sanayileşme ile başlayan köyden kente göç, konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik kapsamlı politikalar üretilmemiş, bunun sonucunda insanlar bu sorunun çözümünü kendi yöntemleri ile bulmuş, devlet arazileri üzerine gecekondular yapmışlardır. Böylelikle gecekondu mahalleleri ve alanları oluşmaya başlamıştır.

Kent merkezinde yer alan gecekondu alanları; kapitalist piyasa ilişkilerinin gelişmesi ve kentlerin büyümesi ile ulusal ve uluslararası sermayenin ilgi odağı haline gelmiş ve bu alanlar birer rant alanı olarak görülmeye başlamıştır.

Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan kentsel dönüşüm politikaları ile, gecekondu alanlarında yaşayanlar, kent ile ilişkisi daha az olan yerlere doğrudan veya dolaylı olarak göç etmek zorunda bırakılmış, kentsel dönüşüm projeleri sermaye birikimine ve hükümetin yönlendirdiği kentsel rantın oluşmasına hizmet eden en önemli araç olmuştur.

Bu uygulamalar ile kent içinde kalan gecekondu bölgelerine, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni ve lüks binalar yapılarak çevresinde yine sermaye için yeni rant kapılarını açan projeler üretilmiştir.

Yerleşim bölgelerinde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra çok büyük bölümü TOKİ tarafından inşa edilen yeni ve sözde lüks konutlar ve bu konutların çevreye duyarsız konumlanışları, ayrıcalıklı imar ve kimliksiz mimarlık politikaları, Türkiye’de tek tip konut tipolojisinin oluşmasına öncülük etmiştir.

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın altıncısı olan “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte, yapılaşmayı ve konut yerleşimlerini sorgulayarak, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, sosyal konut kavramını tartışmak, fiziksel ve sosyal dönüşümün aynı anda sağlanacağı mekânsal fikir projeleri üretmek, sosyal konut kavramı çerçevesinde ekonomik ve doğa ile uyumlu özgün fikirler geliştirmek, Sosyal yaşantıyı zenginleştiren mekânları tasarlamak, sosyal yönetim anlayışını kurgulamak, Türkiye’deki sosyal konut uygulamalarına alternatif konut modelleri geliştirmek de yarışmanın amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda, kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma, ekip içinde mimarlık öğrencisi bulunması koşulu ile tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir; bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerin sunulup tartışılacağı platformlara katılması beklenmektedir.

Tüm öğrencileri bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 41.DÖNEM YÖNETİM KURULU