TR   EN
Ana SayfaKayıtŞartnameŞartname EkleriAOÇ BuluşmasıSSSİletişim
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
ANKARA TABİP ODASI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ
ÇANKAYA BELEDİYESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
KAVAKLIDEREM DERNEĞİ
MİMARLAR DERNEĞİ 1927
ODTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ
ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANAT KURUMU DERNEĞİ
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB MİMARLAR ODASI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TÜRK SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
YENİMAHALLE BELEDİYESİ
Şartname

 

 

“KENT DÜŞLERİ 9”

 

“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ”

ULUSLARARASI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

İÇİNDEKİLER         

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

 • YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

I. GENEL BİLGİLER

II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

XII. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ BULUŞMASI

XIII. SORU VE CEVAPLAR

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

XVI. GİZLİLİK

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde tarihsel, sosyal ve mimari değeri olan yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi, EGO Hangarları, Mamak’ta Sosyal Konut ve Mamak Cezaevi ve Saraçoğlu Mahallesi'ne yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından dokuzuncusu, Ankara kenti içerisinde, Cumhuriyetin özgürleşme ve modernite projesi olarak kurulan üretim tesisleri, sosyal tesisler, tarım alanları ve rekreasyon alanları olarak 1925 yılında kurulan ve yeşil bir aks olan Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesinin, kuruluş ilkelerine uygun olarak kente kazandırılması, korunması ve korunarak , kullanarak yaşatılması olarak belirlenmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği, (AOÇ), 1925 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Başkentin çeperinde büyük bir yeşil alan olarak planlanan, tarım ve insan ilişkisini örnek projeler ile hayata geçiren, sosyal rekreasyon alanlarını içeren buluşma ortamları ile bugün 33.500.000 hektar alanı kapsayan Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal Sit Alanı ve Tarihi Sit Alanı olarak korumaya alınmıştır.1937 yılında 52.000 dekar alana sahip olan Atatürk Orman Çiftliği, bugün 14 Hyde Park, 10 Central Park, 920 Gezi Parkı büyüklüğündedir. Atatürk Orman Çiftliği'nde son yıllarda büyük bir tahribat ve yok edilme süreci yaşanmaktadır. Koruma derecelerinin düşürülerek yapılaşmaya açılması, binlerce ağacın kesilmesi, mahkeme kararlarına rağmen, Başbakanlık Hizmet Binası ve büyük ölçekli disneyland yapılması sürecinde meslek odaları tarafından 52 dava açılmıştır. Davalarda yapılaşma ve planlamalara yönelik iptal ve durdurma kararları çıkmasına rağmen, hukuksuz ve kaçak bir şekilde inşaatlar ve yollar hükümet eliyle yürütülmektedir. AOÇ alanının kuruluşundan bu yana, kiralama devir vb kullanımlarla amacı dışında yüzde kırklık (% 40) bölümü tahrip edilmiştir.

Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesi, içinde barındırdığı florası, faunası, yeşil aksı ve kültürel miras olan yapılarıyla, kent için tarifsiz bir değer, bir nefes alanıdır. Kent Düşleri Projefikir Yarışmalarının dokuzuncusu, bu biricik yerleşke olan Atatürk Orman Çiftliği'nin tahribatının onarılarak kentlilerle buluşması kapsamında, "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Uluslararası Fikir Yarışması olarak belirlenmiştir. Bu yarışma ile mimarlar, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, şehir plancıları ve öğrencilerinin, yaşadıkları kentte bulunan tahrip edilmiş, değerli bir alanın, kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde korunması, korunarak yaşatılması, kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesi, tahribatın onarılması yönünde tasarımlar geliştirmelerini, üretilen önerilerin ve hayallerin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve toplumsal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak da yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentlerimizin hukuksuz bir şekilde rant tahribatına karşı yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümleri kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerinin kolektif bir süreç içerisinde tartışılacağı, yaşadığımız kentsel hayatı ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir. Yarışma, uluslararası ve tek kademeli olmak üzere, mimarlık bölümü ve diğer disiplinlerden mezun profesyonel katılımcıların ve üniversitelerin mimarlık ve diğer disiplinlerindeki öğrencilerin katılımına açık olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle, yarışma kurgusu içinde, her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak ortamlar yer alacaktır.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağı, yarışma takvimi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak, onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir. Atatürk Orman Çiftliği, fikirlerinizle özgürleşebilir, tahribatları onarılabilir. Tüm mimarları , peyzaj mimarlarını, kentsel tasarımcıları, şehir plancılarını ve öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ : TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

YARIŞMAYI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara Tabip Odası, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Mimarlar Derneği 1927, Kavaklıderem Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Çankaya Belediyesi, Sanat Kurumu Derneği, Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Türkiye Barolar Birliği, Türk Serbest Mimarlar Derneği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Yenimahalle Belediyesi,Ankara Diş Hekimleri Odası

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

I. GENEL BİLGİLER

Atatürk Orman Çiftliği, Mustafa Kemal tarafından satın alınan 20 bin dekar arazi üzerinde “Orman Çiftliği” adıyla 1925 yılında kurulmuştur. 1925-1937 yılları arasında yeni arazilerin alınması ile 52 bin dekar yüzölçümüne ulaşan Çiftlik, 11 Haziran 1937 tarihinde Atatürk’ün yazmış olduğu vasiyet mektubu ile T.C. Hazinesine hibe ve emanet edilmiştir. Başta “Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu”na bağlanan Orman Çiftliği daha sonra “Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü” bünyesine alınmıştır. 24 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5659 sayılı Kanun ile “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü” kurulmuş ve çiftliğin adı günümüze kadar gelen “Atatürk Orman Çiftliği” olarak değiştirilmiştir.

1950-1983 yılları arasında çıkarılan kanunlarla, AOÇ arazisinin bir kısmı çeşitli kuruluşlara devredilmiş ya da satılmış, yüzölçümü 30 bin dekara kadar inmiştir. Devredilen bu arazilerin bir kısmı daha sonra yapılan özelleştirmeler aracılığı ile kamu mülkiyetinden çıkarılarak, özel mülkiyete bile geçirilmiştir. 2 Haziran 1992 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiş, 20 Temmuz 1993 tarihinde ise Kurul AOÇ’nin sit sınırlarını belirlemiştir. 7 Mayıs 1998 tarihinde de AOÇ 1.Derece Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Koruma Kurulu kararları ile AOÇ üzerindeki tahribat girişimleri bir süre duraklamış, ancak SİT alanı içerisinde ruhsatsız ve kaçak yapılaşmalar sürmüştür. 8 Temmuz 2006 tarihinde 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğe sokulmuş ve bu değişiklik ile Ankara Büyükşehir Belediyesine Atatürk Orman Çiftliğinin “öncelikle üst ölçekli plan ve Koruma Amaçlı İmar Planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapma” yetkisi verilmiştir.

AOÇ alanını dilediği gibi kullanmasının önünü açacak bu yasal düzenleme ile yetkiyi alarak kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi çok kısa bir sürede “1/25000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği alanları Nazım İmar Planı” ile “1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı hazırlayarak 12 Ocak 2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirmiştir. Parçacı uygulamaları meşrulaştıran ve alanı bütüncül olarak ranta açmayı hedefleyen bu planların ve planları onaylayan belediye meclis kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından dava açılmıştır. Söz konusu meclis kararı ve planlar Ankara 13.İdare Mahkemesince 28 Kasım 2008 tarihinde iptal edilmiş, 17 Mart 2010 tarihinde de Danıştay 6. Dairesince iptal kararı onanmıştır.

Yargı kararları üzerine vakit kaybetmek istemeyen Büyükşehir Belediyesi bu kez aynı alan için “1/10000 Ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 Ölçekli Ulaşım Şeması ile 1/10000 Ölçekli Ulaşım Uygulama Projesi” ni 13 Ağustos 2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylayarak yürürlüğe sokmuştur. Bu planlar ve projelerde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu Başkanlığınca iptal istemiyle yargıya taşınmıştır.İptal ve yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır. Yargı kararlarına rağmen, hukuk tanımaz şekilde Başbakanlık Hizmet Binası, Ankapark projesi ve yolların inşaatları devam etmektedir. Yargı kararlarının uygulanmaması ile ilgili olarak meslek odalarının Anayasa Mahkemesine yaptıkları bireysel başvuru ise red edilmiş konu AİHM'e gönderilmek üzere hazırlıklar başlamıştır. AOÇ içinden doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularında 40 metre gibi geniş profille geçen otoyollar, Başbakanlık Hizmet Binası ve Ankapark projelerinin yapımı sırasında önemli ölçüde ağaçlık alan ve yeşil örtü tahrip olmuştur.

Bu tahribatın ortadan kaldırılarak Atatürk Orman Çiftliği'nin özgürleştirilerek onarılması mümkün. Bu kapsamda,  Cumhuriyetin özgürleşme ve modernite projesi olan Atatürk Orman Çiftliği alanının korunması, korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kent Düşleri Yarışmaları 9.sunun konusunu, uluslararası olarak "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” olarak belirlemiştir.

II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

Atatürk Orman Çiftliği Alanları'na dair düzenlenen Kent Düşleri Yarışması ile;

 • Taşıdığı kültürel ve doğal değerlerle, Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanları içerisinde barındıran Atatürk Orman Çiftliği'nin kente kazandırılması ve tahribatlarının onarılmasına yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, kültürel peyzaj değeri taşıyan alanın evrensel bir miras olarak değerlendirilerek yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Ulusal ölçekten evrensel ölçeğe uzanan geniş yelpaze ile, tüm aktörlerin Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik alternatif  proje oluşturma süreçlerine  katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama ve kente olan etkilerinin açığa çıkartılması,
 • Atatürk Orman Çiftliği'nin tahribatına karşı verilen mücadele sürecinin evrensel boyuta taşınması
 •  Atatürk Orman Çiftliğine ilişkin kültürler arası bir etkileşim yaratılması
 • Her şeyin yaralarının sarılabileceğini, umudun bitmediğinin göstergesi olarak Atatürk Orman Çiftliği'nin yeniden özgürleşme projesi haline gelmesi  amaçlanmaktadır.

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında, "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Uluslararası Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Atatürk Orman Çiftliği Alanlarının korunarak, onarılarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla fikir projelerinin elde edilmesi serbest, uluslararası ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

Yarışma öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmiştir. Yarışma Türkiye'de yurtdışında üniversitelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanlara ve bu bölümlerde öğrenci olanlara açıktır. Yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü mezunu/mimarlık öğrencisi olması gerekmektedir.  

 V.I. Profesyonel Katılımcılar İçin Katılım Esasları

1) Yarışmacıların üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmuş olmaları, katılımcılar arasında en az bir kişinin mimarlık bölümü mezunu olması,

2) Yarışmacıların Türkiye'de TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye olmaları, yurtdışından katılacaklar için, mimar olduklarını gösteren ilgili kurumdan alınmış belge, bir ekip olarak katılınması durumunda, diğer meslek disiplinlerinin de mesleklerini gösterir belge.

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

            a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları             arasında olanlar,

            b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek,           sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

            c) Meslekten men cezası bulunanlar,

            d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

            e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

            f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 V.II. Öğrenciler İçin Katılım Esasları

 1) Yarışma Türkiye’de  ve diğer ülkelerde mimarlık,peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde öğrenim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya ekip halinde girilmesi önerilmektedir.Ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü öğrencisi olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması şarttır. (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Kasım 2014 tarihinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Kasım 2014’ten sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

2) Yarışmacıların Türkiye'de TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları, diğer ülkelerden katılacak yarışmacıların öğrenci olduklarını gösterir belge,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

 Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya kayıt işlemleri http://www.aocmucadelesi.org bağlantısı üzerinden yapılacaktır.
 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası (sadece Türkiye için), mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi; yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip başının adı, soyadı, TC kimlik numarası (sadece Türkiye için), mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi. (Ekip olarak katılanların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.)

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Uluslararası Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://aoc.mimarlarodasiankara.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

1. Emel Akın, Yrd. Doç Dr.,Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü

2. Selçuk Atalay, Dr, Ankara Tabip Odası

3. Elif Selena Ayhan, Öğr. Gör.,Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

4. Aydan Balamir, Prof. Dr.,Mimarlar Derneği 1927

5. Erdoğan Balcıoğlu, İnşaat Müh.,Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu

6. Hale Bandik, Kavaklıderem Derneği

7. Yeşim Bek, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

8. Hayrettin Onur Bektaş, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

9. Vuslat Bektaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

10. İsmail Boyraz, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi

11. Gökhan Bulut, Çağdaş Gazeteciler Derneği

12. Funda Baş Bütüner, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

13. Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

14. Güven Dinçer, Avukat, Anayasa Mahkemesi Eski Başkan Yardımcısı

15. Ahmet Demirtaş, Orman Mühendisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi

16. Murat Doğan, Çankaya Belediyesi

17. Cemalettin Erol, Sanat Kurumu Derneği

18. Cevat Geray, Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü

19. Meltem Gürel, Doç Dr., Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü

20. Güneş Gürseler, Av.,Türkiye Barolar Birliği

21. Yeşim Hatırlı, Türk Serbest Mimarlar Derneği

22. Nusret Kaya, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

23. Ruşen Keleş, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü

24. Çağatay Keskinok, Prof. Dr.,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

25. Aziz Konukman, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü

26. Eyüp Muhçu, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

27. Erhan Öncü, Şehir Plancısı-Ulaşım Uzmanı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi

28. Murat Sönmez, Yrd. Doç Dr., TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

29. Halim Perçin, Prof. Dr., TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

30.Cemal Taluğ, Prof. Dr., Ziraat Mühendisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu

31.Mehmet Tuncer, Prof.Dr. Şehir Plancısı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu

32.Ethem Torunoğlu, Çevre Müh.,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi

33. Zeynep Uludağ, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

34. Ayşe Betül Uyar, Yenimahalle Belediyesi

35 Burak Yandımata, Ankara Diş Hekimleri Odası

36. Nesrin Yatman, Kavaklıderem Derneği

37. M.Faruk Soydemir, Mimar

38.Vedat Ağca, Mimar


ASIL JÜRİ ÜYELERİ

1. Kumru Arapkirlioğlu,Dr.,Şehir Plancısı, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü

2. Oya Atalay Frank, Prof. Dr., Mimar, İsviçre ZHAW,

3. Müfit Bayram, Şehir Plancısı

4. Cengiz Bektaş, Mimar

5. Güven Bilsel, Prof. Dr., Mimar-Kentsel Tasarımcı, Selçuk Üniversitesi Şehircilik Bilim Dalı6

6. Ali Cengizkan, Prof.Dr., Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

7. Dania Gonzalez Couret, Prof.Dr., Mimar, Küba José Antonio Echeverría Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

8. Clemens Deilmann Prof.Dr., Mimar-Ekolojik Tasarım ve Yapı Uzmanı Leibniz Ekolojik Kalkınma Enstitüsü

9. Ali Hakkan, Öğr. Gör.,Mimar, Atılım Üniversitesi

10. Duygu Kaçar,Doç.Dr,  Mimar,Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Bolümü

11. Redife Kolçak, Peyzaj Mimarı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi KİM Danışma Kurulu Üyesi

12. Ege Yıldırım, Dr.,Şehir Plancısı- Koruma Uzmanı

13. Franziska Schiefdecker, Mimar, TU Dresden Mimarlık Fakültesi

 YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1. Yiğit Acar, Araş. Gör., Mimar-Kentsel Tasarımcı, ODTÜ Mimarlık Bolümü

2. Tonguç Akış, Yar. Doç. Mimar, İYTE Mimarlık Bölümü

3. Mehmet Cemil Aktaş, Peyzaj Mimarı

4. Tuğba Akyol, Peyzaj Mimarı

5. Olgu Çalışkan, Yar. Doç. Dr., Şehir Plancısı, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

6. Selin Çavdar,Araç Gör.,ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

7. Gülseren Oray, Mimar-Şehir Plancısı

8. Songül Üzgün, Mimar

9. Fadime Yılmaz, Mimar

(Jüri değerlendirme sürecinde ilk toplantısını ve değerlendirme projesine davet edilecek projeleri danışman jüri üyeleri yedek jüri üyeleri ile birlikte belirler. Değerlendirme konferansı yapıldıktan sonra jüri son kararı vermek üzere  en az yedi üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının yedinin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)

RAPORTÖRLER

1. Burcu Ateş, Mimar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

2. Aslı Ekiztepe, Mimar

3.Özlem Özdener, Mimar

4. Özlem Dengiz Uğur,Mimar

5. Ece Yoltay, Araş. Gör., ODTÜ Mimarlık Bolümü

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılardan Atatürk Orman Çiftliği alanlarının  1.Derece doğal ve tarihi sit olduğu kabul ile hareket etmeleri ,

Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırları üzerinden fikir üretilmesi,

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tahsis ve devir yapılan arazilerine ilişkin  kullanım önerilmesi,

Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş aşamasında yapılan yapıların korunması ve işlevlendirilmesi

Atatürk Orman Çiftliği tahribatı sürecinde inşa edilen yollar ve Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’ne ve Kaçak Saray’a ne olacağına dair de fikirlerin üretilerek,

Atatürk Orman Çiftliği'nin taşıdığı değerlerle birlikte kentsel ölçekte, bütünlüklü bir şekilde ele alınması beklenmektedir.

1) Sunum: 

            Sunum dili Türkçe veya İngilizcedir.

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm olarak hazırlanacak posterlerin iki adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edeceklerdir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında CD-ROM içinde yer almalıdır.
 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

 

2) Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI  DEĞERLENDİRME PROJESİ Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

 a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı,

 b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır.(yalnız Türkiye'den katılan katılımcılar için),Yabancı uyruklu profesyonel katılımcılar kendi meslek grubuna üye olduklarını gösterir belge istenecektir.

Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları durumda kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma Şartnamesi

Atatürk Orman Çiftliği Kronolojisi

AOÇ alanları haritaları

Alana ait gelişim krokileri

Hava fotoğrafları

Fotoğraflar*

Görseller

AOÇ alanı içerisindeki yapılar

 Önerilen Kaynaklar ( Raporlar, tezler, tescil raporları, kaynakça listesi)

*Atatürk Orman Çiftliği’ne ait eski fotoğraflar ve yerleşim haritaları ODTÜ Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Arch 713 ve Arch 714 Araştırma Grubu arşivinden edinilmiştir.

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı…………...……………………………………………………………….20 Nisan 2015

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih saat 17.00) …………...………..11 Mayıs 2015

Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı…………………………………………..18 Mayıs 2015

Atatürk Orman Çiftliği Buluşması…………………………………………………………31 Mayıs 2015 

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslimi için son tarih………………….14 Ağustos 2015

(saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı’na çağrılacak projelerin açıklanması………………….....24 Ağustos 2015

Değerlendirme Konferansı…………………………………………………………………...12 Eylül 2015

Sonuçların açıklanması………………………………………………………………………14 Eylül 2015

Kolokyum ve Ödül Töreni………………………………………………………………........19 Eylül 2015

XII. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ  BULUŞMASI

25 Mayıs 2015 tarihine kadar yarışmaya kayıt yaptırarak, Atatürk Orman Çiftliği Buluşmasına katılacağını bildiren katılımcılar ile yarışma alanları görülecektir. Aynı gün sözlü tanıklık için Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşuna dair bilgilendirmeler ve sözlü tanıklık görüşmeleri  gerçekleştirilecektir.

XIII. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 11 Mayıs 2015 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara/Türkiye
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: aoc@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları, http://www.aocmucadelesi.org adresinde yayınlanacaktır.

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 14 Ağustos 2015 Cuma günü saat 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün (14 Ağustos 2015 Cuma) kargoya teslim edilmeli ve en geç 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmalıdır. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Kargo teslim tutanağı raportörlüğe kargoya teslim edildiği tarihte fakslanacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” ibaresi ve “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara” adresi yazılacaktır.

XVI. GİZLİLİK

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.

 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

1. Yarışma şartnamesinin V. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,

2. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda her iki kategoride de (profesyonel ve öğrenci) seçilen projelere aşağıdaki ödüller verilecektir.

ÖDÜLLER:

Öğrenci Kategorisi:

1. ÖDÜL         :  3000 Euro

2. ÖDÜL         :  2000 Euro

3.ÖDÜL          : 1000 Euro

Profesyonel Kategori:

1. ÖDÜL         :  3000 Euro

2. ÖDÜL         :  2000 Euro

3.ÖDÜL          :  1000 Euro

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ” Uluslar arası Fikir Yarışması’nın sonuçları 14 Eylül 2015 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın organında (internet, bülten ve dergi) ve http://aoc.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından sunuşları gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, kentlilerin, politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.

 • Yarışmaya katılan bütün projeler 19- 26 Eylül 2015 tarihleri arasında sergilenecektir.
 • Kolokyum 19 Eylül 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır. 
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm projelerin telif hakkı müellife/ müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi , müellifin / müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır. Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır. Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.