Giriş
1- Öğrenci Üyelik nedir?
2- Öğrenci üyelik için hangi belgeler gereklidir?
3- Öğrenci Üye Kayıt Formuna Nasıl Ulaşabilirim?
4- Nasıl Öğrenci Üye Olunur?
5- Mim-ağ Nedir?
6- Mim-ağ ile Neler Yapılabilir?
7- Mim-ağ’ın avantajları nelerdir?
8- Yarışma ile ilgili dökümanlara Mim-ağ’dan nasıl ulaşabilirim?
9- 7 Numaralı olarak belirtilmiş olan yapılar hangileridir ve yıkılabilir nitelikteler mi?
10- Girilemeyen alan olarak belirtilmiş araziye herhangi bir müdahalede bulunulabiliyor muyuz?
11- Bize herhangi bir plan şeması verilecek mi?
12- Yapacağımız önermelerde ölçülendirmeleri neye göre yapacağız?
13- Verilen binaların cephelerinde ya da planlarında değişiklik önerilebilir mi? Önerilebiliyorsa kriterleri nelerdir? Bu yapılar üzerinde malzeme değişikliğine gidilebilir mi? özel olarak korunması gereken bölümler var mı? Yıkılıp yerine alternative yapılar önerilebiliyor mu?
14- Teslimatta mimari rapor teslim edilmesi gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa mimari rapor teslim şartları nelerdir ve belirlenen pafta içerisinde mi yoksa ayrı mı teslim edilecek?
15- 3 No’lu binanın çatısını vaziyet planı ve fotoğraflarla bağdaştıramadım. Bir yalnışlık olabilir mi? eğer varsa vaziyet planı mı, fotoğraflar mı esas alınacak?
16- Proje alanında bulunan yapıların hangilerinin korunması zorunlu olacak ve korunacak yapıların kat planlarını, kesitlerini, cephelerini almamız mümkün mü?
17- Proje alanına yeni yapılar ekleme imkânımız var mı? Bu soruya ilişkin proje alanının imar durumu hakkında bilgi alabilir miyiz?
18- 1,2,3,4,5,6 no’lu yapıların plan şemalarına nasıl ulaşabiliriz? Alan çalışması sırasında bu yapıların plan şemalarını biz mi tespit edeceğiz?
19- Ulucanlar’ın girilemeyen bölgesindeki alanlara neden girilemediğini öğrenebilir miyiz?
20- Krokide girilmeyen alan olarak tanımlanan bölgenin tasarım alanına dahil midir?
21- Bize verilen çizimlerin ölçekleri belli değil. Vaziyet ile krokideki ölçüler birbirini tutmuyor.
22- Kavak ağacı dışında tarihi binaların da korunma zorunluluğu var mı?
23- Korumayı düşündüğümüz yapılar olabileceği için varolan yapıların ölçülü planlarını alabilecek miyiz?
24- Proje dökümanları arasındaki cad çizimi olarak verilen vaziyet planındaki kalın turuncu hat hangi ayrımı belirtmektedir?
25- Bildiğimiz kadarıyla cezaevinin bir bölümü şu an işlevini sürdürmekte. Proje tasarım sınırları içerisinde kalan bu alan cezaevi işlevini sürderecek şekilde mi düşünülecek? Yoksa tasarım sınırları içerisindeki her yapı işlevi de dahil olmak üzere yeniden yorumlanabilir mi?
26- Korunması gereken yapıların korunma dereceleri nelerdir? Çatı formu ve malzemesi, pencere oran ve boyutları değiştirebilir miyiz? Kapalı ve açık alanları büyültüp küçültebilir miyiz korunması gereken ve gerekmeyen yapılarda? Yoksa sadece iç duvarları mı değiştirebilmemiz söz konusu?
27- Ulucanlar cezaevi vaziyet planında girilemeyen alana müdahale edilebilir mi ya da sınır dışı mı?
28- Sınırı çizilmiş bölgenin tam kuzey doğusunda bulunan yapılar konut mu?
29- Ayrıca tarihi özelliği olup müdahale edemeyeceğimiz yapılar konusunda bi sınırlama varmı? Hiç mi müdehale sözkonusu değil? İç mekân ve ya dış cephe olarak hangi düzeyde müdahale etmemiz söz konusudur?
30- Ulucanlar cezaevi yapısının gerek kat yükseklikleri gerekse cephe ölçüleri belirtilmediği için tasarımda zorlanıyoruz. Ayrıca kat planları verilmediği için planları algılayamıyoruz. Mesela kaç basamak la döşemeye ulaşılabilir. Kat yükseklikleri ve cepheler konusunda aydınlatıcı verilere ulaşabilirsek kesit ve cephe anlamındada çalışmalarımız netlik kazanacaktır. Ölçüsüz bir şakilde yapılacak tasarımlar ne kadar gerçekçi sonuçlara ulaştırabilirki bizi. Ya da bu bilgilere nereden ulaşabiliriz?
31- Bu projede asıl amaç farklı fikirler üretebilmek mi? Yoksa en az müdahale ile yapılabilecek en iyi düzenlemeyi mi yapabilmek mi? Ayrıca maliyet ve kazanılacak karı da düşünmeli miyiz? Bir de şu var ki arz ve talep meselesi...Yapılacak yapının fonksiyonunun ne kadar kullanıcı kitlesine hitap ettiği de önemli bir faktör müdür sizce?
32- Yarışma ile ilgili bize verilen planlarda bir tek vaziyet planı bulunmaktadır. Biz tasarım yaparken ulucanlar ceza evinin oda planlarından yararlanmıyacak mıyız? Sadece vaziyet planını kullanarak, binanın dış sınırlarını bozmadan mı tasarımımızı yapacağız? Bununla birlikte çevre düzenlemesi yapacak mıyız?
33- Buranın bir kültür merkezi olmasını istiyormuşsunuz gibi bir şey sezdim bu doğru mu yoksa tamamen özgür mü kalacaz yaratacağımız fikirde?
34- Kurula sunulan rapordan anlaşıldığı üzere bazı yapılar bir koridorun iki tarafında dizilmiş hücrelerden oluşmaktadır. Binanın dış konturüne dokunmamak kaydı ile içerideki bu tali duvarlar ile istenildiği gibi oyanabilir mi?
35- Ankara'nın kimliğini oluşturan önemli donelerden biri olan topoğrafya açısından düşünürsek, yarışma verilerinin yetersizliğinden söz edemez miyiz acaba?
36- Bir yapının kendi içinde rehabilitasyonu, çevresiyle uyumu sağlanmadan işlerlik kazanabilir mi veya yenilenecek Ulucanlar Cezaevi gibi maneviyat içeren bir bina dahi olsa sonradan işlemeyecek bu bina yerine, fotoğraflardan birinin bir köşesinde görüldüğü gibi, TOKİ'nin bu arsaya da devasa bir blok dikmeyeceğini kim garanti ediyor?
37- Söz konusu bir fikir projesi dahi olsa, Ulucanlar cezaevinin bir rölöve projesinin elimizde bulunması, en azından yarışmanın ciddiyeti açısından iyi olmaz mıydı? Yoksa bizden beklenen mimarlık değil de sadece havada uçan ve bir süre sonra kaybolacak, temelsiz fikir zerreciklerinin boyalı ve şaşalı bir şekilde grafik sunumu mudur?
38- Yarışmada tüm teslim formatı yarışmacıya bırakılmış, peki Ulucanlar Cezaevi için düşünülen öneri çizimleri sadece fikri yansıtır yeterlilikte mi olacak yoksa detaylandırılacak mı?
39- Ankara tarihi kent merkezi için düşünülen, sınırları Ulucanlar'a dayanan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapılacaklar mı yoksa varolan çevre mi arazi verisi olarak kabul edilecektir?
40- Mimarlık öğrencileri" derken mimarlık fakültesinin mimarlık bölümünün öğrencilerini mi kastettiniz yoksa bu terim daha genel bir kitleyi mi kapsıyor: mimarlık fakültesinin bütün bölümlerinin-şehir ve bölge planlama ,endüstri ürünleri tasarımı gibi- öğrencileri de bu yarışmaya katılabiliyor mu ?
41- Cezaevinin içini haftasonu gezme şansım var mı acaba? Bunun için bir izin almam gerekiyor mu, gerekiyorsa nereye başvurmam gerekiyor?
42- Ben bu sömestre sonunda lisans eğitimimi fiilen tamamladım ve bu ay sonu itibariyle resmen mezun olmuş olacağım. Ulucanlar Yarışmasına katılmayı çok istiyorum, yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olmam dolayısıyla katılabilmeyi umuyorum.