Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ SÜRECİ 1

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çalışma yöntemi, komite, komisyon, çalışma grupları ve danışma toplantılarını içeren bir dizi mekanizmayı içerir. Bu mekanizmalar, ilgili konuya ilişkin birikimlerin aktarıldığı, görüşlerin tartışıldığı ve geliştirildiği demokratik ortamlardır. Süreklilik arz eden ya da ani gelişen olaylar karşısında oluşan bu yapılanmalar, konu ile ilgili üyelerden ve farklı disiplinlerdeki katılımcılardan oluşur. Komite/ Komisyon/ Çalışma Grupları, konunun içeriğine göre ön araştırma ve hazırlık yapar; üyelerin görüşlerinden oluşan fikirler Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu hazırlanan öneri ve taslakları değerlendirir, gerekli gördüğü durumlarda MYK’nın görüşünü alır, uygun görürse önerileri karar haline getirir ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu imzasıyla kamuoyuna duyurur. Kamuoyuna bildirilen duyuru, kurumun resmi görüşüdür. Bu süreç Mimarlar Odası’nın kendi iç demokrasisinin bir ifadesidir.

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mülkiyeliler Birliği’nin, mevcut binalarının yenilenmesi ve proje elde etme süreci ile ilgili talebini, 08.05.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmiş ve gerekli ön çalışmaların yapılması için Mekân Komisyonu’nu görevlendirmiştir.

 

Bu çerçevede, yapılan ilk toplantıya iki kurumdan bazı yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Şubesi Mekân Komisyonu üyelerinin bazıları katılmıştır. Toplantıda konu;

  1. İki kurumun önemi, (siyasi ve mekânsal tarih açısından) anlamları ve kimlikleri; Mülkiyeliler Birliği yapılarının önemi ve bu çerçevede iki meslek kurumunun Kızılay ve Ankara için örnek olabilecek bir süreç tanımlaması (bu süreçte Ankara Şube’nin Ulucanlar deneyimi örnek olarak verilmiştir),
  2. Mülkiyeliler Birliği’nin mülkiyetinde olan alanın/ yapıların değerlendirilmesi (böylesi bir değerlendirme sürecinin koruma, onarım, sağlıklaştırma, yeniden yapma/ yenileme, yeni bina yapma, vb. farklı yaklaşımlarla gerçekleşebileceği Mimarlar Odası Ankara Şubesi temsilcilerince açıkça ve detaylı olarak anlatılmıştır),
  3. Bu sürecin, katılımcılığı, çeşitliliği/ farklılıkları ve zenginliği ortaya çıkartacak bir süreç olması ve proje elde etme sürecinin ULUSAL YARIŞMA yöntemi ile ele alınması gerekliliği,
  4. Alanın iki kurum tarafından ortaklaşa olarak oluşturulması (uygulama süreci) ve kullanılması,

ilkeleri çerçevesinde tartışılmış, mutabakat oluşturulmuş ve süreç iki kurumdan oluşan alt komisyonun çalışmasına bırakılmıştır. Bu ilkeler çerçevesinde farklı içeriklerde bir dizi komisyon toplantısı ve hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Alt Komisyonda yer alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mekân Komisyonu, yapılan iş bölümü çerçevesinde söz konusu alan ve kurumların ihtiyaçları ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Bu çerçevede;

  1. Alan ile ilgili Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve diğer kurumlarda araştırma yaparak mülkiyet ve imar durumuyla ilgili teknik bir rapor,
  2. Mülkiyeliler Birliği ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mekân gereksinimleri ile ilgili ihtiyaç programı içeren bir taslak

üretilmiştir.

 

Ancak bu çalışmalar üretilirken, sürecin tanımlanmasına ilişkin görüş ayrılıkları çıkmıştır. Mimarlar Odası bu sürecin ulusal, tek kademeli bir mimari proje yarışması ile elde edilmesinin en doğru, sağlıklı ve demokratik yöntem olduğunu, oluşturulacak jüride korumacı mimarların da yer alması gerektiğini, toplantılar sürerken Mülkiyeliler Birliği Komisyon üyelerine detayları ile aktarmış ve görüşlerinde ısrarcı olmuştur.

 

Komisyon üyeleri, çalışmalar devam ederken Şube ve Merkez Yönetim Kurullarını düzenli olarak bilgilendirmiş ve sürecin tümü ile şeffaf olmasına özen göstermiştir. Bu esnada Merkez Yönetim Kurulu, kiralama ile mekân elde edilmesinin uygun olmadığına dair görüş bildirmiştir.

 

Aynı süreçte, Mülkiyeliler Birliği yönetimi Sayın Yiğit Gülöksüz ile müşavirlik anlaşması yaparak ve bunun devamında da “ulusal tek kademeli mimari proje yarışmasının uzun zaman alan ve maliyetli bir süreç olduğu” gerekçesi ile “davetli teklif alma” yöntemi ile proje elde etmede ısrarcı olmuş ve kendileri için bu süreci uygun bulmuştur.

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, toplantılarında süreci bütün yönleriyle tekrar değerlendirmiş,

  1. “ulusal bir proje yarışması yerine teklif alma usulüyle proje elde etme yönteminin yeterince demokratik ve sağlıklı bir yöntem olmaması sebebiyle”,
  2. “MYK’nın görüşü göz önünde bulundurularak”

“Şubenin süreçten çekilmesine” ilişkin kararını üretmiş ve ilgili gruplara sonucu bildirmiştir. MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ İLE MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ARASINDAKİ SÜREÇ AĞUSTOS 2008 TARİHİNDE SONLANMIŞTIR.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayisi : 10264
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları